annonse

annonse

Den store majoriteten trener jevnlig

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Mange trener jevnlig, men 13 prosent av befolkningen over 16 år, svarer at de aldri trener. Mangel på tid og helsebegrensninger er de vanligste hindringene for trening. De viktigste motivasjonsfaktorene er bedre helse og naturopplevelser.

Det kommer frem i Levekårsundersøkelsen publisert av Statistisk sentralbyrå.

I Levekårsundersøkelsen om idrett og friluftsliv 2021 oppgir 58 prosent av befolkningen 16 år og eldre at de trener eller mosjonerer flere ganger i uka, og 15 prosent trener en gang i uka.

13 prosent svarer derimot at de aldri trener.

– Blant dem som trener mest finner vi personer under 24 år, personer med høyere utdanning og yrkesaktive. I disse gruppene svarer omtrent 4 av 5 at de trener ukentlig eller oftere. Størst andel som ikke trener finner vi blant uføre, innvandrere, eldre og personer med lav utdanning, sier rådgiver Håvard Bergesen Dalen.

VÅRE TRENINGSSENTERPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

For lite tid

I undersøkelsen er det spørsmål om man har for lite tid til å trene, om det er for dyrt, og om helsen begrenser mulighetene til å trene. I befolkningen i alt er den vanligste hindringen helsebegrensninger.

29 prosent svarer at de er helt eller delvis enig i at helsen begrenser mulighetene deres til å trene. Nesten like mange, 27 prosent, svarer at de er helt eller delvis enig i at de har for lite tid til å trene. 16 prosent svarer at de er helt eller delvis enig i at det er for dyrt å trene.

– Helsebegrensninger oppgis i størst grad av de eldre, mens tid oppgis i størst grad av enslige forsørgere og par som har barn boende hjemme. Blant par med barn under 7 år svarer nesten 60 prosent at de er helt eller delvis enig at de har for lite tid til å trene. At det er for dyrt å trene oppgis i størst grad av arbeidsledige, arbeidsuføre og innvandrere, sier Dalen.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Bedre helse

For første gang kartlegges også motivasjon og hindre for trening i Levekårsundersøkelsen. 85 prosent av dem som trener svarer at de er helt enig i at de trener for å få bedre helse.

Mange svarer også at de trener for å få frisk luft og naturopplevelser. I motsatt ende er det langt færre som er enige i at de trener for å se bra ut eller for å konkurrere. Henholdsvis 29 og 72 prosent er helt uenige i at de trener for å se bra ut eller konkurrere.

– De yngre trener for å se bra ut i større grad enn de eldre, mens de eldre i større grad trener å få frisk luft og naturopplevelser. De som i størst grad svarer at de trener for å se bra ut er kvinner i alderen 25-44 og menn i alderen 16-24, hvor en av fire er helt enige i at det er en grunn til at de trener, sier Dalen.

Les mer hos SSB.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]