annonse

annonse

Det virtuelle treningssenteret Naardic er på pengejakt

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Selskapet skal hente inntil 12 millioner kroner for å vokse, men interessen har ikke gått i taket. I prospektet priser styret i selskapet Naardic til 100 millioner kroner – noe som gjør flere av selskapets gründere til papirmillionærer.

 • Annema Refsnes har aksjer verdt ca. 17,6 mill.
 • «Mykje Meir-profilen» Yngvar Andersen har aksjer verdt ca. 8 mill.
 • Arnulf Refsnes har aksjer verdt ca. 7 mill.
 • «Hjernelegen» Ole Petter Hjelle har aksjer verdt ca. 4 mill.

 

Det kommer frem i eieroversikten før emisjonen (antall aksjer de eier x emisjonskursen som er satt til 36,34 kroner)

Naardic henter penger via Dealflow-plattformen. Hovedeier er Agilis AS hvor Arnulf Refsnes er daglig leder.

I det opprinnelige prospektet står det at «Styret i Naardic AS har besluttet å foreslå en økning i selskapets kapital med inntil 18 mill. (avrundet). Styret i Naardic AS ønsker å klargjøre en emisjon i intervallet 8 – 18 millioner kroner».

I emisjonen blir det konvertert aksjonærlån til en samlet sum av 2,5 millioner kroner. Konvertering skjer til samme kurs som resten av emisjonen.

Tegningsperioden ble satt til 15. februar2022 til 25. februar 2022 – men styret forbeholdt seg retten til å utvide eller avkorte tegningsperioden. Selskapet kan ikke forlenge tegningsperioden ut over 19. mars 2022, står det i det opprinnelige prospektet.

Ikke gunstig med krig

I skrivende stund er det tegnet aksjer for ca. 7,8 mill. – og kapitalintervallet er justert til mellom 8 – 12 millioner kroner.

Emisjonsperioden avsluttes om fem dager – det vil si 12. mars.

– Har dere overvurdert interessen for Naardic?

– Det er ikke gunstig for oss med krig, markedet har tørket helt opp. Vekstaksjer har i tillegg falt veldig, og det er null risikoappetitt igjen. Det er nesten bare eksiterende aksjonærer som har gått inn nå, forteller daglig leder Arnulf Refsnes.

– Er prisingen på 100 mill. i overkant for et digitalt treningssenter, når for eksempel hele EVO-kjeden nylig ble priset til 300 mill.?

– Ser man på dagens drift er det ingen tvil om det. Men vi bruker mye ressurser på utvikling av ny teknologi. Ser man på omsetning i forhold til «breaking technology», vil det alltid være slik. Vi trenger bare å spinne opp en ny server, ikke nye lokaler med videre. Vekstmuligheten for oss er veldig mye enklere.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Opplyser ikke om medlemsantall

– Hvorfor opplyser dere ikke hvor mange medlemmer dere har, tydelig i prospektet, slik at potensielle investorer kan se hvor i landet dere ligger?

– Vi går ikke ut med medlemstall nå. Det er også litt komplisert med privat og bedriftskunder. Dessuten finnes det en del konkurrenter der ute, og vi vil ikke gi for mye informasjon til konkurrenter.

– Reinvesterer noen av hovedgründerne for å opprettholde sin eierandel?

– Jeg kommer til å investere, det vil også styreformannen. Utover det er det uvanlig om de største gründerne på nåværende tidspunkt reinvesterte. Samtidig er det ingen som selger seg ned. For tre år siden var det uglesett at man solgte seg noe ned, det er det ikke lenger.

Kundene avgjør hvor

Den nye kapitalen som hentes inn skal brukes på videre vekst, internasjonalisering og utvikling av IT-løsninger.

– Hvilke land skal dere inn i?

– Det vil kundene avgjøre. Trenerne våre er lokalisert i Israel, USA, Australia, Norge…, Naardic er en internasjonal tjeneste hvor kundene kommer kan være hvor som helst. En stadig større andel blir rekruttert av eksisterende kunder, så det vil være litt opp til kundene.

– Nå har vi absolutt flest kunder i Norge, men vi har kunder flere steder i Europa, sier Refsnes – og vektlegger at timetilbudet er både på norsk og engelsk – sistnevnte skal økes med tanke på ytterligere internasjonalisering.

VÅRE TRENINGSSENTERPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

Fått fart på utviklingen

I oktober 2020 hentet Naardic AS inn penger gjennom Dealflow. Siden den gang har selskapet utviklet seg betydelig med tanke på medlemmer, ansatte, teknologi og inntekter, opplyses det i prospektet.

Side forrige kapitalinnhenting har Naardic:

 • Utviklet og lansert videokonferanse system (Naardic VCS) spesielt for online trening
 • 5-doblet antall private betalende medlemmer
 • 3-doblet antall bedriftsmedlemmer (Danske bank, Schibsted, Cermaq +++)
 • Vokst fra 3 til 16 ansatte (9 på IT-utvikling, 2 på kundeservice, 3 på salg/administrasjon)
 • Lansert tospråklig nettside for internasjonal ekspansjon (norsk engelsk)
 • Lansert «Naardic Professional» treningsutstyr som selges gjennom egen nettbutikk
 • Startet med online 1-til-1 privattimer
 • 75 % av de som prøver Naardic konverterer til å bli betalende medlemmer
 • Omsetning i 2021 på MNOK 9,6 (første driftsår)
 • Hentet inn ytterlige MNOK 13,4 i finansiering gjennom rettet emisjon
 • Lån fra Innovasjon Norge på MNOK 2,4.

 

To forskjellige scenario

I prospektet opererer Naardic med et ekspansivt og et defensivt scenario for utviklingen fremover.

I det ekspansive bildet anslår man at medlemsveksten vil være gjennomsnittlig 100 prosent per år fra 2021 til 2026. Det betyr 112 000 medlemmer i 2026, hvorav 80 prosent er private medlemskap og 20 prosent er medlemmer fra bedrifter og organisasjoner.  Omsetningen anslås til ca. 600 millioner kroner i 2026.

Dette scenariet betinger tilførsel av betydelig mer kapital, rundt 40 millioner kroner, i løpet av 2022.

I det defensive bildet, som ikke krever ytterligere kapitaltilførsel, anslås omsetningen å ligge på ca. 105 millioner kroner.

Utover medlemsinntekter antas det også at det vil komme betydelige inntektsstrømmer fra privattimer/en-til-en timer. Foreløpig har ikke Naardic utviklet egne IT-løsninger for en-til-en timer, men i løpet av andre kvartal 2022 vil selskapet lansere et eget online tilbud for dem som ønsker å booke privattimer med PT.

I de økonomiske scenariene antar selskapet at omtrent 25 prosent av omsetningen vil komme fra en-til-en timer i 2025.

– Hva er mest realistisk i dine øyne?

– Det avhenger både av oss og hvordan resten av verden utvikler seg, men det er mye usikkerhet nå. Det vi ser er at koronarestriksjoner har lite å si med hensyn til kundevekst. Det er kanskje en eller to prosent som har sagt opp på grunn av restriksjonene forsvinner, men ikke mer.

– Vi ser at det er noen som foretrekker studio, noen vil ha et digitalt tilbud som Naardic, men at det er mange som vil ha begge måter å trene på, sier Refsnes.

Han legger til at han fremover gjerne vil ha et samarbeid med resten av treningsbransjen i Norge, i form av å kunne være andres sentres tilbud på digital trening.

– Vi samarbeider gjerne med resten av treningsindustrien i Norge, konkluderer han.

LES OGSÅ: Online treningssenter med store ambisjoner

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]