annonse

annonse

“Ledere på tvers” – forum for felles forretningsutvikling

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

«Ledere på Tvers» er en allianse av treningssentre som ønsker å bli bedre på forretningsutvikling og dele sine erfaringer med hverandre. Alliansens medlemmer omsetter for over 300 millioner kroner, og flere er på vei inn.

– Ledere på Tvers har eksistert i litt over to år. Alliansen teller nå over 40 treningssentre, forteller Leif Nilsen i Asker Treningssenter.

Idéen om et fellesskap for frittstående treningssentre ble i sin tid gjennomført av daglig leder og gründer Anita Skog ved Balansen i Bodø. Det begynte med en lukket gruppe på Facebook for å diskutere driftsrelaterte spørsmål. Daglig leder Jorunn Foss ved Skullerud Treningssenter, var en av dem som var med fra start.

– I starten var det kun et fåtall med og kun sentre drevet av kvinner, forteller hun.

Leif Nilsen tok konseptet videre etter at han ble invitert med i det gode selskap.

Leif Nilsen
Leif Nilsen

– Jeg synes hele tanken og ideen om et slikt forum, og verdien av det, var så stor – og bestemte meg for at dette måtte jeg ta videre. Jeg inviterte til et møte, og det kom opp at vi trenger en arena hvor vi kan gi våre ansatte kompetanse og opplæring. En slik arena er viktig for sentre som står alene mot de store kjedene. Da ble ideen om «Convention på Tvers» født, sier han.

Ønsker dynamikk

Nilsen beskriver Ledere på Tvers som et utviklingsforum for senterledere og eiere av frittstående sentre – og for så vidt også sentre i en kjede – som trenger input i hverdagen. Mange senterledere og eiere sitter ofte på sin egen «øy» og har verken oversikt eller forutsetning for å få med seg alt som skjer i bransjen – og hvordan egen utvikling er i forhold til andres.

– Det er ikke noen kostnader forbundet med å være medlem. Ledere på Tvers er ment som et forum for sentrene for å bli bedre på drift og forretningsutvikling, og derav mer konkurransedyktige i sitt lokale marked, forteller Nilsen.

Men Ledere på Tvers skal ikke være enveiskjørt. De som blir invitert til å bli med, forventes å bidra for å skape dynamikk i forumet.

– Vi forventer at man er med og deler litt innsikt om egen drift. Ting vi tar opp til diskusjon er for eksempel erfaringer med spesifikke kampanjer, hvor ofte man bør ha medarbeidersamtaler, bør man lønne de ansatte under en kick-off, hvordan har salget utviklet seg hos de forskjellige etc. Vi er generelt sett for dårlige på deling av kompetanse og tall i bransjen, sier Nilsen.

Størrelse gir makt

Ledere på Tvers består av over 40 sentre. Nilsen er opptatt av at det skal være en riktig dynamikk blant de som er med, fremfor at forumet skal bli så stort som mulig. Og man prøver å unngå å ha flere deltakere i samme umiddelbare, geografiske nærhet.

– Vi er åpne for å ha med flere sentre, men vi vil ikke at det blir så stort at vi mister oversikten på våre arrangementer, fastslår Nilsen.

De sentrene som nå er med i Ledere på Tvers omsetter for over 300 millioner kroner. Størrelsen bruker alliansen når den er ute og innhenter tilbud. Nilsen forteller at Ledere på Tvers blant annet har fått bedre leverandøravtaler for sine medlemmer. For eksempel ble det gjennomført et felles innkjøp av tredemøller for de sentrene som ønsket å være med.

– Mange har det tøft og det gjelder å finne driftsmarginer ved å bli mer effektive. For eksempel å finne riktig nivå på bemanningen og få bedre avtaler på driftsposter som for eksempel strøm telefoni og forsikring. Slik sett bidrar Ledere på Tvers positivt.

Populær samling

Ledere på Tvers har tre samlinger i året, inkludert Convention på Tvers.

– Jeg tror deltakerne kjenner det trygt å ha et forum det ikke koster skjorta å reise til.

Arrangementet er subsidiert av leverandørene for å holde inngangsbilletten lav. Nilsen forteller at det har vært stor interesse i leverandørleddet.

– Vi har sagt at hvis dere er med på å subsidiere dette, blir vi flinkere – noe som igjen kan gi flere medlemmer. Og flere medlemmer medfører reinvesteringer og mer business for leverandørene. Vi har over 15 leverandører som er med på prosjektet, sier Nilsen.

Årets Convention på Tvers gikk av stabelen fredag og lørdag 12 og 13. februar.

Fredagen var forbeholdt ledere og eiere. Lørdagen var det instruktører, PT-er og resepsjonister som fikk påfyll.

Vil påvirke utviklingen

– Med Ledere på Tvers ønsker vi også å ha et forum for påvirke de ulike leverandørene, som for eksempel systemleverandørene, slik at de fortsetter å utvikle systemer slik at vi kan henge med i tiden og gjøre senterne enda bedre.

Ledere på Tvers har satt i gang et pilotprosjekt sammen med IT-selskapet Maze om å utvikle et system som skal måle bestemte KPI-er (key performance indicator, red.anm.), som igjen skal brukes til å få et bedre overblikk over driften av senteret, og hvilke KPI-er hvert enkelt senter burde sette søkelyset på.  

– Systemet går inn og henter POS-data (point of sale, red. anm.) hver time, og morgenen etter har man helt ferske tall på hvordan det går på senteret. Piloten skal være ferdig i sommer og vi skal rulle ut prosjektet i høst for de medlemmene som ønsker det, forteller Nilsen.

Verdifull dialog

– Det er viktig at vi snakker sammen for å holde oss oppdaterte, og vi bruker Facebook-siden mye. Vi diskuterer for eksempel ting fra media, ideer, ting vi trenger hjelp til eller noe vi lurer på i forbindelse med leverandører. Vi diskuterer drift, sier Jorunn Foss.

Hun forteller at rene gevinster som rimeligere papir- og telefoniavtaler er et resultat av deltakelsen i Ledere på Tvers.

– Men dialogen oss frittstående imellom, er en gevinst i seg selv – og den er stor! Som frittstående blir man ofte sittende å tenke tanker og ideer alene. I Ledere på Tvers får vi diskutert saker og «tenke høyt» før vi faktisk gjennomfører. For eksempel innen gruppetreningskonsepter. Der kommer det veldig mye, og da kan vi ha en dialog rundt hvem som har prøvd hva og høste erfaringer, før vi bruker masse penger på det, fastslår Foss.

Mye kompetanse

Wenche Wagener, Sense Trening og Helse
Wenche Wagener, Sense Trening og Helse

Daglig leder Wenche Wagener i Sense Trening & Helse på Kongsberg påpeker at det kan være tungt å drive alene mot de store kjedene.

– De får gode priser på alt og kan kjøre markedskampanjer og fordele kostnadene. Vi står mye alene og må ofte finne opp kruttet selv. Med Ledere på Tvers kan vi som frittstående stå sammen som en gruppe, fastslår hun.

Wagener trekker frem verdien av kontaktnettet med flere ledere som driver i samme bransje og «Convention på Tvers» som klare gevinster.

– Der kan vi ta med våre ansatte. Slike ting er ofte fryktelig dyrt, men nå har vi vårt eget – som de store kjedene – og kan holde kostnadene nede, og hente konsepter fra hverandre.

På hvilken måte bidrar et slikt forum til å utvikle deg som leder?

– Jeg får et nettverk jeg kan samkjøre med. Får jeg en utfordring kan jeg heller bruke denne gruppen enn å engasjere noen eksterne som koster mye penger. Det sitter masse kompetanse i Ledere på Tvers, fastslår Wagener.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]