annonse

annonse

Collectia: Vil beholde den menneskelige servicen

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Et politisk vedtak om store kutt i salærene for innfordringsbransjen mot forbrukere, har medført at flere aktører har måtte spare kostnader. Teknologisystemer fra Collectia for å opprettholde personlig service, ble svaret for Crone – som nå har skiftet navn.

Tidligere denne måneden ble det kjent at Crone skifter navn til Collectia. Navneendringen kommer som en naturlig forlengelse av at Crone ble solgt til Collectia i november 2019.

Salgs- og markedsdirektør Ronny Helseth forteller at årsaken til salget var blant annet at Collectia hadde spesialisert seg på treningssenterbransjen i Sverige og Tyskland, og Crone var store i bransjen i Norge.

Allerede før pandemien hadde myndighetene i Norge signalisert at det ville komme endringer i måten innfordringsselskapene kunne hente sine inntekter. De hadde en oppfatning av at det var høye ekstrakostnader knyttet til innfordring av relativt lave beløp, direkte belastet skyldneren.

– Innfordringsbransjen i Norge ble hardt rammet i fjor med en halvering av inntektene på den type krav som kommer fra treningssentrene i Norge, forteller Helseth.

Ønsker å være fullservice

For da koronakrisen kom skyllende inn over landet ble den bebudede endringsprosessen for å oppdatere lovverket, gjenstand for et hastevedtak: Inkassosalæret ble redusert med 50 prosent på alle krav mot privatpersoner på inntil 500 kroner, og med 30 prosent på krav mellom 501 og 1000 kroner.

– For å utjevne inntektsnedgangen måtte bransjen se på kostnader, og for vår bransje er den største posten personalkostnader. Vi ser at flere, større aktører har kuttet mange årsverk. Noen har også lagt ned og flyttet kundeservice utenlands, forteller Helseth.

Dette er noe Collectia ønsker å unngå, fremhever salgs- og markedsdirektøren – og tegner et bilde av at innfordringsbransjen på mange måter er lik treningsbransjen: Servicenivået er differensiert.  Fra ubetjente nøkkelgym til fullservicesentre.

– Collectia er fullservice, det vil si lett tilgjengelige for alle som har fått et brev med betalingspåminnelse – i stedet for kun å ha selvbetjente løsninger der medlemmet selv må ta aktive grep, slik mange konkurrenter nå opererer.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Trenger menneskelige ressurser

Helseth trekker frem det faktum at treningssentrene generelt sett har stor rotasjon i medlemsmassen, og at en innfordringstjeneste kan være med på å påvirke de som er på vei ut på grunn av betalingsproblemer.

– Collectia har et egenutviklet kundesystem som ved bruk av teknologi, utfører en del oppgaver som saksbehandlere tradisjonelt må gjøre manuelt.

Helseth forteller at systemet tar bort mange av de administrative oppgavene og frigjør tid til personlig kommunikasjon med de medlemmene som ikke har fått betalt.

– Vi utfører medlemsservice for våre 200 treningssenterkunder som for eksempel Family Sports Club og 3T – og vi må sørge for at vi har nok personer tilgjengelig for å kunne yte denne servicen.

Han understreker at treningssenterbransjen fremdeles har behov for menneskelige ressurser for å beholde flest mulig medlemmer.

Lite tap på krav

Utviklingen innen tap på krav har vært veldig stabil de siste 10-15 årene i treningssenterbransjen, ifølge Helseth.

Graden av tap på krav er avhengig av blant annet konkurranseforhold, hvorvidt medlemsmassen er etablert og lokasjon. Om man for eksempel driver et treningssenter i nærheten av en høyskole hvor det er høy rotasjon i medlemsmassen, er det større risiko for tap.

– I snitt erfarer vi at mellom 3 og 7 prosent av medlemsmassen trenger å få en betalingspåminnelse, hver måned, sier Helseth.

– Hvordan er det da med betalingsvilligheten?

– Av de ubetalte treningsavgiftene vi mottar, løser vi i Collectia i snitt 90 prosent. Dersom treningssenteret oversender fem prosent av omsetningen til innfordring, har senteret et snittap på 0,5 prosent. Vi er tidlig inne i prosessen, før kravet går til inkasso. Så det er lite tap på krav med vår personlige oppfølging av medlemmene.

VÅRE TRENINGSSENTERPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

Bindingstid betyr lite

– Ser dere noen forskjeller i dette bildet avhengig om treningssenteret operer med bindingstid eller ei?

– Bindingstid er veldig individuelt med hensyn til konkurransesituasjonen sentrene er i. Men studier vi gjorde for en tid tilbake viser at andelen som havner hos oss, er rimelig lik.Levetiden på et medlemskap med eller uten bindingstid trenger nødvendigvis heller ikke utgjøre stor forskjell, mener Helseth.

– Jeg tror at de sentrene som ikke har bindingstid er litt mer «på tå hev» for å sørge for at aktive medlemmer ikke blir inaktive. Noe som definitivt påvirker levetiden på medlemmet og betalingsviljen.

– Så det kan være en hvilepute med bindingstid?

– Ja, det kan absolutt være slik at medlemmer uten bindingstid opplever en tettere oppfølging fra senteret, enn medlemmer på sentre med bindingstid.

– Til slutt Helseth, navnet: Collectia når vi allerede har Collectio..?

– Det er en stor navnelikhet, men Collectia som gruppe er en stor aktør i treningsbransjen i Norden og i Tyskland, og det er viktig for Collectia Group at vi har samme navn i alle land.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]