annonse

annonse

Foto:

Rolf-Harald Haugen

Bransjeprofilen – Ingenting er umulig

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

I denne bransjeprofilen, får vi høre fra Rolf-Harald Haugen som er ganske så ny i treningsbransjen. Han har siden nyåret 2021 vært en sentral del av ABEL Technologies AS. Her har han sin hovedrolle som COO, han er også styremedlem og aksjonær i ABEL. I tillegg er han engasjert i PT Gruppen Norge AS hvor han er forretningsutvikler, styremedlem og aksjonær. Rolf-Harald jobber også som HELSE PT med omlag 30 kunder digitalt. Over de siste årene har han jobbet mye med kvalitetsimplementering og har blant annet tatt ansvar for utarbeidelse av yrkesetiske retningslinjer for bransjen, samt innføring av begrepet HelsePT.

Treningsindustrien vil regelmessig presentere Bransjeprofilen, hvor vi tar en nærmere titt på personer fra bransjen vår, og som vekker interesse og nysgjerrighet.

Hva er din bakgrunn og hvor lenge har du vært i bransjen?

-Først av alt, takk for interessen og et ønske om å dele mine perspektiver her i Treningsindustien, jeg har fulgt med på tidsskriftet en god stund, og opplever at dere formidler godt det som skjer i bransjen.
Jeg har min bakgrunn fra Forsvaret, og de ti siste årene fra helse. Jeg har jobbet både som sykepleier innenfor bedriftshelse, psykisk helsevern og som avdelingsleder. Jeg har en MBA fra Nord Universitet/Handelshøyskolen i Bodø, hvor jeg hadde søkelys på kvalitetsimplementering og risikostyring. På UiT – Norges Arktiske Universitet tok jeg sykepleierutdanning, Operativ Psykologi tok jeg på Universitetet i Bergen. Treningsveileder og Personlig Trener tok jeg på Norges Idrettshøgskole. Fra Forsvaret har jeg både Befalsskole og det jeg vil kalle en mer operativ utdanning med fokus på planlegging, oppdragsløsning og måloppnåelse. I tillegg kommer en rekke kurs og sertifiseringer fra inn og utland.

I bransjen sånn på fulltid og med «hud og hår», for å bruke det begrepet, har jeg vært siden våren 2021. Første stilling i bransjen var riktignok tilbake i 1996 som ansatt på City Gym på Finnsnes. Et skikkelig «old school» gym med det legendariske og klassiske Eleikoutstyret. Personlig trener på deltid har jeg vært siden 2009, men fulltid i bransjen i kun 2 og et halvt år. Idag jobber jeg hos ABEL Technologies AS. tett sammen med CEO Simon Laugsand og resten av teamet, med hovedansvar for fremtidige operasjoner, strategi og utvikling. I PT Gruppen Norge jobber jeg tett med daglig leder Christian Marthinussen for å utvikle morgendagens PT-tjenester.

Se inn i glasskulen. Hvordan vil treningssenterbransjen utvikle seg de neste fem årene?

-I mine øyne er bransjen i ferd med å bevege seg mot en industri. Det betyr at stadig større aktører konsoliderer markedet. Dette stiller store krav til standardisering og kvalitet. Jeg har troen på at utviklingen vil gå i flere ulike retninger og være eksponentiell. Stadig flere vil benytte seg av tjenestene, og flere aktører vil etter hvert skjønne at det er samarbeid som gjelder. På tross av en relativt urolig økonomi, så har jeg troen på at markedet vil utvides. Helse er og vil være en god investering

Hva er din oppskrift for å lykkes profesjonelt i treningsbransjen?

-Gjensidig lojalitet og felles insentiver er viktig. Tett samarbeid med de rette aktørene er avgjørende for å bygge en god merkevare, med tilstrekkelig distribusjon. For meg har det vært viktig å tenke kompetansedeling. Som profesjonelle yrkesutøvere er det viktig å sørge for resultater hos kunder. Omtanke gjennom tydelige krav gir høy progresjon og gode resultater. En god porsjon pågangsmot er viktig når store tanker skal operasjonaliseres.

– Hva er den aller største utfordringen for bransjen i dag?

Jeg ser flere store utfordringer. For det første, er jeg av den oppfatning at det ikke er en tydelig kongstanke i bransjen. Her har vi i ABEL tatt litt ansvar for å få i gang relevant forskning. Det er mye vi ikke vet, og mange sammenhenger vi mangler god dokumentasjon på. Datainnsamling er helt avgjørende for å få et godt beslutningsgrunnlag, spesielt på strategisk nivå, det er helt avgjørende for eks at politikere skal våge å ta beslutninger til fordel for bransjen. For det andre, er det nødvendig å samarbeide tettere med helsesektoren. Her er både private helseaktører, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten mulige samarbeidsaktører. På enkelte steder og i enkelte virksomheter er slike samarbeid allerede etablert.

– Er trening riktig priset i dag ?

Både ja og nei. Som befolkning har vi et spenn i både betalingsevne og vilje. Det betyr at det i stor grad er mulig å dele markedet opp i flere segmenter enn det vi i dag ser. Slik det fremstår for meg, er det mange som betaler for tjenester, eks tilgang på fysisk infrastruktur uten at de benytter seg av dette på en slik måte at de oppnår helsegevinst. Uten at jeg sitter på helt oppdaterte tall, synes det også som at det er et vesentlig antall kunder som betaler for eks. medlemskap uten å benytte seg av det. Om man velger å betale for noe man ikke benytter seg av, så kan det tenkes at tjenesten er for lavt priset.

Hva er din erfarte oppskrift på å beholde medlemmer/kunder over tid?

Forstå kundereisen, kartlegge forventninger, etablere framtidstro og sørge for at kundene har både langsiktige og realistiske mål. Forståelse for kundens forventning er også helt sentralt. Jeg har også gjort meg erfaring på at ikke alle kunder passer inn i min form for tydelig ansvarliggjøring. Som Ivar Aasen sa: «Til lags at alle kan ingen gjæra!» Nettopp derfor må vi som både fagpersoner og virksomheter i bransjen være komplementære.

Er treningsbransjen generelt sett kommet langt nok med digitalisering? Hva er det eventuelt som gjenstår?

– Deler av bransjen er kommet svært langt. Som i alle andre bransjer henger noen aktører etter. For å kunne digitalisere er det viktig å gjøre gode analyser, slik at godt tjenestedesign kan utvikles. Som eksempel her kan faktisk forståelse for og innsikt i kundereisens ulike faser legges til grunn. Hvem er kunden, hvilke behov har kunden, hvordan kan behovet best dekkes og hva og hvem skal dekke behovet? I mine øyne starter kundereisen faktisk før fødselen, gjennom å tilby oppfølging av kommende mødre, kundereisen strekker seg så gjennom et helt liv, til og med hele pensjonisttilværelsen. Bransjens aktører bør i mine øyne i større grad forstå dette livsløpet og i større grad lykkes med å være komplementære med hverandre.

– Hvordan skal bransjen bli en troverdig folkehelseaktør i øynene til folk flest?

Her finnes det mange aktører og interessenter som allerede er i gang med å gi bransjen et enda sterkere rennommé. I både ABEL Technologies AS og PT Gruppen Norge har vi implementert yrkesetiske retningslinjer, og tydelige retningslinjer gjennom revisjon av tidligere «Code of Conduct». Et eksempel, siden det i stor grad selges kompetanse og ikke kropp, har vi utarbeidet tydelige rammer for bekledning. Det betyr at vi i stor grad har tatt et oppgjør knyttet til bekledning, både i yrkesutøvelsen og markedsføringen. Vi har gått langt i å definere at de som jobber hos oss, skal ha en helsefaglig profil. Her har vi som bransje i mine øyne fortsatt en vei å gå.

To anbefalinger:

Med i Virke eller NHO – eller et liv utenfor?

– Om mulig begge deler, og det er mange grunner til det. For det første er det svært viktig å forstå de overordnede perspektiver. For det andre, er samarbeid mye lettere når flere bransjeaktører møtes i et felles fora regelmessig. For det tredje, er det nødvendig at vi som bransje forstår vår plass i helheten. For det fjerde, vil utstrakt informasjonsdeling eks av «best practice» gjøre det mulig å bygge opp hverandre gjennom effektiv erfaringsdeling.

Hva bør myndighetene gjøre for å få folk mer aktive?

Regjeringen har jo tidenes mulighet for å handle på dette feltet, men vi er vel mange som ikke er imponert over hva som er gjort så langt. Politikk har sin egen dynamikk, større beslutninger er ubehagelig å ta og koster. Vi ser det på andre deler av politikken også, i mine øyne er det åpenbart at det å ivareta nasjonal sikkerhet og beredskap er viktig, men viljen til å ta ansvar uteblir også her. Når det er sagt, så har historien vist oss at vi har hatt enkeltpersoner som har bidratt stor innenfor både politikk og offentlig forvaltning. Jeg har derfor troen på at endringer vil komme, kanskje som et ansvar tatt av direktoratet eller øvrige offentlige organer, som faktisk ser behovet for å ivareta folkehelsen og mulighetsrommet vi nå står i. Tipper at det rundt forbi sitter en del byråkrater som river seg i håret som følge av manglende politisk handlekraft.

De som kjenner historien vet at «Røykeloven» ikke ble vedtatt over natten, men kom som et resultat av en rekke tiltak utført av mange, over mange år, fra etableringen av Tobakkskaderådet på 70-tallet, Tove Strand sitt engasjement på 80-tallet,  frem til Dagfinn Høybråtens fronting av totalforbudet på serveringssteder.

Som mange andre i bransjen, har jeg en drøm om tverrpolitisk enighet med forpliktende lovendring(er), med påfølgende øremerkede midler som resulterer i konkrete tiltak ute i kommunene der folk faktisk bor.

Oppsummert: Nåværende Regjering har jeg liten tillit til. Jeg har også mer troen på enkeltpolitikere i opposisjonen som Erlend Svardal Bøe, enn full tverrpolitisk enighet blant partiene på Stortinget. Personlig er jeg av den oppfattelse at våre folkevalgte sett under et, mangler både vilje og ambisjonsnivå knyttet til det forebyggende helsearbeidet. Om jeg skal tillate meg å være litt frittalende, er det relativt få friskuser på benkene i Stortingssalen.

Fem kjappe:

Hva trener du helst selv?

-Funksjonell styrketrening og intervall, samt rolig langkjøring og løping.

Din foretrukne treningsapp?

– Her er jeg ganske så inhabil. Det må bli PT Gruppenappen, som faktisk er en «whitelabelversjon» av ABEL plattformen. I tillegg benytter jeg Garmin Connect, Oura og Strava.

Har du et treningsmål oppnådd du er spesielt stolt av?

-Ja, for tiden terper jeg på å hvile og sove best mulig. Jeg følger med på hjerteratevariabiliteten (HRV) som etter hvert har lært meg mye om både treningsplanlegging, restitusjon, ernæring og søvn.

Hva er ditt favorittutstyr/treningsredskap?

-Har en forkjærlighet for vekter fra Eleiko, Fenixklokkene fra Garmin, av fasiliteter er jeg stor fan av Tufteparkene og de ulike Sherpatrappene vi etter hvert har fått rundtomkring har i Tromsø.

Bruker du PT?

-I perioder, både for å lære nye ting og for å få litt feedback. I skrivende stund har jeg leid inn selveste Andreas Stokkeland, kanskje bedre kjent som Maks Prestasjon. Vi har ukentlige digitale møter, det har vært en berikelse så langt.

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]