annonse

annonse

– Bransjen ligger i kunstig koma

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Treningssenterrapporten 2020 fra Virke Trening indikerer at bransjen i 2020 har mistet 1,3 milliarder i omsetning. Styreleder Kjetil Larsen spår tøffe tak den dagen myndighetene trekker ut pluggen. Forlengede og nye støtteordninger er nødvendig også etter at situasjonen har normalisert seg.

Treningssenterrapporten fra Virke Trening har de siste årene vært rimelig lystig lesing. Helt siden 2013/2014, da bransjen samlet sett opererte med negativ driftsmargin, har pilene pekt oppover.

Årets rapport, som er kraftig forsinket på grunn av koronapandemien, viser at den gode trenden fortsatte i 2019: Samlet sett hadde bransjen en driftsmargin på 9,5 prosent – på en omsetning som bikket 5,5 milliarder kroner.

Men 12. mars 2020 satte en effektiv stopper for fremgangen.

– Det er gledelig å se at bransjen har driftet mer økonomisk frem til pandemien, men jeg klarer ikke å vise stor glede over 9,5 prosent når vi fikk en «midt i trynet» etterpå, sier Kjetil Larsen.

Kunstig koma

Til tross for pandemien viser rapporten at antall treningssentre per oktober 2020, ligger på all time high: 1313 sentre – mot 1228 i oktober 2019. Antall konkurser har hold seg lavt selv om både forventninger og spådommer om økning har florert i mediene.

Larsen har også spådd konkursras høsten 2020 – tidlig 2021, men raset har uteblitt. Ifølge Virke-rapporten var det kun åtte konkurser i bransjen per tredje kvartal 2020.

– Jeg har blitt konfrontert med dette og svaret er at bransjen ligger i kunstig koma. Den dagen man trekker ut kontakten kommer problemene til å dukke opp, sier Larsen.

Han utdyper dette med at bransjen samlet sett har hatt støtteordninger som har truffet relativt godt.

– Sentrene har også klart å inngå avtaler med sine kreditorer og mange har hatt vesentlig lavere lønnskostnader på grunn av mange permitteringer.

– Men på et eller annet tidspunkt vil verden normaliseres. Vi går inn i den verdenen med et vesentlig lavere medlemstall, samtidig som store kostnadsdrivere som husleie og leasing vil bestå, fastslår Larsen.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Alle vil ikke klare seg

Han spår det vil medføre flere følgefeil: Man tør ikke re-sysselsette ansatte, som igjen vil føre til dårligere service overfor kundene. Samtidig vil vedvarende smittevernsføringer gi ekstra kostnader til renhold og personell.

– Og for å komme videre må man tørre å markedsføre for å hente inn tapt medlemsmasse, noe som medfører en betydelig kostnad.

– Det bransjen er kjent for når man mister medlemmer er å tilby x-antall måneder gratis trening for raskt å kunne øke medlemstallet. Så etter ett år med pandemi skal man i tillegg flytte inntektspotensialet flere måneder frem i tid på nytt. Det tror jeg ikke alle klarer å overleve.

– Konkursene kommer den dagen vi skal se verden slik vi gjorde før – så ja; det er en bransje på respirator, fastslår Larsen.

Ønsker inntektskompensasjon

Larsen klare mål som styreleder i Virke Trening er å få på plass en kompensasjon som vedvarer et godt stykke etter at bransjen har reetablert seg i markedet.

– Bransjen kommer ikke til å klare seg uten å få støtte også for å drifte normalt i en periode, sier han.

– Snakker vi da om en videreføring av den kjente kontantstøtten eller støtte for bortfall av inntekter i stedet?

– Vi jobber etter to spor: Det nasjonale med kompensasjonsordningen som eksisterer, men også med kommunene som har fått en pott for å kompensere virksomheter som har blitt rammet hardere.

– Det vi ønsker er at sentrene skal kompenseres for tapet av medlemsmasse og kostnaden for å hente kundene inn på nytt. Vi vil at myndighetene befester vår posisjon som en seriøs helseaktør, og subsidierer medlemskap for å få folk tilbake i aktivitet – i og med alle studier viser en stor nedgang i fysisk og psykisk velvære som et resultat av pandemien, sier Larsen.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

Blir en kamp

Til tross for økonomisk støtte og eventuell videreføring, står treningssenterbransjen foran store utfordringer.

– Hva tror du er topp tre utfordringer fremover?

– Det kommer til å bli en kamp om å hente inn medlemmene. Vi sloss om det samme markedet og vi har ofte spilt på pris. De som har en høyere grad av likviditet kommer nok til å hente en større andel kunder ved å tilby gratis trening i mange måneder etter pandemien.

– Det ligger også en utfordring i at mange kommer til å gi seg eller søke samarbeid med andre aktører.

– Dessuten har vi en vedvarende omdømmeproblematikk sett i lys av at en PT ikke har blitt akseptert til å jobbe en-til-en innendørs med godt smittevern, slik en fysioterapeut eller tatovør, for den saks skyld. Vi har ikke kommet så langt som vi ønsket når det kommer til å bli anerkjent som en folkehelseaktør, fastslår Larsen.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]