annonse

annonse

Actic med sterk start på året

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Årets tre første måneder endte med et driftsresultat på 16 millioner svenske kroner, en forbedring av driftsresultatet med 20 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

«Dette til tross for at vi ikke rapporterer om inntekter fra sentrene våre i Norge og Tyskland i løpet av halve mars og dermed mister inntekter på 15 millioner svenske kroner», skriver Actic i kvartalsrapporten.

Nettoomsetningen havnet på 229,4 millioner svenske kroner, en nedgang på 9,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

De resultatforbedrende tiltakene som ble kommunisert i begynnelsen av 2019 er iverksatt og har hatt en klar effekt på resultatet for kvartalet, ifølge selskapet. Nettoresultatet havnet på 3,1 millioner kroner, mot 0,1 millioner kroner året før.

Effekten på inntjeningen fremover

I rapporten kommenterer administrerende direktør Anders Carlbark følgende:

«Første kvartal, og spesielt januar og februar, viser at virksomheten utvikler seg godt, da vi ser en sterk lønnsomhetsutvikling. Kvartalet gir en god indikasjon på hvordan Actics underliggende virksomhet utvikler seg og hva man kan forvente av oss i en normal situasjon.

Fasilitetene i Sverige er fortsatt åpne, og vi har utvidet vask og renhold for å motvirke smittespredningen. At den svenske virksomheten er åpen, er viktig for vår likviditet og lønnsomhet, da den svenske delen utgjør rundt 75 prosent av omsetningsbasen.

I løpet av siste del av mars og april ser vi imidlertid at permitteringen økte og nysalget stoppet. Effekten hittil er seks prosent i redusert medlemsmasse, og siden vi aktivt oppfordret risikogrupper til å korte ned medlemskapet på kort sikt, har også frysingen økt – og utgjør omtrent åtte prosent av medlemsgrunnlaget».

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

– Dette vil ha en negativ innvirkning på inntektene våre fremover, men vi har sett de siste to ukene at investeringen vår i utendørs- og digital trening, som et supplement til treningsstudioet, har vært vellykket, sier Carlbark.

Trafikken og medlemmenes engasjement har økt, og vi har – til tross for det rådende klima – også en del nysalg.

Actic regner med at sentrene i Sverige fortsatt kommer til å være åpne, og at sentrene i Tyskland løpende vil åpnes i løpet av mai. I Norge vil Actic-sentrene være stengt til 15. juni.

– Vi anslår at konsekvensene for vår virksomhet dermed vil være at vi mister salget med omtrent 35 prosent i andre kvartal sammenlignet med året før. Samtidig anslår vi at tiltakene våre vil gi oss et kostnadsnivå som er omtrent 30-35 prosent lavere.

Ser fremover

– Mitt syn er at konsekvensene av Covid-19 vil øke bevisstheten rundt helse ytterligere, at vi lever et aktivt og sunt liv vil bli enda mer relevant for samfunnets generelle velstand.

– Når det gjelder medlemmenes handlingsmønster, ser vi økt etterspørsel etter utetrening og digital inspirasjon som et supplement til treningsstudioet – noe som betyr at vi vil fremskynde utviklingen av vårt utetreningstilbud og øke vår digitale innsats med målsetting om å muliggjøre trening på medlemmenes vilkår.

– Jeg har stor respekt for at fremtiden er usikker. Covid-19 har vært og er en syretest for Actic, men samtidig vil dette gjøre oss til et sterkere og mer effektivt selskap, fastslår Carlbark.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]