annonse

annonse

Dette betyr nye paragraf 15c for treningsbransjen

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Etter et døgn med en del frem og tilbake, har Virke landet på sin tolkning av den oppdaterte Covid-paragrafen som gjelder nå. I kommuner med strengere regler enn de nasjonale, er det den aktuelle kommunes regler som gjelder.

Det betyr at for eksempel Oslo kommune fortsetter inntil videre med helt stengte treningssentre.

I tillegg har treningsbransjen smitteveilederen – som er nettopp det – en veileder. Den er ikke forskriftsfestet, og er å anse som et veiledende dokument.

– Vi oppfatter at vi nå er på orange nivå i treningsveilederen vår, sier konstituert bransjeleder Mee Eline Eriksson i Virke Trening.

Hun forteller til Treningsindustrien.no at det siste døgnet har bydd på mange tolkningsdiskusjoner.

– Forskriften vil få liten betydning for treningssentrene og deres medlemmer. Det vil stort sett dreie seg om en administrativ byrde for sentrene som ikke har gode systemer. De må innføre tiltak som gir medlemmer fra andre kommuner anledning til å bestille time. Ellers kan man drive relativt som normalt og det er jo et positivt utfall.

Selv om den oppdaterte Covid-19 forskriften paragraf 15c, som omhandler stengte virksomheter, ikke spesifikt presiserer innbyggere i egen kommune og andre kommuner i alle punkter, brukes presiseringen i meldingen på regjeringen.no som et tolkningsrom.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Anbefaler å bruke veilederen

I nye paragraf 15c, Stenging av virksomheter, heter det:

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

a. Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

1. tilbud til de som er bosatt i kommunen

Det betyr at treningssentre i kommuner som ikke har strengere regler enn de nasjonale, kan holde åpent som vanlig med alle sine tilbud, forbeholdt innbyggerne som bor i kommunen hvor senteret er lokalisert.

I de nye nasjonale reglene er det et generelt påbud om å holde to meter avstand, det er også gjeldende på treningssentre. Det betyr at man for eksempel i en gruppetime må redusere antallet som trener for å sikre avstanden.

Det er ikke noe krav om forhåndsbestilling av trening, men i smittevernveilederen anbefales det på oransje nivå.

Kjeder som for eksempel 3T i Trondheim og Aktiv365 i Bergen, har innført booking på all trening, ifølge deres respektive Facebook-sider.

Dersom treningssenteret ikke er bemannet anbefaler Virke at det bestilles time om mulig, for å sikre at kun medlemmer fra kommunen kommer for å trene.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

Fra andre kommuner

I selve forskriften står det ingenting om «fra andre kommuner», men på regjeringen.no er det presisert at punkt 2 og 3 i forskriften omhandler innbyggere fra andre kommuner enn der treningssenteret befinner seg.  Dette er også bekreftet i andre medier av Helse- og omsorgsdepartementet.

Innbyggere fra andre kommuner enn der et treningssenter er lokalisert kan benytte seg av følgende tilbud:

2. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør

Virke tolker det slik at det kun er PT 1:1 for rehabilitering og opptrening som er tillatt, og at mindre grupper med arrangør ikke omfatter vanlig gruppetrening.

3. individuell trening og behandling som det kan bestilles time til

Virke tolker dette som at det er mulig å bestille time til studio og saltrening.

Kort fortalt vil det si at innbyggere fra andre kommuner har lov til å benytte seg av 1:1 rehabilitering og opptrening, og at de ved å forhåndsbestille også kan bedrive egentrening på et hvilket som helst senter som er åpent – gitt at det aktuelle senteret tillater det.

Eriksson i Virke medgir at kommunikasjonen av forskrift og veileder er en vanskelig pedagogisk øvelse:

– Smittevernveilederen er veiledende og forskriften er bindende. Vi anbefaler sterkt at flest mulig skal bruke veilederen, men det er opp til hver enkelt virksomhet og bestemme hvordan man vil gjøre det, sier hun.

Den nye forskriften ble gjeldende fra midnatt 24. mars.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]