annonse

annonse

Da NIH Aktiv avviklet gruppetreningskurs, gikk Eva Katrine Thomsen solo med inspartum akademi

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

inspartum akademi skal utdanne gruppetreningsinstruktører og hjelpe treningssentre med å vedlikeholde kvaliteten på gruppetrening. Målet er å bli den ledende leverandøren av utdanning innen gruppetrening i Norge.

– Gruppetrening er min store lidenskap, fastslår den relativt ferske gründeren av inspartum akademi.

Eva Katrine Thomsen har 10 år bak seg som gruppetreningsinstruktør, kursholder ved NIH Aktiv og andre kurs- og veiledningsoppgaver i treningsbransjen. Variert erfaring kombinert med en master fra NIH rettet inn mot gruppetrening, idretts- og motivasjonspsykologi, har gitt innsikt i fag og problemstillinger.

– Jeg har opplevd at det er varierende kvalitet blant de instruktørene jeg møter ute, men også sett den enorme gleden gruppetrening gir de som kommer på trening. Jeg synes også det er veldig givende å holde kurs og få bidra til at andre instruktører lykkes og vokser frem, sier hun.

Lansert full gruppetreningsutdanning

Men profesjonaliteten innen gruppetreningsfaget er ikke helt på plass, mener Thomsen.

– Det har vært veldig mye fokus på PT de siste årene. Det er synd at gruppetrening «har blitt glemt» og at mange av de instruktørene som står på, ikke blir sett og får den anerkjennelsen de fortjener. Jeg vil være med å gjøre gruppetrening «kult» igjen, og det var da ideen om en egen utdanning og kursing oppstod.

inspartum akademi ble grunnlagt i fjor, men forutsetningene for ideen ble litt endret da NIH Aktiv bestemte seg for å avvikle sine gruppetreningskurs.

– I utgangspunktet var planen å la treningssentre ta kontakt og booke meg inn, men etter at NIH Aktiv la ned sitt tilbud har jeg fått ganske mange forespørsler fra enkeltpersoner som ønsker å ta utdanning innen gruppetrening.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

– Så da gjorde jeg om planene, og har nå satt opp en full instruktørutdanning som starter i mars. Den er åpen for alle; om man vil sende instruktører fra treningssentre eller komme som enkeltperson.

I tillegg åpner Thomsen opp for at treningssentre som vil ha egne kurs eller påbygging, kan leie inn inspartum akademi. Nylig inngikk hun et samarbeid med 3T i Trondheim om kursing av deres instruktører.

Skal vokse og bli stor

– Så avviklingen ved NIH var egentlig en gavepakke..?

Eva Katrine Thomsen (Foto: Oda Hveem, Visuello)

– Litt begge deler. Jeg og to andre forelesere mistet i praksis jobben vår ved NIH Aktiv, og jeg synes avviklingen er synd for bransjen. Men for meg nå, når jeg har startet mitt eget tilbud, er det selvfølgelig positivt.

Drømmescenarioet er å bli den ledende leverandøren av gruppetreningsutdanning i Norge.

– Jeg håper også at inspartum akademi kan vokse slik at det kan bli en arbeidsplass for flere mennesker, og at vi kan skape et «community» for gruppetreningsinstruktører i Norge, slik at vi kan samarbeide mer i bransjen og jobbe på tvers – spesielt når det gjelder de mange frittstående sentrene rundt omkring.

Thomsen forteller at hun på sikt også har tanker om å utvide med kurs for PT-er som ønsker å jobbe mer med PT-grupper, samt å sikte seg inn mot bedriftsfysioterapeuter, frisklivssentraler etc.

– Gruppeperspektivet er noe helt annet enn å jobbe med en til en, og gruppetrening må jo ikke være på et treningssenter. Fellesnevneren er at vi i inspartum akademi vil inspirere flere til å dele treningsglede gjennom gruppetrening, og tilby kvalitetssikret gruppetreningsutdanning med faglig forankring og full eksamen – både praktisk og teoretisk.

Interne konkurrenter

Den ferske gründeren forteller at starten har vært hektisk, men positiv.

– Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger. Mange har tatt kontakt og det gir meg tro på at det er et marked for dette. Jeg tror at det igangsatte kompetanseløftet for PT-er også sprer seg til gruppetrening.

– Hvem konkurrerer du mot?

– Etter at NIH Aktiv la ned, er det SAFE Education som ble kjøpt av Qicraft. Jeg er veldig spent på hva som skjer der. Dessuten har for eksempel Nr1 Fitness sitt eget akademi og SATS gjør selv mye internt. Det er en del sentre som jobber internt, men på det åpne markedet er det kun SAFE Education.

Kunnskapen hos ledelsen må opp

I en undersøkelse foretatt av Christina Therkildsen sommeren 2017, kom det frem at det er få treningssentre som virkelig investerer penger i sine gruppeinstruktører eller gruppetimer.

LES OGSÅ: Ser verdien av gruppetreningstilbud

– Hva skal til for å øke ressursbruken?

– Jeg opplever at de som sitter på «pengesekken», ikke kan nok om gruppetrening. Det er ofte manglende kunnskap hos ledelsen. De verdsetter ikke å bruke penger og ressurser på videreutvikling, for de kjenner ikke til kravene som stilles og hva som skal til for å lykkes som instruktør.

– Man må øke kunnskapen i forhold til hva som kreves, og kunnskapen til sentrene om gruppetrening og betydningen av lojaliteten den skaper til senteret.

– En av de største utfordringene jeg ser er at det er stor forskjell på de sentrene som har ledere som selv er interessert i gruppetrening og kan det – kontra de som ikke vet hva som skjer i salen. Det er ikke bare å sette på en spilleliste og gå i gang, fastslår Thomsen.

Gode navn er viktig

Men selv hos de sentrene som forstår og kan gruppetrening, må det jobbes for å holde tilbudet attraktivt.

– Det må være forankret i ledelsen og man må ønske å satse på det – og gi dem som jobber med gruppetrening muligheten til å utvikle seg. Tilbudet må kombineres med for eksempel åpne dager, konkurranser blant medlemmene og innleide, eksterne gjeste-instruktører. Gruppetilbudet må hele tiden holdes ved like.

– Gruppetrening blir fort sett på som en «jentegreie». Hva skal til for å få med gutta?

– Det er mange fordommer der ute ennå, og man vet kanskje ikke helt hva som foregår i salene. Man må lokke folk inn med god informasjon på senteret. Både resepsjonister, PT-er og instruktører må være godt kjent med timeplanen og gruppetimene, noe som vil gjøre det lettere å selge inn til de som er nysgjerrige. Dessuten vil kanskje flere mannlige instruktører gjøre det lettere å dra inn gutta, påpeker Thomsen.

Hun trekker også frem det å lage gode navn på timene, slik at de ikke blir for avskrekkende, «fancy» eller feminine.

– En studie jeg leste for en tid tilbake, undersøkte dette med navn på gruppetimer sett opp mot hvordan det påvirket deltakernes motivasjon. Funnene viste at det var stor forskjell på kroppsfikserte navn – det førte til mer «drop out» og redusert motivasjon – og de timene som ikke hadde kroppsfikserte navn.

LES OGSÅ: Den viktige veiledningen

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]