annonse

annonse

Derfor trener vi på treningssenter – og dette stopper oss…

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Antall medlemmer på treningssentrene har tatt seg opp, antall besøk likeså. Her er årsakene til hvorfor folk velger treningssenteret som arena – og hvorfor de ikke vil bruke treningssenteret.

Ifølge rapporten Treningssenterbransjen 2019 utgitt av Virke Trening, har antall medlemmer på treningssentre tatt seg opp etter et fall i fjor.

I januar 2019 var antall medlemmer på nivå med tilsvarende måned i 2018, før en deretter har økt – sammenlignet med samme periode i fjor.

Medlemsmassen varierer naturlignok mellom sesongene: Månedene i 1. kvartal viser typisk det høyeste medlemstallet. Akkurat som før viser utviklingen hittil i år at antall medlemmer går ned i perioden april – august.

Antall besøkende øker

På samme måte som medlemsmassen varierer med de ulike sesongene, varierer også antallet besøkende på treningssentrene. Antallet besøkende er på sitt høyeste i januar og de påfølgende månedene, før besøksraten faller mot sommeren – og tar seg opp igjen på høsten.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Med unntak av april, har antallet besøkende på treningssentre frem til august 2019, vært høyere sammenlignet med tilsvarende måneder i 2018. Ifølge Virke Trening skyldes noe av dette sannsynligvis økningen i medlemsmassen. Samtidig har antall besøk per medlem også økt i 2019.

De yngre er best

Omtrent 30 prosent av både kvinner og menn bruker treningssentret som arena for trening, viser Virkes befolkningsundersøkelse.

Det er aldersgruppen 20-29 år som bruker treningssenteret aller mest – med nærmere 50 prosent oppslutning. Også aldersgruppene 15-18 år og 30-39 år ligger over 30 prosent – henholdsvis 38 % og 32 %.

De «eldre» aldersgruppene ligger på nedre halvdel av 20-tallet.

Andel som trener på treningssenter
19-29 år 47 %
15-18 år 38 %
30-39 år 32 %
40-49 år 23 %
50-59 år 23 %
60 år + 22 %
Kilde: Virkes befolkningsundersøkelse
«Slappe» vestlendinger

Geografisk sett er befolkningen i Oslo den som er mest glad i å bruke treningssenteret som arena, mens vestlendingene er de som har lavest andel av befolkningen på treningssentre.

I undersøkelsen kommer det frem at flere trener oftere nå enn før de begynte på treningssenter. Omtrent 9 av 10 av de som trente sjeldnere enn annenhver uke, svarer nå at de trener ukentlig eller oftere.

Fasiliteter, praktisk beliggenhet og kompetente instruktører, er de viktigste årsakene som oppgis for å velge treningssenter fremfor andre arenaer.

Andel som trener på treningssenter
Oslo 39 %
Midt-Norge 35 %
Østlandet 31 %
Nord-Norge 26 %
Sørlandet (inkl. Telemark) 21 %
Vestlandet 19 %
Kilde: Virkes befolkningsundersøkelse
Derfor sier vi nei

Ni av ti er helt enig eller delvis enig i påstanden «Jeg trener på treningssenter for å holde meg i form» – noe som gjør det til den viktigste motivasjonen for å bruke treningssenteret som arena.

Deretter følger «å forbygge og forhindre helseplager», samt «å begrense eksisterende helseplager».

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

Men det er fremdeles 50 prosent av de inaktive som svarer «nei» på spørsmålet om de oppfatter et treningssenter som aktuelt dersom de skulle begynne å mosjonere eller trene.

Det er riktignok en lavere andel enn det som var tilfellet i 2017: Da svarte 63 prosent nei på det samme spørsmålet.

Dette er årsakene til at folk ikke ønsker å trene på treningssenter: Hele 44 prosent sier at «Jeg føler meg ikke komfortabel på treningssenter».

Årsakene til at folk ikke trener på treningssenter
Jeg føler meg ikke komfortabel på treningssenter 44 %
Liker best å trene ute 43 %
Liker annen type trening bedre 37 %
Har ikke planer om å begynne å trene/mosjonere 27 %
Annet 16 %
Jeg bor ikke i nærheten av et treningssenter 9 %
Jeg har ingen å trene sammen med 7 %
Ingen spesiell årsak 6 %
Fasilitetene er for dårlige 1 %
Kilde: Virkes befolkningsundersøkelse

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]