annonse

annonse

Bransjeprofilen: Gjør Sogndal sprekere

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Bransjeveteran Kolbjørn Rydvang jobber både med toppidretten og formen til folk flest. I Sogndal har han blant annet ansvaret for en av Europas råeste klatrevegger. 

Treningsindustrien.no vil med jevne mellomrom publisere Bransjeprofilen – litt tettere på mennesker som har vært med en stund og av en eller annen grunn har nyhetens interesse.

Kolbjørn Rydvang er daglig leder ved Idrettssenteret AS i Sogndal. Senteret ble startet i 1998 og opererer i dag med tre varemerker: Idrettssenteret på Campus Sogndal, Spenst Sogndal i Sogndal sentrum og Sogndal Klatresenter i Sognahallen – som er en av Europas råeste klatrevegger hvor det nylig også ble arrangert NM.

En av Europas råeste klatrevegger. (Foto: Idrettssenteret)

Anlegget skal snart utvides og oppgraderes og investeringsrammen er 10 millioner kroner. Sentrene har totalt 3 200 medlemmer.

Hva er din bakgrunn og hvor lenge har du vært i bransjen?

– Jeg har akademisk bakgrunn fra Norges Idrettshøgskole og master i arbeidshelse, forebyggende medisin, fra Universitet i Oslo. Jeg har en allsidig idrettslig bakgrunn og stor interesse for ulike type kondisjon og styrketrening, så veien var ikke lang for å bli instruktør innen roing inne, sykkel og styrke i sal.

– Etter hvert vinklet jeg fokus fra trening rettet mot prestasjon og idrett til trening rettet mot helse, dermed ble treningsbransjen er naturlig arena for meg.

Hvordan endte du opp i treningsbransjen?

– Jeg var involvert i friidretten. Grete og Jack Waitz, som var medeiere i Spektrum Trim og Helse, anbefalte meg å søke deltidsjobb som treningsveileder der. Min første erfaring fra treningsbransjen var som treningsveileder ved Spektrum Trim og Helse i 1990 med Kristen Damsgård som sjef.

– Der rakk jeg så vidt å stifte bekjentskap med Hasse Hoftvedt før jeg ble prosjektleder for et helseforebyggende prosjekt mot næringslivet finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond.

– Parallelt med deltidsjobb i treningsbransjen, jobbet jeg som trener og fysisk trener innen idretten, før jeg i 1998 reiste over fjellet og etablerte meg i saft- og fotballbygda Sogndal innerst i Sognefjorden, hvor jeg ble ansatt som daglig leder ved Idrettssenteret AS.

– Mandatet var å bygge opp et regionalt toppidrettssenter for idretten og samtidig etablere et treningssenter for folk flest i bygda og studenter.

– Jeg hadde også gleden å være en del av styret til Virke Trening under Anne Thidemann sine vinger i perioden 2011-2013. Det var en veldig spennende periode for bransjen med tanke på profesjonalisering og kompetanseheving i bransjen som et viktig satsningsområde. Omdømmebygging for bransjen var like sentralt den gang som i dag.

Hvor er bransjen om 5-10 år?

– Flere enkeltstående aktører vil knyttes til kjeder. Vi får færre aktører, men antall sentre vil fortsette å øke noe. Det dukker opp flere nisjesentre og aktører med ulike konsept, men det blir tydeligere skiller mellom sentrene og forhåpentligvis en ytterligere profesjonalisering.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

– Jeg håper og tror at bransjen øker sin kompetanse inn mot helse slik at vårt omdømme som seriøs folkehelseaktør styrkes.

Nøkkelen til suksess?

– Tålmodighet og kunnskap. Man må jobbe systematisk, bygge tydelige konsept og ikke minst etablere gode treningsmiljø for målgrupper som for eksempel senior og godt voksne. Dyktig og dedikert personale på senteret er nøkkelen for å få dette til.

Hva trener du helst?

– Jeg trener allsidig inne og ute avhengig av vær og føreforhold, og sesong. «Sprek inne – Sprek ute» er et av våre slagord. Jeg trener gjerne styrketrening inne, padling på fjorden om sommeren og langrenn vinterstid i den flotte naturen rundt Sogndal og på hytta vår på Sjusjøen.

Lavpris eller high end?

– Ja, takk begge deler. Flere sentre med oss har en hybridløsning eller avdelinger med lavpris eller high end tilbud. På våre sentre kombinerer vi selvbetjent og ubemannet tilbud deler av døgnet – med visse begrensninger i tilbudet – med fullservice og bemanning av fagpersoner til å følge opp medlemmene i «prime time» eller når målgruppen er på senteret.

Hva er ditt forhold til teknologi i trening?

– Teknologi er blitt veldig viktig for å kommunisere og informere kundene på en god og enkel måte. Teknologi gir oss mulighet til å skreddersy og individuelt tilpasse medlemskapet og tilgangsprofil på senteret.

– Teknologi gir medlemmet mulighet å dokumentere sin egen trening, resultater og opplevelser av treningen.

Hvilken type markedsføring tror du på/bruker du mye?

– Markedsføring via sosiale medier og skreddersydd markedsføring tilpasset ulike målgrupper er viktig og noe vi jobber med å forbedre. Det å være synlig i nærområdet og bruke ambassadører er viktig.

– Den beste markedsføringen får vi gjennom våre egne medlemmer når de anbefaler oss gjennom sitt nettverk og på sosiale medier.

– Har du en god historie eller minne fra tiden i bransjen?

– Den sterkeste historien jeg har fra bransjen, er en voksen dame som lenge hadde slitt med «vondter» og smerter som hindret henne i å fungere aktivt. Hun kom til meg og fortalte at hun hadde fått et nytt liv etter at hun begynte å trene på senteret. Nå kunne hun være med på fjellturer sammen med familien og mestre hverdagen igjen.

– Personlige historier er sterke og gir mening i jobben vi gjør.

Til slutt: Hva er det beste og det verste med bransjen?

– Det beste er at vi kan gjøre en forskjell, hjelpe mennesker til å bedre sin livskvalitet. Trening og helse blir bare viktigere for folk flest i tiden framover.

– Det verste er om vi er med på å forsterke kroppsfokuset. Vi må være bevisst vår rolle som helseaktør, for å kunne være den viktigste arena for folkehelsen i Norge. Kroppsfiksering generelt og kroppsfiksering mot unge mennesker spesielt, er svært negativ hvis vi er med på å bygge opp om det.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]