annonse

annonse

«Aktivitet på blå resept»: Hvorfor, hvem og hvordan?

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Det er ikke tvil om at Norge står overfor store helsepolitiske utfordringer. Den norske folkehelsen er ikke bærekraftig, og helseregnskapet kan ikke regnes hjem.

Innlegget er skrevet av bransjedirektør Mee Eline Eriksson i Virke Aktiv Helse

Har vi et alvorlig folkehelseproblem? Svaret er dessverre ja. Ifølge OECD har Norge høyest andel av personer på varige og midlertidige helserelaterte ytelser og høyest sykefravær sammenlignet med andre industrialiserte land.

For 2022 er utgiftene til uføretrygd beregnet til hele 111 milliarder kroner og sykefraværet koster rundt 70 milliarder årlig. En regning på totalt 181 milliarder kroner hvert eneste år.  En ungdom som faller utenfor arbeidslivet koster samfunnet 15,9 millioner.

Kan vi gjøre noe med det? Svaret er heldigvis ja. Hovedårsakene til sykefravær og uførhet kunne vært unngått gjennom forebyggende fysisk aktivitet og et balansert kosthold.

Folkehelseinstituttet er krystallklare på at fysisk aktivitet og styrketrening er et effektivt virkemiddel i forebygging og behandling av over 30 ulike diagnoser, som helt eller delvis begrenser en altfor stor gruppe til å ta del i arbeidslivet. Særlig innenfor muskel- og skjelettsykdom, som er hovedårsaken til sykefravær og uførhet er det helsegevinster å hente.

Hva skal til for å få etablert «aktivitet på blå resept»?

For å snu befolkningens formkurve i positiv retning kreves det to ting.

Først og fremst kreves det helsepolitisk mot og vilje til å vedta nye tiltak som er tilpasset dagens helseutfordringer, tenke nytt og foreta langsiktige investeringer i folkehelsen. Nylig har stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe (H) tatt et genuint folkehelseansvar ved å fremme forslag om «aktivitet på blå resept». Dette støttes av Aktiv helse i Virke og vi vil sammen med våre medlemmer fortsette å jobbe målrettet for å forme og etablere en slik ordning.

Samtidig kreves det aktører som kan levere «aktivitet på blå resept». Treningssenterbransjen med utdannede personlige trenere/gruppeinstruktører er utvilsomt en relevant hovedleverandør. Bransjen innehar den nødvendige helsekompetansen, har geografisk dekning og riktig infrastruktur.

VÅRE TRENINGSSENTERPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

Hvordan skal treningssenterbransjen levere «aktivitet på blå resept»?

Det er klart at «aktivitet på blå resept» vil kreve omstilling og nytenkning i treningssenterbransjen. Aktiv helse i Virke har en målsetning om at flest mulige aktører som ønsker det, skal kunne levere «aktivitet på resept».

Derfor jobber vi målrettet for at de sentrene som ønsker å levere «aktivitet på blå resept» møter helsemyndighetenes forventede krav.

  1. Krav om sertifisering – lovlig og kvalitetssikret senterdrift

Vi forventer at helsemyndighetene vil kreve at virksomheten er sertifisert i henhold til bransjestandarden for treningssentre NS-EN 17229 og kan dokumentere at senterdriften skjer i samsvar med internkontrollforskriften som alle sentre er underlagt.

Sertifiseringen vil også stille krav om at virksomheten er et Rent Senter, godkjent av Antidoping Norge.

Vi jobber nå med å utvikle en digital løsning, der formålet er å dokumentere at senteret oppfyller konkrete driftskrav. Virke-medlemmer vil kunne sertifisere seg til selvkostpris.

 

  1. Krav om kompetanse – register med godkjente personlige trenere

For å sikre at de som leverer «aktivitet på blå resept» har den nødvendige helsekompetansen vil vi opprette et register over kvalifisert personell, i likhet med register for aktivinstruktører som er særlig godkjent for pre-habilitering, rehabilitering og opptrening av kreftpasienter.

Det vil trolig være et krav om minst ettårig relevant utdannelse som er NOKUT-godkjent. For yrkesaktive personlige trenere med kortere formell utdannelse kombinert med realkompetanse vil det vurderes særskilte krav for å kvalifisere til registeret. Etableringen av registeret vil skje i tett samarbeid med bransjen, utdanningsinstitusjonene og helsemyndighetene.

 

  1. Kompetent og skreddersydd tjenesteleveranse

Generell kompetanseutvikling og en minstestandard vil være nødvendig for å oppnå resultatmålene. Det vil være en forutsetning at det nye behandlingstilbudet skjer i tråd med Aktivitetshåndboken – fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Sammen er vi avhengig av et tverrfaglig samarbeid mellom leger, helsepersonell og personlig trenere videreutvikles til det beste for helsen til den enkelte.

Det er ikke tvil om at treningssenterbransjen skal være med på å ta et enda større samfunnsansvar innenfor folkehelsen. En ny helsetjenestekjede vil bidra til at Norge kan være det første landet i verden som klarer å snu befolkningens formkurve i positiv retning.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]