annonse

annonse

170 friske millioner fra Oslo kommune

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Det lokale næringslivet i Oslo, som helt eller delvis har falt utenfor generelle statlige kompensasjonsordninger, kan nå søke om kompensasjon. Søknadsfristen er 16. august.

Denne ordningen skal fungere som en ventilordning for virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle statlige kompensasjonsordningene. Ordningen skal sikre tilgang til likviditet i virksomheter og forsøke å dempe de økonomiske konsekvensene av koronapandemien, ved hjelp av direkte tilskudd, skriver kommunen på sine nettsider.

Oslo kommune har satt av 170 millioner kroner til denne ordningen. Hver søker/virksomhet kan i utgangspunktet motta inntil 1 000 000 kroner i støtte fra denne ordningen, men dette maksbeløpet kan justeres basert på antall søkere og eventuell framtidig påfyll av statlige midler.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Hvem kan søke?

  • Virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle statlige kompensasjonsordningene. Det betyr at virksomheten ikke har hatt mulighet til å søke de generelle kompensasjonsordningene for eksempel fordi:
  • Virksomheten ble opprettet etter 1.mars 2020
  • Virksomheten møter ikke krav til statlig kompensasjonsordning om minst 30 % omsetningsfall
  • Negativt årsresultat 2019
  • Søkere som har blitt tildelt et relativt beskjedent beløp fra den generelle statlige kompensasjonsordningen sett opp imot hva virksomheten har hatt i tap

 

Søker må være en kommersiell virksomhet. Det vil si å ha profitt som formål og/eller forutsetning. Søker må være privat og være en såkalt for-profit-virksomhet. Det vil si å operere i et marked og skape fortjeneste. Kravet til kommersiell drift er at virksomheten eller deler av den over tid genererer et økonomisk overskudd ved produksjon, kjøp og salg av varer og/eller tjenester.

Søker må ha forretningsadresse i Oslo. Virksomhet som er registrert med forretningsadresse i en annen kommune og har virksomhet i Oslo kan også søke. Det stilles da krav om at det legges ved særregnskap som er godkjent av autorisert revisor eller regnskapsfører for den virksomheten det søkes på vegne av.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

Slik fordeles kompensasjonen

Den totale potten er på 170 millioner, og vil bli fordelt på søkere som har rett til støtte, ut fra vurderingsgrunnlagene. Vurderingsgrunnlaget består av den innrapporterte omsetningssvikten og de økte kostnadene, minus det dere eventuelt har fått i tidligere tildelinger fra kommunale og statlige kompensasjonsordninger, i forbindelse med Covid-19.

Les mer på Oslo kommunes nettsider.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]