annonse

annonse

Actic legger bak seg et rødt omstillingsår

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Det var tynt med vekst for Actic i 2019. Omsetningen økte med 1,2 prosent og endte på 952 millioner svenske kroner.  På grunn av store nedskrivninger av goodwill og immaterielle verdier, ble resultatet etter blodrøde 304,5 millioner kroner.

Det kommer frem i kvartalsrapporten til treningskjeden.

– Året som har gått har vært et omstillingsår i den salgs- og resultatmessige utviklingen. Det har likevel vært et viktig år med stort fokus på operasjonell effektivitet og satsinger for fremtiden, uttaler administrerende direktør Anders Carlbark i rapporten.

For hele 2019 omsatte treningskjeden for 952,2 millioner svenske kroner – en økning på 1,2 prosent. Driftsresultatet før av- og nedskrivinger (EBITDEA) endte på 107,7 millioner, ned fra 142,2 millioner året før.

EBITDA-marginen havnet på 11,3 prosent. Inklusive av- og nedskrivninger havnet driftsresultatet (EBIT) på minus 253,9 millioner svenske kroner.

Mange utfordringer

I rapporten kommenterer Carlbark som følger:

– Mitt første hele år som administrerende direktør har vært fylt med utfordringer. I mine første uttalelser til markedet argumenterte jeg for at det som stod høyest på vår agenda var å øke effektiviteten, og at fra og med 2020 redusere kostnadene med 40-50 millioner kroner sammenlignet med 2019.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Han slår fast at denne uttalelsen fremdeles står, og at det er på disse områdene kjeden har hatt sitt fokus sist år.

– På bakgrunn av arbeidet som er gjort går vi inn i 2020 med en lavere kostnadsbase enn i 2019. Det er også gledende at vårt kundefokuserende arbeid har gitt resultater, og at vi har flere medlemmer og høyere medlemsinntekter enn for ett år siden.

Har for få PT-er

I fjerde kvartal 2019 falt riktignok omsetningen med 1,8 prosent – til 233,9 millioner svenske kroner. Årsaken var lavere PT-salg og stenging/avhending av treningssentre.

EBITDA-resultatet endte på 28,6 millioner kroner, som gir en margin på 12,2 prosent.

Ifølge rapporten er resultatet for fjerde kvartal i henhold til plan, men har blitt påvirket av noen engangsposter og ytterligere nedskrivinger, blant annet av PT-gjeld.

– Vi er ikke fornøyd med resultatet, og fremfor alt ikke med at våre PT-inntekter falt med 11 millioner kroner i kvartalet. Årsaken til inntektsfallet er at vi ganske enkelt har hatt for få trenere. Gjennom økt fokus på rekruttering ser vi på det som ordnet, sier Carlbark i rapporten.

Flere sentre må snus

Carlbark mener Actic står rustet til å prestere sterkere i 2020. Både driftsresultatet og gjeldsbelastning kommer til å forbedres gjennom året.

– Vi fortsetter ved inngangen til året å prioritere optimalisering av eksisterende sentre fremfor ekspansjon og etableringer, sier Carlbark.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

Treningskjeden har tidligere kommunisert at den har 35 sentre på en overvåkningsliste som ikke når opp til selskapets interne lønnsomhetsmål. Av disse har selskapet lykkes med å snu fem sentre, men det gjenstår fremdeles 30.

– Arbeidet med å forbedre senterporteføljen fortsetter og potensialet til resultatforbedring ligger et sted mellom 12-15 millioner kroner, sier Carlbark.

Arbeidet tar riktignok lengre tid enn forventet slik at effektene av dette, først blir synlige i andre halvår.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]