annonse

annonse

Business-uttrykk du bør kjenne om du driver treningssenter

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Hvis du driver et treningssenter og er glødende opptatt av trening og helse, er du godt kjent med uttrykk som anaerob og aerob trening, cardio og core, intervall, vektbalanse og styrketrening. Men hvor mye kan du egentlig om kredit og debet, KPI, ROI, likviditetsbudsjett og markedsstrategi?

Og er BMI egentlig like viktig som CRM for å oppnå fornøyde medlemmer?

For det er en klar sammenheng mellom gode rutiner hos treningssentrene og gode økonomiske resultater. Og gode resultater kommer ikke av seg selv, men gjennom god forretningsforståelse, langsiktige strategier og mye trening.

Vi har laget en enkel oversikt over noen nyttige ord og uttrykk som vil hjelpe deg på veien til enda betre forretningsforståelse.

Dette innlegget ble først publisert på senterdrift.no

CRM:

CRM (Customer relationship management) eller kunderelasjonshåndtering som det heter på norsk, er et dialog- og kundeledelsesverktøy som hjelper deg å beholde og forsterke treningssenterets markedsposisjon via å finne, vinne og beholde medlemmer.

CRM er et elektronisk informasjonssystem som lagrer informasjon om medlemmene dine slik at du kan følge opp porteføljen bedre og kommunisere mer målrettet med dem. En god og ryddig database i CRM er grunnlaget for korrekt budsjettering av fremtidige inntekter.

Dette er også ditt utgangspunkt for fakturering av medlemsavgifter, men også for annen omsetning på senteret som PT-timer og/eller kiosksalg dersom systemet støtter den funksjonen.

KPI:

KPI’er (Key Performance Indicators) er en beskrivelse av de suksesskriteriene som er mest avgjørende for en bedrifts suksess, og man definerer selv hvilke KPI som er viktigst for sitt treningssenter.

De blir brukt som måleenheter som indikerer om man er på rett vei til å nå sine overordnede mål og strategier. For med tydelige mål og nøye utvalgte KPI’er, er det enklere for alle ansatte å nå toppformen. KPI’ene kan ses på som motiverende og effektive øvelser for å skape en bedre og mer lønnsom arbeidsplass.

Trenger du tips til hvilke KPI’er som er smart å måle på ditt senter, har vi tidligere skrevet en sak om det her.

Kredit og debet:

Kredit og debet er den grunnleggende sammenhengen for balansen i bedriftsregnskapet. Balansen gir en oversikt over forholdet mellom en virksomhets eiendeler, egenkapital og gjeld. Debet beskriver treningssenterets eiendeler, mens kredit beskriver gjeld og egenkapital (dvs. hvordan eiendelene er finansiert).

I et balansert regnskap skal kredit og debet alltid være like store.

Budsjett:

Budsjettet er et viktig planleggingsverktøy for alle små og store bedrifter. Enkelt sagt er et budsjett et forhåndsregnskap som viser hvilke inntekter og utgifter treningssenteret ditt vil få utfra planlagte aktiviteter.

Som sagt vil dataene fra CRM systemet si noe om forventede inntekter, da dette gir oversikt over alle medlemmer med tilhørende pris og bindingstid. På et nyoppstartet treningssenter kan det være vanskelig å beregne når inntekter vil komme og utgifter faktisk vil påløpe.

Gjør derfor en beregning på hvor mange medlemmer du skal ha innen de første månedene og første året og til hvilken pris. Det vil gi deg et godt estimat på forventede inntekter. Samtidig er budsjettet helt avgjørende for å forutse hvor mye penger du trenger inn for å minimum dekke det som går ut, og ikke minst hvilket resultat du oppnår.

Markedsstrategi:

En markedsstrategi er en detaljert plan som beskriver hvordan treningssenteret ønsker å selge til sin målgruppe og hvilke strategier man ønsker å bruke for å oppnå målsettingene. Markedsstrategien forteller med andre ord hvordan senteret skal legge opp markedsføringen for å nå sitt markedsmål.

Markedsbudsjett:

Et detaljert markedsbudsjett er en oversikt over utgifter for å sette markedsstrategien ut i livet.

Markedsbudsjettet bør reflektere treningssenterets målsetninger som betyr at du skal budsjettere inn de ressursene som trengs, både i form av stillingsprosent og direkte kostnader med markedsføringen.

ROI:

ROI står for «Return on Investment» og brukes ofte i markedsføringssammenheng for å forklare hvor mye man får igjen for hver markedsføringskrone man bruker. Enkelt fortalt dreier det seg om hva man får igjen av merverdi for investeringen man gjør.

Husk at ROI er vanskelig å måle i kroner og ører, da markedsføringen kan utgjøre alt fra en stor til en liten del av den totale påvirkningen som skal til for at et medlem velger ditt senter.

Likviditet:

Likviditet beskriver betalingsevne og hvor god kjøpekraft treningssenteret har i øyeblikket. Å ha god likviditet vil si at man til enhver tid har tilstrekkelig med midler til å kjøpe varer og overholde sine økonomiske forpliktelser.

Det er særlig senterets evne til å finansiere den kortsiktige gjelden som avgjør om likviditeten er god.

Likviditetsbudsjett:

Et likviditetsbudsjett gir et bilde av når pengene etter planen komme inn, og når de går ut. Budsjettet gir en god oversikt over tilgjengelig kapital/kontantstrøm slik at man kan unngå å komme i likviditetsskvis, det vil si å ikke ha penger til å betale regningene når de kommer inn.

MVA:

Merverdiavgift (MVA) er en avgift bedrifter og privatpersoner betaler når man kjøper varer eller tjenester. For bedrifter som skal betale merverdiavgift til staten, er denne avgiften som regel ingen kostnad da man legger til MVA på utsalgsprisen for å dekke MVA man betaler på innkjøpene.

I Norge er det ikke MVA på treningsavgift, men du må likevel forholde deg til MVA da man ofte tilbyr andre MVA-belagte tjenester på senteret, som for eksempel solarium eller kiosksalg av klær, mat og drikke. Vi har også skrevet en sak om MVA på treningsutstyr og større investeringer i denne bloggartikkelen.

Les mer om MVA på Skatteetaten sine sider her.

AvtaleGiro:

AvtaleGiro er en betalingsform som ofte tilbys treningssenterets medlemmer. Med AvtaleGiro sørger banken for at medlemmet betaler avgiften som et fast månedlig trekk fra konto. Dette sikrer at pengene kommer inn på senterets konto ved forfall, noe som øker betalingsgraden betydelig.

Det er viktig å se forskjellen mellom en fast bankoverføring og et AvtaleGiro-trekk. Med AvtaleGiro har man sporing av KID-nummer som betyr at man kan identifisere hvilket avdrag den mottatte betalingen gjelder for. Dersom man benytter en betalingspartner for innkreving, vil løsningen mest sannsynlig inkludere at betalingen blir ført på riktig avdrag slik at CRM-systemet blir løpende oppdatert etter hvert som betalingene kommer inn.

Les mer om hvordan CrediCare kan hjelpe deg å legge grunnlaget for effektiv drift ved bruk av AvtaleGiro her.

Outsourcing:

Outsourcing er mye brukt både i næringslivet og i det offentlige og betyr å la andre bedrifter ta seg av deler av virksomheten, og at man overlater arbeidsoppgaver man tidligere har utført selv, til andre.

Velg en partner som er forenlig med dine verdier og retningslinjer.

 

GRATIS GUIDE:

SJEKK DETTE FØR DU VELGER BETALINGSPARTNER FOR TRENINGSSENTERET

LAST NED HER

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]