annonse

annonse

Covid-19 pandemien og kommunal konkursimmunitet

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Det er et vesentlig antall kommuner som er i direkte konkurranse med treningssentrene. Mens de kommunale foretakene får overføringer fra kommunen for å dekke økonomiske underskudd foregår det kamper i det private næringslivet om kompensasjonsmidler. 

Leserinnlegget er skrevet av styreleder Kjetil Larsen i Virke Trening

I over ett år har våre treningssentre vært en av de hardest rammede bransjene med tanke på lange perioder med lovpålagte nedstengninger og betydelige begrensninger i adgangen til å tilby kunder og medlemmer et treningstilbud.

Store deler av inntektsgrunnlaget er borte i form av fryste medlemskap og utmeldinger. Både treningssentrenes økonomi og den norske folkehelsen har pådratt seg store tap. Nå er det på tide at offentlige myndigheter bidrar med å gjøre noe med konsekvensene.

Ja, treningssentrene har fått delvis økonomisk tapsdekning over de generelle og nasjonale kompensasjonsordningene. Men delvis tapsdekning er langt fra godt nok når våre kommunale konkurrenter som driver treningssentervirksomhet både får dekket sitt økonomiske tap fullt ut og samtidig har rettslig konkursimmunitet.

Med andre ord, treningssentervirksomhet som er organisert innenfor kommunes rettssubjekt seiler glatt gjennom Covid-19 pandemien uten noen form for økonomiske konsekvenser. Samtidig som privatpersoner som står for privat verdiskapning står i den verste stormen og er usikker på om skipet vil synke før Covid-bølgen er ferdig herjet.

Det er et vesentlig antall kommuner som er i direkte konkurranse med treningssentrene. Eksempelvis kommunale foretak som tilbyr både styrke- og kondisjonsapparater og gruppetimer av ulike slag – identisk med hva et retningssenter tilbyr.

Mens de kommunale foretakene får overføringer fra kommunen for å dekke økonomiske underskudd foregår det kamper i det private næringslivet om kompensasjonsmidler. Vi private står i reell fare for å gå konkurs, mens kommunene subsidierer liv til seg selv.

Dette konkurranseproblemet har eksistert lenge før Covid-19 pandemien inntraff, det faktum at kommunene driver ulønnsom næringsvirksomhet i konkurranse med private aktører. Nå erfarer vi at problemet krystalliserer seg og skaper en reell fare for at ineffektiv kommunale næringsvirksomhet utkonkurrerer i en normalsituasjon lønnsom privat verdiskapning.

Vi ber nasjonale myndigheter om å ta grep. Er det riktig at skattebetalernes penger i form av kommunale overføringer skal forfordeles til kommunens ulønnsomme næringsvirksomhet? Er det rettferdig at kommunenes næringsvirksomhet får full kostnadsdekning, mens private aktører kun får delvis?

Vi mener at konkurransen må skje på like vilkår og at myndighetene må sikre en fremtid for privat verdiskapning.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]