annonse

annonse

Den viktige veiledningen

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Tidligere brukte gruppeansvarlig på sentrene mye tid på veiledning av sine instruktører. – Det er noe som dessverre har gått litt i glemmeboken for mange, mener Birgit Judin i Klubben. Men i Halden dyrker senterleder Veronika Lund en modell som betaler seg.

Birgit Judin påpeker at årsaken til tiden man brukte på veiledning og coaching, var å sørge for kvalitet og utvikling hos den enkelte gruppeinstruktør.

– Tidligere laget de fleste instruktører timene sine selv. Det krevde at gruppeansvarlig «godkjente» timen slik at det var samsvar mellom det som sto i gruppebeskrivelsen og det man faktisk fikk på timen. Rett og slett for å sørge for at senteret leverte kvalitet, sier hun.

Ofte ble også instruktørens formidlingsevne vurdert. Man fikk veiledning på hva man var bra på og ikke minst «hva man kunne jobbe med videre».

Senterets ansikt utad

– Med dagens store utvalg i pre-koreograferte timer har man blitt litt «late»: Vi vet at konseptet vi kjøper holder kvalitet. Det betyr at mange tenker at da slipper vi å kvalitets-godkjenne gruppetimen, ergo vi slipper å bruke tid på å være med på timene. Det man glemmer er at den som formidler timen er like viktig som konseptet, fastslår Judin.

Birgit Judin, produksjef Fitness i Klubben.no (Foto: Klubben.no)

Hun påpeker at det å bruke tid på å veilede den enkelte instruktør til å bli en god formidler i gruppesalen er viktig. De er senterets ansikt utad, det er den personen på senteret som møter fra ti til hundre på gruppen sin.

– Hvordan blir ditt senter presentert utad fra dine gruppeinstruktører? Det mange også glemmer er at ved å ha dyktige formidlere i gruppesalen, har man en mulighet til å skille seg ut blant sentre med samme konseptet på sine timeplaner, sier hun.

Skaper forutsigbarhet

En av de som ikke har latt veiledning og coaching av instruktører gå i glemmeboken, er senterleder Veronika Lund ved Spenst Halden. Hun har alltid hatt gruppetrening som hjertebarn og lidenskap.

Hun kjenner igjen beskrivelsen Judin tar opp.

– Ja, vi har samme syn på dette. Vi har begge vært med fra den tiden hvor sentrene og instruktørene selv lagde mange av konseptene, til overgangen med pre-koreograferte timer og sett utviklingen.

– Hva er det dere i Halden gjør annerledes?

– Vi bruker mye tid på veiledning av instruktørene, kombinert med sammensetting av timeplan – hvor vi fokuserer på å skape bredde og et variert tilbud. Og vi er tro mot planen vi setter opp, slik at det skal være forutsigbart gjennom en sesong for deltakerne, sier Lund.

Hun legger til at andre velger å gjøre store endringer gjennom sesongen, som gir mye rotasjon på type timer.

– Jeg tror at det er forutsigbarheten både i forhold til instruktører og veiledning, og sammensettingen av timeplan, som gjør at vi er «beryktet» for å ha et godt gruppetreningstilbud og gode instruktører hos oss. Det trekker mange kunder til vårt senter.

Veiledning på hele løpet

Lund bekrefter at resultatet av arbeidet er mer stabile kunder og godt besøkte timer.

– Spenst sentralt har tema «trening for alle» og det har jeg i bakhodet ved sammensetting av timeplan. Selv om man har pre-koreograferte timer er det på ulike nivåer, og nivåinndelingen er viktig for oss for å kunne favne en bred gruppe mennesker.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Der kommer formidling og veiledning inn som viktige verktøy.

– Det er forskjell på hvordan man formidler til en lavterskelgruppe kontra «høyterskelgrupper». Noen timer krever mye mer forutsigbar pedagogisk tilnærming, men andre timer krever mer av underholdningsaspektet – og det er dette vi kan forsterke med veiledning av instruktørene, slik at de vet hva som gjelder på de forskjellige timene og instruktøren ikke opptrer likt på alle timene han eller hun har. Ellers kunne man jo bare satt på en DVD, fastslår Lund.

LES OGSÅ: Bransjeprofilen: Skyr kroppspresset, elsker bevegelse

Hun forteller at hun veileder instruktørene på opptreden helt fra de kommer inn i salen til de går ut.

– Veiledningen går på hvordan de kommuniserer fra de trer inn i salen, utenfor salen, gjennomgang av timen og hvordan de formidler også når de er ferdige med timen. De skal trekke deltakerne til seg, skape en relasjon, trygghet og lyst til å komme tilbake til den instruktøren.

 Formidling aller viktigst

Lund sier at tiden det tar med veiledning nok er en årsak til at det har gått i glemmeboka hos en del. For en del år tilbake var det gruppetreningskoordinatorer som ivaretok rollen.

– Men de mellomlederstillingene forsvant underveis og man tenkte at de pre-konfigurerte timene kunne dekke opp for dette: «Nå får vi det levert og det kan gå av seg selv».

– Og så opplever man at ledergruppen på sentrene som ikke har egenkompetansen på gruppetrening, ikke forstår hvorfor dette ikke går like bra som det burde gått. Birgit sier at formidling er like viktig som konseptet, jeg er enig og vil strekke meg enda lengre ved å påstå at instruktøren og formidlingen er nesten viktigere enn selve konseptet. Å formidle er jo det som skaper opplevelsen, stemningen og forsterker opplevelsen av konseptet. Formidlingen er alfa og omega!

Senterleder Veronika Lund i Spenst Halden (Foto: Spenst Halden)

Lund mener ressursbruken er viktig og riktig. Med stor konkurranse er tydeliggjøringen av like konsepter ved hjelp av formidling, en differensiator.

– Veldig mye er likt rundt omkring, men det vil ikke oppleves som likt hvis man har instruktører bak som kan jobben.

Vanskeligere å rekruttere

En aktiv veiledning påvirker instruktørene på flere måter. Lund forteller at gruppetreningsinstruktører som begynte for over 20 år siden, fremdeles jobber på senteret.

– Instruktørene holder motivasjonen oppe fordi de får evaluering og bekreftelse, blir bevisstgjort sin X-faktor og sine styrker. Jeg fokuserer på å forsterke styrkene, slik at de kan sette sin signatur på arbeidet og sin posisjon på senteret. Det er klart at hvis du ikke blir evaluert av noen som vurderer og bedømmer deg, vil du ikke klare å holde motivasjonen oppe. Det er nok mye av årsaken til at mange er her lenge.

– Hvor ofte gjennomfører du evaluering av instruktørene?

– Det avhenger av hvor erfarne de er. Jeg har som målsetting å evaluere alle to ganger i året, og har små-evalueringer underveis på de som trenger det. I tillegg har vi samlinger utenom, hvor vi tar opp ulike fagtema.

 – Hva er den største utfordringen?

– Det er rekruttering av instruktører. Å vekke interesse rundt gruppetrening er mye vanskeligere nå enn tidligere, og jeg tror at det henger mye sammen med det som selges i bransjen av konsepter. Mye er likt og det skal være hardt, effektiv og kort.

– Jeg opplever at konseptleverandørene ikke har fokusert like mye lavterskelkonsept og konsept med fokus på koreografi etc. og vi ser at det er vanskelig å få tak i de virkelig drivende instruktørene. Vi var i sin tid med på å forme dette, men den nysgjerrigheten vi hadde den gangen, oppleves som litt fraværende nå med hensyn på rekruttering, fastslår Lund.

LES OGSÅ: Har stått støtt på gruppetrening

LES OGSÅ: Statusen til gruppetreningsinstruktøren må opp

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]