annonse

annonse

Dette tror treningsbransjen om 2017

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Blir det flere eller færre sentre og kjeder? Hva med antall ansatte? Hvordan går det med lønnsomheten og hva blir den fremste treningstrenden.

Treningsindustrien sendte ut en enquete før nyttår for å lodde stemningen for 2017. Her er 15 representative svar på følgende spørsmål:

 1. Hvor mange treningssenterkjeder blir kjøpt, fusjonert, skapt eller lagt ned i 2017? Tør du spå hvem?
 2. Vil det blir flere eller færre frittstående treningssentre i 2017?
 3. Vil lønnsomheten (driftsresultat) i treningssenterbransjen øke, gå ned eller være uforandret i 2017?
 4. Vil det bli flere eller færre ansatte i treningsbransjen i 2017
 5. Hva blir den fremste treningstrenden i 2017?

 

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Eirin Bolle, Spenst Norge

Eirin Stuhaug Bolle, Spenst
Eirin Stuhaug Bolle, Spenst
 1. Jeg tror SATS Elixia vil fortsette å posisjonere seg og kjøpe opp sentre eller inngå samarbeid med sentre, slik at de blir attraktive som oppkjøpskandidater med både by og distrikts dekning over hele landet. Tror ikke det er noen kjeder som blir lagt ned, men trolig det vil tvinge seg frem flere samarbeidsformer. Tror vi vil se mer og mer posisjonering blant kjedene, for å ta markeder. Distriktene vil bli mer interessante for de store kjedene. Tror at den nye prisstrategien til SATS Elixia vil åpne opp for mindre sentre innenfor kjeden, og med det flere sentre ute i distriktene. Det vil bli tøffere og tøffere å stå alene som frittstående senter.
 1. Færre sentre.
 1. Den vil øke sakte og forsiktig, fordi konkurransesituasjonen presser sentre og kjedene til å drifte mer smart og lønnsomt. Det er økt press på pris, noe som tvinger frem kutt og økt fokus på mersalg og bruk av ny teknologi. Dvs. det enkelte medlem vil legge igjen flere kroner per år per senter.
 1. Færre.
 1. Jeg tror det fortsatt vil være populært med individuell ytelsesbasert trening som CrossFit, PT og sportsspesifikk trening. Ellers vil det alltid være en interesse for gruppetrening, men slik man nå legger opp prisstrategi hos den største treningssenterkjeden, er jeg redd for at vi vil se en utvikling som går mot et snevrere utvalg og færre instruktører å velge mellom. Det vil bli tøffere miljø og mer individualisme blant gruppetreningsinstruktørene, da fokus blir mer på hvem som har fulle timer og hvilke timer som er populære, som medlemmer vil betale ekstra for å delta på.

 

Hasse Hoftvedt, Fitness.Xpress

Hasse Hoftvedt
Hasse Hoftvedt
 1. Seks blir kjøpt, det er flere små som virker billig, men i tillegg to store. To blir fusjonert, vi ser trenden allerede – den fortsetter.
 1. Færre, får vi håpe…
 1. Litt opp
 1. Det samme
 1. Small GroupX

 

Kristian Eliasson, Qicraft Norway

Kristian Eliasson, Country Manager, Qicraft
Kristian Eliasson, Country Manager, Qicraft
 1. Ett oppkjøp og en nyskapt. Populariteten ved trening i mindre grupper skaper en potensiell åpning for økning av nisjesentre, her finnes det mange internasjonale konsepter. At noen av disse kommer som ny kjede i Norge er en mulighet.
 1. Den er vanskelig. Vi kommer nok til å se konkurser blant de frittstående, samtidig som det kommer til å etableres flere. Mitt bet er på at det blir færre.
 1. Jeg tror lønnsomheten kommer øke med omsetning. Den største økningen i omsetning fremover kommer nok komme fra sekundært salg på sentrene, og der er marginen som regel god.
 1. Det er fortsatt effektivisering, og på noen steder kommer det nok til å bli færre. Men totalt sett tror jeg det kommer øke da det er stor etterspørsel etter personlige trenere og spesialiserte SGT instruktører.
 1. Small Group Training.

 

Morten Hellevang, EVO Fitness

Morten Hellevang i EVO Fitness.
Morten Hellevang i EVO Fitness.
 1. Tror det blir helt stille i 2017. 2018 derimot…
 1. Jeg tror det blir færre frittstående. Men antall sentre vil likevel vokse gjennom franchisekonsepter. Jeg har notert meg at det nesten utelukkende er franchisekonsepter som har spådd vekst for 2017. Jeg har mine tanker om hvorfor, men de holder jeg for meg selv, vi har jo et franchisekonsept i EVO også.
 1. Den vil øke, grunnet økt lønnsomhet og forhåpentligvis økt pris fra de store kjedene. Her må kjedene gå foran, og jeg liker signalene jeg synes jeg ser rundt omkring. Tror de fleste ser at vi må begynne å ta betalt for det produktet vi leverer, som faktisk er veldig bra og viktig for folkehelsen. Samtidig er det er bare ved å opptre samlet at vi kan løfte bransjens anseelse, og derigjennom rettferdiggjøre at det koster å holde seg frisk.
 1. Forhåpentligvis er de største nedbemanningene nå gjort. Jeg tror derfor det blir ganske stabilt i 2017. Eventuell vekst tror jeg kommer innenfor fagfelt der vi tidligere ikke har hatt så mange ansatte, for eksempel innen digital kompetanse.
 1. Den fremste trenden i 2017 blir å trene styrke og kondisjon på et EVO senter et eller annet sted i Europa.

 

Bjørn Maaseide, SATS Elixia

Bjørn Maaseide, adm. dir. SatsElixia
Bjørn Maaseide, adm. dir. SatsElixia
 1. Ingen skapt og ingen lagt ned. Kanskje en fusjon.
 1. Håper det blir færre, men tror det blir flere.
 1. Ganske uforandret.
 1. Flere, da antall PT-er er sterkt økende.
 1. Jeg tror på styrke/cardio-gruppetrening som den fremtidige vinner.

 

Thomas Tangnes, Casall Pro Norge

Thomas Tangnes, Casall Pro Norge
Thomas Tangnes, Casall Pro Norge
 1. Jeg tror det kommer til å skje mye i løpet av 2017. Bransjen har hatt dårlige marginer i 2016 og vi tror dette kommer til å ta seg litt opp generelt. Noen konkurser er nok ikke til å unngå, men vi tror ellers at markedet kommer til å ha en positiv vekst.
 1. Norge har jo veldig mange frittstående sentre i dag og jeg tror vi kommer til å se en vekst hos både eksisterende kjeder, men også nye kjeder som popper opp.
 1. Personlig så håper jeg hele bransjen tar et felles initiativ og øker medlemsprisene som jeg mener er for lave i dag for å kunne drifte på en bra måte. Uten å si noe som helst, så håper jeg selvsagt på at det blir et lønnsomt år for bransjen i sin helhet.
 1. Dette er jo ganske relatert til om bransjen går bra eller ikke, men bra ansatte er det som gjør at medlemmene trives på sentrene. Jeg tror det er viktig å satse på sine ansatte i form av økt kunnskap og skape et miljø på arbeidsplassene som smitter av hos de som trener på de forskjellige sentrene. Som utstyrsleverandør så føler jeg at mange sentre blir påvirket til å kjøpe utstyr de ikke har behov for og som ikke gir en økt potensiell omsetning til sentrene. Mange burde heller satse på sine ansatte for å utvikle kunnskap og kompetanse. Her har vi som utstyrsleverandører også et ansvar opp mot våre kunder.
 1. Vi har lenge sett en reduksjon i antall kjøp av både Plate Loaded og magasinutstyr, mens frivektsoner og trening med stang og egen kroppsvekt tar over mer og mer. Personlig så tror jeg konsept som skiller seg ut fra sine konkurrenter, er det som kommer til å bli trenden i 2017. Mange vil nok si teknologi, men Norge er såpass lite at det til slutt kommer til å havne på mennesker uansett. Vi har rett og slett ikke marked til dyre teknologiske produkter som krever mye jobb. Det kommer til å bli viktig å skille seg ut og skape nye konsepter som gjør at det blir gøy å trene og som ikke blir en trend som forsvinner like fort som de kom.

 

Sandra Angelil, Myrens Sportssenter

Sandra Angelill, daglig leder, Myrens Sportssenter
Sandra Angelill, daglig leder, Myrens Sportssenter
 1. Ingen store forandringer
 1. Jeg tror kanskje det blir noen få flere nisjesentre.
 1. Omtrent som 2016, kanskje en liten bedring.
 1. Omtrent som nå
 1. I 2017 vil trenden innen funksjonell trening fortsette. Styrketrening vil øke enda mer i popularitet og så tror jeg vi vil se en trend med mer gruppetrening.

 

Christer Kjørsvik, Fitfactory

Christer Kjørsvik i Fitfactory.
Christer Kjørsvik i Fitfactory.
 1. Jeg tror flere av de mindre, men kjente og etablerte kjedene vil fusjonere med større aktører i 2017. Det er en naturlig utvikling i en så konkurranseutsatt næring. Hvem som «spiser» hvem, det tør jeg ikke spå.
 1. Noen kommer, noen går – og ved årets slutt tipper jeg det går i balanse. Det vil bli etablert flere nye frittstående sentre i 2017 også. Ikke nødvendigvis fordi det er så klokt, for noen av dem vil ikke lykkes. Men det fins alltid gründere som brenner for det de driver med, og som har troen på at det går an å få det til på egenhånd.
 1. Den vil trolig gå ned, med mindre noen kommer opp med helt nye konsepter som fanger nye kundegrupper. De fleste aktørene kniver om de samme kundene, og da vil prisene og marginene gå ned. SATS Elixias nye medlemskapsstruktur vil trolig tvinge billigkjedene til å gå enda lavere i pris for å kunne konkurrere, og det vil svekke lønnsomheten i bransjen. Lavprisfokuset er en fare for bransjen, og risikoen for en situasjon lik den flyselskapene har vært gjennom er til stede. Til slutt må noen gi seg, og da er det som oftest den som har de dypeste lommene og best utholdenhet som går seirende ut.
 1. Færre i de tradisjonelle sentrene, flere i nisjene. Samtidig vil høy faglig kompetanse bli viktigere blant dem som ønsker å forbli i bransjen.
 1. Jeg har tro på at «mix and match» etter kundenes eget ønske vil prege treningsbransjen generelt, både i 2017 og i årene som kommer. Det vil gi kundene stor treningsvariasjon, som er positivt, men vil samtidig for bransjen bidra til mer flyktige og kortvarige kunderelasjoner. Den gode, gamle bindingstidens fall har gitt kundene «treningsfrihet», og leder kanskje i større grad til periodetrening.

 

Espen Halvorsen, Trimhuset Horten

Espen Andre Halvorsen.
Espen Andre Halvorsen.
 1. Jeg tror 25 treningssentre blir lagt ned i 2017.
 1. Flere
 1. Uforandret
 1. Flere
 1. Gruppetimer med styrke og balanse kombinert.

 

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Tor Fredrik Kayser Berg, Aktiv365

Tor Fredrik Kayser Berg i Aktiv365.
Tor Fredrik Kayser Berg i Aktiv365.
 1. Tror to (mindre) kjeder blir fusjonert i 2017.
 1. Blir flere, da primært innenfor nisjemarkedet
 1. Øke, hentes ut ved reduserte kostnader og økt inntjening
 1. Flere!
 1. Teknologi vil spille en enda større og viktigere rolle i 2017. Nummer 2 styrketrening og nummer tre yoga/hot yoga.

 

Boje Hoseth, CARE

Gründer Boje Hoseth i treningssenterkjeden CARE.
Gründer Boje Hoseth i treningssenterkjeden CARE.
 1. Vanskelig å spå, men tror vi vil få noe av samme tall her som i 2016.
 1. Det vil bli en liten økning av frittstående sentre i 2017 på landsbasis.
 1. Den vil øke. Flere etableringer og enda flere artikler om trening og helse vil gjøre at enda flere vil se viktigheten av trening. Også ledere i bedrifter vil legge mer til rette for trening for sine ansatte da man ser stor verdi av det i forhold til trivsel og sykemeldinger.
 1. Flere
 1. Jeg tror funksjonell trening og CrossFit vil få en markant økning. Også PT-biten i bransjen vil få et godt løft!

 

Leif Nilsen, ats

Daglig leder Leif Nilsen ved Asker Treningssenter.
Daglig leder Leif Nilsen ved Asker Treningssenter.
 1. Jeg tror ikke at vi ser noen store forskjeller fra 2016. Heldigvis ser økonomien i Norge stabil ut, og samtidig tror jeg helse vil fortsette å ha fokus.De som ikke har fokus og holder seg til kjernevirksomheten vil falle fra. Uavhengig av hvilke sentre – mer på generelt grunnlag. For mange sentre hviler på gamle takter og følger ikke med. På dette området tror jeg at det vil bli et stort skille: Ha fokus på ditt senter og ikke tenk så mye på hva naboen eller konkurrenten gjør.
 1. Stabilt som 2016. Det finnes mange flinke mennesker i bransjen. De flinkeste vil ofte ut å søke lykken utenfor de store kjedene. Dersom ikke de store kjedene lar disse menneskene vokse og utvikle seg, så vil de alltid prøve for seg selv. Dog burde flere av disse kanskje realitetsorientere seg: Dette er hardt arbeid og kapitalkrevende.
 1. Jeg tror lønnsomheten vil gå opp. Etter flere år med dårlig lønnsomhet så har nok flere våknet litt opp og blitt mer bevisste på kostnader. Dette tar tid, men jeg tror dette vil slå positivt ut i 2017 – økende trend fra 2015-2016, sammen med at flere sentre har blir flinkere på tilleggsprodukter, og flere har begynt å ta seg riktig betalt! Vi er på riktig vei.
 1. I takt med at lønnsomheten vil øke så håper jeg at sentrene vil ansatte flere dyktige folk slik at vi fortsetter å utvikle dyktige medarbeidere. Flere ser treningssentrene som et sted hvor man kan jobbe 100 prosent, for eksempel personlige trenere. Går for flere ansatte i 2017.
 1. Vanskelig å spå, men jeg tror at tror at mange av våre medlemmer vil prøve nye konsepter, mange ønsker å identifisere seg med nisjer/miljøer osv. Tror uansett funksjonell trening med CrossFit og Yoga i den andre enden vil score høyt. Den store mengden medlemmer vi nok uansett holde seg til sine tradisjonelle vaner.

 

Jorge Brito, SKY Fitness

Jorge Brito i SKY Fitness. (Foto: SKY Fitness)
Jorge Brito i SKY Fitness. (Foto: SKY Fitness)
 1. Jeg tror at en kjede blir lagt ned.
 1. Håper på færre, slik at flere blir SKY Fitness.
 1. Lønnsomheten vil øke, flere og flere blir flinkere til å drive mer kostnadseffektiv.
 1. Bransjen vokser, tror derfor at det vil bli flere ansatte.
 1. Nisjesentre vil vokse mye i 2017. Bootcamp, sirkeltrening og utendørskonsepter vil gjøre det bra.

 

Sindre Rørstadbotnen, Spenst Førde

Salgssjef Sindre Rørstadbotnen og daglig leder Geir Arne Nilssen ved Spenst Florø.
Salgssjef Sindre Rørstadbotnen og daglig leder Geir Arne Nilssen ved Spenst Florø.
 1. Eg tippa det vil bli kjøpt opp borti mot 50-80 treningssenter. Eg trur det vil bli ein del fullservicesenter som legger ned/går konkurs pga. lavpris senterene øker rundt om. Men dei som klara seg i 2017 vil ha gode forutsettningar for å drive fordi lavpris uten bemanning vil minke i populæritet.
 1. Eg trur det blir færre frittstående treningssenter. Kjedar gjer nok jobben til nystarta senter lettare.
 1. Det vil nok vere uendra om ikkje økande. Folk trena meir enn før. Men dei som har crossfit og gode gruppetime tilbod vil vere dei som går seirande ut av året.
 1. Eg trur det vil bli færre ansatte i treningsbransjen utenom PT – det trur eg vil øke betraktelig. Men mangen sentere ser nok på kostnadane og der trur eg det vil bli kutta på ansattelsar. Eg ville nok ansatt fleire «poteter» i bedrifta som kan vere resepsjonist, intstruktør, barnepass osv osv og få pakka mest mulig inn i lønna deira og dekke mest mulig behov.
 1. Styrketrening vil fortsette øke. Dei sentera som ikkje er rusta for å ta imot medlem som vil trene styrke får nok eit problem.

 

Roddy McLeod, Ås Treningssenter

Roddy McLeod.
Roddy McLeod.
 1. Ingen kommentar
 1. Færre
 1. Den vil gå ned
 1. Færre
 1. Frivekttrening

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]