annonse

annonse

Bransjeprofilen: Det gikk som det måtte gå…

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Nr1 Fitness-gründer Trygve Amundsen ble nærmest født til et liv i treningsbransjen. Han har ståltro på en større dreining mot «hvermansen» for å øke andelen treningssenterkunder.

Treningsindustrien.no vil med jevne mellomrom publisere Bransjeprofilen – litt tettere på mennesker som har vært med en stund og av en eller annen grunn har nyhetens interesse.

Nr1 Fitness-kjeden nærmer seg tjue sentre etter siste oppkjøp i Telemark. Gründer og konsernsjef Trygve Amundsen har en klar formening om hva som skal til for å lykkes i markedet, og en forkjemper for å øke kompetansen i bransjen for å kunne spille en viktigere rolle i helsepuslespillet i AS Norge.

Hva er din bakgrunn og hvor lenge har du vært i bransjen?

– Jeg kom inn i bransjen i 2001, og som mange andre har jeg gjort alt mulig. Jeg begynte på gulvet og har vært instruktør, resepsjonist, PT – men fikk også veldig tidlig en lederrolle som daglig leder ved et Nautilus-senter i Skien som forholdsvis ung. Så flyttet jeg til Bergen i 2003, og startet for meg selv i 2008.

Hvordan endte du opp i treningsbransjen

– Det tror jeg nesten var fra fødselen av, jeg har alltid vært fascinert av trening. Jeg ble født med hoftedysplasi, og med gips fra tærne opp til brystet måtte jeg ake meg frem med armene. Ifølge min mor var det der trenings-fascinasjonen begynte. Etter det har trening, spesielt styrketrening, hele tiden vært «min greie». Og da gikk det som det måtte gå, da jeg først kom inn i bransjen.

Hvor er bransjen om 5-10 år?

– Vi er ekstremt mange enkeltstående aktører. Ser man til andre bransjer, skjer det sammenslåinger. Er vi 1 100 sentre i dag er jeg helt overbevist om at fremtiden vil gi færre aktører, men ikke antall sentre. Jeg tror også det vil være tydeligere skiller på sentrene: Det vil være nisjesentre og jeg er sikker på at vi vil ha en større dreining mot «hvermansen», der helse vil ha et større fokus enn det har på mange treningssentre i dag.

Trygve Amundsen på lag med “hvermansen”. (Foto: Nr1 Fitness)

– Vi snakker om rundt 30 prosent av den voksne befolkningen som trener på et senter, og stor konkurranse. Jeg er enig i det, men det må bli mer «menneskelig» å trene på senter. Jeg tror at langt flere av befolkningen vil benytte seg av treningssentre i fremtiden, men at sentrene må tilpasse seg mer mot mosjonisten og bygge opp vesentlig bedre kompetanse inn mot helsesegmentet.

– Hva med fremveksten av «eldresentre», der man setter en nedre grense for å kunne bli medlem?

– Tja.. jeg er usikker på det med alder. Unge kan trives med eldre og omvendt. Det grunnleggende er at man skal føle seg vel i det miljøet man ferdes i. Nå kommer man inn og leter etter feilene: «Hvorfor passer ikke jeg inn her». Det er mange som har fordommer mot bransjen, dessverre – men der tror jeg det vil bli en endring hvis vi øker kunnskap og kompetanse mer mot helse. Da vil vi få myndigheter, leger og annet helsepersonell med oss for å dra lasset, og ikke bare krige om trettiprosenten – men ta markedsandeler i fellesskap.

Nøkkelen til suksess?

– To ting: For det første må man ha «passion» – et brennende engasjement for det du holder på med. Det begynner der. Går du inn med økonomisk vinning som eneste motivasjonsfaktor, kan det fort ende opp med det motsatte av suksess. Så; passion med gode og varige tjenester som er salgbare.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

– Vår suksessfaktor er at vi er veldig tydelige på hvem Nr1 Fitness er. Vi har brukt mye ressurser på å komme frem til en absurd enkel visjon og misjon. Vi skal være Norges triveligste treningssentre, alt vi gjør skal bygge opp under denne visjonen. Så enkelt, men likevel vanskelig. Misjonen vår er: Vi bryr oss. Vi skal ikke ha noen form for produkter eller tjenester som ikke gagner kundene våre.

– Sammen med det, er nøkkelen mennesker! Vi kommer ingen vei uten fantastiske ansatte som skaper sammen med oss.

Hva trener du helst?

– Jeg trener i utgangspunktet bare styrke, men jeg har – og skal – skjerpe meg litt for man trenger begge deler. Jeg begynner å bli en voksen mann etter hvert så nå prøver jeg å få til faste basisball-timer og nylig var jeg på spinning. Jeg må med andre ord begynne å forholde meg til rådene vi gir medlemmene våre som trener allsidig og variert – og kombinerer både styrke og kondisjon.

Lavpris eller high end?

– Ja, takk – begge deler. Vi har både fullskala og ekspress-sentre, men vår strategi er at det skal være et fullskalasenter i de områdene hvor vi åpner ekspress-sentre. Gjennom ekspress-sentrene prøver vi å formidle hva slags muligheter det er på våre fullskalasentre. Det er mange som trener på egenhånd, men vi ønsker å få flest mulig til å oppsøke fullskala for der kan vi ta en større del i kundenes resultater med oppfølging.

– Vi har også high end til lavere pris, og jeg er enige i at vi som bransje tar for dårlig betalt, men vi har tenkt at det er med på å senke terskelen noe. Men når kundene kommer inn på fullskalasentrene er vi ærlige på hva slags produkter og tjenester vi har, slik at vi gjennom ekstratilbud forteller hva som passer den enkelte hvis vi skal ha en større innvirkning på individuelle resultater

Hva er ditt forhold til teknologi i trening?

– Det er en utvikling som har kommet for å bli. Alle ser på telefonen sin på bussen, vi kommer til å få chipen i kroppen som måler ting etc. Teknologiretningen har kommet for å bli, men jeg tenker at vi likevel har menneskelige behov og vil forholde oss til andre mennesker. Vi må bli flinkere til å ta eierskap til mulighetene; hva slags hjelpemidler som passer for den enkelte.

– Selv en enkel ting som en skritteller… Jeg har tenkt på hvorfor folk ikke klarer 10 000 skritt om dagen, men etter at vi har startet flere sentre, sliter jeg selv med det. En skritteller forteller oss noe om hverdagen vår, og man får en aha-opplevelse. Men vi må passe på at det ikke går til hodet på en…

Hvilken type markedsføring tror du på/bruker du mye?

– Du er nødt til å være synlig i flere kanaler. Vi har vært flinke til å få ut og formidle hvem Nr1 Fitness er. Vi har vært veldig synlig i mediene. PR og kommunikasjon som et markedsføringsmiddel og omdømmebygger fungerer for oss. Men det er ikke noe enten/eller, du må være synlig i alle kanaler: Vi bruker flyere, avisannonser og har en stor dragning mot sosiale medier og online-markedsføring. Man må sette av en prosentandel av omsetningen som skal fordeles over året, og gjøre analyser på hva som fungerer – og putte pengene der det fungerer best.

Har du en god historie eller minne fra tiden i bransjen?

– Ja, mange – men jeg kan trekke frem to fra Nr1 Fitness-historien: Den ene stammer fra da vi startet opp i 2008. Jeg eide ingenting og pantsatte alt for å kunne starte treningssenter, jeg skjønner nesten ikke at jeg turte å gjøre det…

Gründer Trygve Amundsen i Nr1 Fitness og medgründer (og kone) Benedicte Thompson Amundsen.

– En gang skulle vi sende de ansatte, seks instruktører, på kurs i Oslo. Jeg undersøkte flybilletter og fikk bakoversveis. Dette hadde vi ikke råd til. Jeg undersøkte togbilletter, som også var dyrt. De ansatte skjønte at det var litt dårlig stilt, og tok toget uten sovekupe. Tilbakemeldingen vi fikk fra kursholder i Oslo var at det var en særdeles trøtt gjeng som møtte på kurs dagen etter. Det viser litt om hva som må til for å bygge opp noe, og hva slags herlige mennesker som finnes i bransjen – som ønsker å bygge noe i fellesskap.

– Den andre stammer fra senteråpning nummer tre: Da vi startet opp hentet vi over tre ekstremt dyktige instruktører fra en konkurrent. Vi visste det ville ha effekt, men fikk over tusen forhåndspåmeldinger… Vi markedsførte at på åpningsdagen kunne folk komme inn for å få kopi av kontrakter og medlemskort. Forhåndsjobben ble gjort i permer, men i stedet for å ha flere permer med A til C, D til F osv., var den gjort i mange permer – alle fra A til Å. Så når folk kom å skulle ha kortene sine skapte det en fullstendig kaotisk situasjon. Men, artig å se tilbake på i ettertid…

Til slutt: Hva er det beste og det verste med bransjen?

– Det beste er at vi er av vesentlig betydning for folkehelsen i Norge. Vi gir folk en bedre helse og hverdag, inkludert livsstilsendring for bedre fysisk og psykisk helse. Også er det alle menneskene som jobber i den. Det er en sosial bransje som virkelig liker andre mennesker.

– Det verste er balansegangen mellom når trening er sunt og usunt. Vi ser en vridning mot det usunne, spesielt mot ungdommen: Kroppspress, man skal være så og så sprek, kombinert med sosiale medier hvor vi skal vise hvor bra alt er. Heldigvis synes de aller fleste i bransjen det er gøy å hjelpe vanlige folk, men jeg tror vi nok generelt sett må ta oss i nakken med hensyn til hva vi formidler.

– Alle sier de er folkelige, men det er en del som har ansatte som fronter et usunt ideal. Vi må tenke over hva vi formidler, på flyere og annen kommunikasjon, spesielt med hensyn på det svake omdømmet vi har blant de som ikke er medlemmer – slik at vi ikke vipper over på det mer usunne.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]