annonse

annonse

Aktiv365 reorganiserer for fremtiden

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Det er ansatt nye senterledere og egen konsernleder for kjedens åtte sentre. Frigjøring av mer tid til å være ute hos medlemmene og kulturbygging er sentrale oppgaver. – Vi kommer til å bli flere sentre de neste årene, fastslår konsernleder Tor Fredrik Neumann-Berg.

Aktiv365 har etter oppkjøp av Aktiv365 Arna (i august 2018) foretatt en del organisatoriske endringer som blant annet medfører at kjeden har fått nye senterledere på tre av sentrene.

LES OGSÅ: Aktiv365 kjøper Sprek og Blid Arna

Thomas Ølnes blir senterleder ved Aktiv365 Straume (tidligere leder Aktiv365 Arna), Inger Lise Strønen blir senterleder ved Aktiv365 Arna (tidligere avdelingsleder Aktiv365 Paradis) og Tina Eike Nilsen blir senterleder ved Aktiv365 Paradis (tidligere avdelingsleder Aktiv365 Paradis).

I tillegg har Ingvild Gammelsæter ansvar for Aktiv365 Sandsli hvor kjeden har hatt en meget positiv vekst og utvikling de siste to årene.

Tor Fredrik Neumann-Berg er ansatt i stillingen som konsernleder for Aktiv365-kjeden med overordnet ansvar for åtte sentre.

Skal være mer synlige

– Vi er i gang med en strategiprosess som blant annet går på organisering internt; se på hvordan vi er satt opp og hvor vi skal etablere bedre back office-funksjoner slik at de ansatte kan være enda mer synlige og yte enda bedre service for medlemmene.

– Som konsernleder vil jeg ha et overordnet ansvar, mens senterlederne ivaretar mye av de operative oppgavene, forteller Neumann-Berg.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

– Parallelt med dette jobber vi mye med kulturbygging. Vi har en fin stab, men ofte kan det være en utfordring med mange deltidsansatte å få kulturen spredt og gjennomført gjennom hele organisasjonen. Vi har kommet et stykke på vei, men har fortsatt en del igjen i forhold til der vi skal være, fortsetter han.

Positiv utvikling

I de to, tre neste årene vil kulturbygging og implementering av gode interne og eksterne kommunikasjonssystemer være hovedprioriteringene for ledelsen.

Lederkvintetten i Aktiv365: Thomas Ølnes (t.v.), Ingvild Gammelsæter, Inger Lise Strønen, Tor Fredrik Neumann-Berg og Tina Eike Nilsen. (Foto: Aktiv365)

– Vi ønsker å være aktiv innen folkehelsearbeid hvor vi inspirerer til en aktiv hverdag – og tilby møteplasser med et produkt som er kunnskapsbasert, fastslår Neumann-Berg.

– Hvordan var den økonomiske utviklingen i 2017, og hvordan ser den ut så langt i 2018?

– Den har vært veldig positiv. Noen sentre er bedre enn andre, men for alle sentrene samlet sett opplevde vi vekst i både omsetning og resultat i 2017. Og det har fortsatt inn i 2018.

Komfortable med konkurransen

– Hvordan ser dere på konkurransen i Bergensområdet med et aggressivt Nr1 Fitness og SATS som bygger nytt?

– Konkurransen i Bergen har stort sett vært stor. De to nevnte aktørene har vært offensive og viktige, men samtidig har vi tatt større markedsandeler – så vi er ganske komfortable med det som skjer. Vi følger med, men bruker 90 prosent av energien inn i vår egen organisasjon, forteller Neumann-Berg.

– Vil det bli flere sentre i kjeden i samme periode?

– Ja, det både tror og håper jeg. Det er ikke noe mål i seg selv å ha flest mulig, men vi kommer til å bli flere sentre, fastslår Neumann-Berg – og bekrefter at den regionale profilen skal videreføres.

LES OGSÅ: Aktiv365 satser hardt på mykt

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]