annonse

annonse

Dette gjorde Spenst Førde da de fikk vite at smittede medlemmer trente på senteret

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Dette innlegget ble først publisert på senterdrift.no.

Spenst Førde fikk beskjeden alle treningssenter frykter – påvist smitte hos et medlem som nylig var og trente. Nå deler de sine erfaringer og rutiner for hvordan de håndterte smitteutbruddene høsten 2020 og i januar 2021.

Foruten å måtte stenge dørene under den nasjonale nedstengingen fra mars til juni i fjor, har Spenst Førde holdt treningssenteret åpent. Dette til tross for flere smitteutbrudd i kommunen. Kent Roger Engdal, daglig leder i Spenst Førde, forteller hvordan de har klart å holde dørene åpne.

Gode smittevernrutiner hindret spredning under smitteutbrudd

Sunnfjord kommune har per februar 2021 hatt mer enn 80 smittetilfeller av Covid-19. Treningssenteret i vestlandskommunen har i begge tilfeller av utbruddene unngått smittespredning på senteret uten å måtte stenge, et resultat Engdal mener ikke ville vært mulig uten gode smittevernrutiner.

– Vi har fulgt smitteveilederen til Virke Trening konsekvent siden den ble utarbeidet. Vi har god dokumentasjon og kontroll på at ingen av de smittede som har trent på senteret vårt har smittet andre medlemmer eller våre ansatte, forteller Engdal.

Nærmere 1.000 medlemmer ble informert og testet

Sammen med kommuneoverlegen og kommunens smittesporingsteam kartla og informerte Spenst Førde alle medlemmene som hadde trent samtidig eller i etterkant av de smittede medlemmene. I alt ble nesten 1.000 medlemmer kontaktet og testet. Resultatet viste at ingen av medlemmene fikk påvist smitte.

– Medlemmene mottok SMS hvor vi gjorde de oppmerksomme på eventuelle symptomer og en oppfordring til isolasjon og testing dersom man ble syk. Smittesporingsteamet slapp dermed å ringe ut til nærmere 1.000 medlemmer. De fikk spart mye tid og ressurser, sier Kent Roger, samtidig som han legger til at det var et godt og viktig samarbeid med kommunen.

Det er trygt å trene på Spenst Førde

Ifølge Engdal har gode rutiner og dokumentasjon gitt kommuneoverlegen grunn nok til å ikke be de stenge dørene.

– Jeg synes vi har opparbeidet oss en god oversikt, og renholdsrutinene er blitt mye bedre. Vi har blant annet innført kvitteringslister på alt som blir rengjort, og satt opp pleksiglass mellom tredemøllene og i resepsjonen. Vi tilbyr også online trening til våre medlemmer som ønsker å trene hjemme i denne perioden. Dette tilbudet er kommet for å bli, så når vi kan reise på ferie til utlandet igjen så kan medlemmene ha med seg instruktørene eller pt-ene våre i lomma, sier Engdal.

Noen av tiltakene som Spenst Førde har innført for å begrense smitte:
 • Økt bemanning for å håndtere renhold og ivareta rutinene.
 • Smittevernvakter som patruljerer i perioder med økt besøk for å sikre at smitteverntiltakene blir overholdt.
 • Økt avstand mellom treningsapparater, i tillegg til at styrkeavdelingen er ommøblert.
 • Maksgrense på antall medlemmer i treningsareal for å sikre avstand.
 • Lengre pauser mellom gruppetimer for å sikre lufting og renhold.
 • Køordning dersom besøket nærmer seg maksantallet.
 • Stengt tilbud for senior lunsj.
 • Redusert kapasitet i garderober for å sikre avstand, maks 5 medlemmer samtidig. Garderoben er stengt når senteret ikke er bemannet.
 • Bruk av munnbind ved økt smittepress lokalt.
 • Desinfeksjonsmiddel som er utplassert flere steder på senteret.
 • Hyppig desinfisering av alle kontaktflater, flere ganger om dagen.
 • Stengt drop-in timer for besøkende/reisende fra røde soner eller fra kommuner med mutant virus.

 

I tillegg til grepene for å begrense smitte på treningssenteret, er Spenst Førde avhengige av at medlemmene følger retningslinjene til enhver tid.

– Vi minner stadig våre medlemmer om tiltakene, og holder de oppdatert dersom det er endringer. Når det er økt besøk på senteret, minner vi medlemmene på viktigheten av avstand og vask av apparat etter bruk, gjennom vårt høyttaleranlegg. Ved økning av smitte lokalt, har vi bestemt at resepsjonister og PTer skal bruke munnbind. På denne måten ivaretar vi tryggheten til våre medlemmer og ansatte, forteller Engdal.

Medlemmer må:
 • Registrere seg før trening.
 • Holde seg hjemme dersom de føler seg syk eller har eller ikke er symptomfrie.
 • Rengjøre utstyr etter bruk, både i treningssal og i gruppetreningssal.
 • Overholde regel om minimum 1 meters avstand, 2 meter på gruppetrening.
 • Vaske hender grundig og ofte – både før, under og etter trening.
 • Ikke være i kroppskontakt med andre.
 • Stille i rene treningsklær og ha med rent håndkle.
 • Ha god hostehygiene – host i papir eller i albuekroken.
 • Ikke oppholde seg lengre enn nødvendig på senteret.
 • Bruke garderobene minst mulig, komme i treningstøy og dusje hjemme.

 

Skal trygge medlemmene og finne gode løsninger

Treningssenterbransjen er fortsatt inne i en krevende tid, men det viktigste for Spenst Førde er å finne gode løsninger, som er trygge for både medlemmene og deres ansatte. Som med resten av bransjen ønsker de å spre treningsglede, og gi medlemmene sine det beste treningstilbudet.

– Under den nasjonale nedstengningsperioden ønsket vi at medlemskapet skulle gå som normalt, og som en kompensasjon tilbydde vi medlemmene ulike kompensasjonsordinger. De kunne velge mellom å gi bort tilsvarende periode som vi holdt stengt til et familiemedlem eller venn, gavekort på kroppsanalyse, PT-timer eller varer i shoppen, eller at de kunne velge en periode med fri trening. Vi åpnet også for online trening med våre instruktører, treningsøkter via app, utetrening og utlån av treningsutstyr, sier Engdal.

Gjennom god kommunikasjon i alle Spenst Førde sine kanaler – hjemmeside, Facebook, Instagram, nyhetsbrev og SMS – holdt de medlemmene sine kontinuerlig oppdatert. Ifølge Engdal var dette med på å redusere innkommende henvendelser, samtidig som det var eneste måten å ivareta den gode opplevelsen av å være medlem på senteret.

LES OGSÅ: Trygg medlemmene dine med god kommunikasjon

Som betalingspartner hjelper vi i CrediCare treningssenteret uansett om det er stengt eller åpent. Vi følger opp forfalte og ubetalte medlemsavgifter, og yter medlemsservice etter avtale med treningssentrene.

Er senteret ditt kunde hos CrediCare, anbefaler vi at medlemssystemet er oppdatert til enhver tid. Det kan være endringer som frys av medlemskap eller at du ønsker å stoppe purringer. Når dette er registrert korrekt, vil prosessen for betaling justeres og gjennomføres riktig i henhold til endringene som er gjort. På denne måten sikrer du at medlemmene dine ivaretas på best mulig måte.

LES OGSÅ: Velg en profesjonell betalingspartner

Gratis guide: Derfor bør du sette bort hele betalingsprosessen

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]