annonse

annonse

«Det må bli enklere å være aktiv i hverdagen»

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Det er det overordnede målet i regjeringens nye handlingsplan for fysisk aktivitet for 2020-2029.

– Ingen ville takket nei til en magisk medisin som ga bedre humør, bedre fysisk og psykisk helse og bedre karakterer. Fysisk aktivitet er en slik magisk medisin. Vi må legge bedre til rette for at flere kan nyte godt av den og være mer aktive i hverdagen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til departementets egne nettsider.

Han peker på at bare få minutter daglig fysisk aktivitet kan gi stor helsegevinst.

– Å gå til butikken, sykle til jobben eller velge trappene i stedet for heisen er noen av mange hverdagsaktiviteter som gir bedre helse, sier han.

Urovekkende utvikling

Helsemyndighetene anbefaler voksne å være fysisk aktive minst 150 minutter ukentlig. Kun tre av ti voksne er så aktive.

Barn og unge bør være fysisk aktive minst 60 minutter daglig. Bare halvparten av dagens 15-åringer er så aktive. Aktivitetsnivået synker jo eldre barna blir. Nedgangen starter allerede i niårsalderen. Det er tidligere enn før.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

– Det er en urovekkende utvikling, som vi må ta på stort alvor. Vi må gjøre det enklere og mer attraktivt å bevege seg til hverdags, både til fots og på sykkel. Kommunene må legge til rette for fysisk aktivitet når de planlegger bruk av arealer. Ved å gjøre det, investerer de i innbyggernes trivsel og helse, sier helse- og omsorgsministeren.

Med den nye satsingen “Barn og unge i bevegelse” vil regjeringen legge til rette for økt fysisk aktivitet i barnehager, på skoler og skolefritidsordning.  Målet er minst en time daglig fysisk aktivitet. Det krever også utemiljøer med god plass for lek og utfoldelse.

Inkluderer treningssenterbransjen

Kunnskapen og kompetansen om fysisk aktivitet må også bli bedre i helse- og omsorgstjenesten.

– Råd om fysisk aktivitet bør integreres i faglige retningslinjer og relevante pakkeforløp. Fysisk aktivitet reduserer ikke bare risiko for kreft og andre alvorlige sykdommer, vi vet også at pasienter med ulike sykdommer kan ha stor nytte av trening mens de er i behandling. Å være i fysisk aktivitet kan også gjøre det lettere å mestre sykdom og leve med kroniske lidelser, sier Høie.

Les handlingsplanen «Sammen om aktive liv». (pdf)

Planen inneholder mer enn 60 tiltak. Treningssenterbransjen omtales slik: «Treningssentre tilbyr et variert utvalg av treningsformer for enkeltpersoner, grupper og bedrifter, og har høy faglig kompetanse om fysisk aktivitet».

Det nevnes også at «treningssentre kan være samarbeidspartner for kommunale helse- og omsorgs-tjenester». Pilotprosjektet om fallforebygging trekkes frem som et eksempel.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]