annonse

annonse

Dette tror treningsbransjen om 2019

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

En av bransjens største utfordringer i 2019 vil være lønnsomhet og posisjonering. Det blir enda mer fart på konsolideringen og investeringene vil øke. Det er få som tror på endringer når det gjelder skatt på trening.

Vi stilte et knippe bransjefolk noen spørsmål om året vi nettopp har tatt fatt på:

1. Hva er det som vil oppta bransjen aller mest i 2019?

2. Hva vil bli den største utfordringen for treningssentrene i 2019?

3. Vil lønnsomheten (driftsresultat) i treningsbransjen øke, gå ned eller være uforandret i 2019?

4. Vil investeringene i treningssenterbransjen være høyere, lavere eller uforandret i 2019?

5. Hvor mange treningssenterkjeder vil bli kjøpt, fusjonert eller skapt i 2019?

6. Vil det bli noen bevegelse i spørsmålet om skatt på trening i 2019?

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

John Kristian Stubban, administrerende direktør SATS og Fresh Fitness
Comuntry Manager John Kristian Stubban i SATS Elixia (Foto: Privat)

1. – Jeg tror at det viktigste for bransjen i 2019 blir å få flere nordmenn til å etablere bedre og varige treningsvaner. Dersom vi reduserer andelen inaktive nordmenn med bare noen få prosent, er det mer enn nok medlemmer til samtlige kjeder og sentre.

– Jeg håper også at antidoping arbeid og kompetanseutvikling kommer til å oppta bransjen i 2019.

2. – Den største utfordringen blir å skille seg ut i mengden. Hvordan skal man klare å tiltrekke seg flere medlemmer, uten å bruke pris som eneste virkemiddel? Innenfor en rekke andre bransjer ser man mange flere aktører som trekker seg i ulike retninger, i tillegg til mange nisjeaktører.

3. – Jeg tror bransjen vil se en liten økning for 2019. Dette avhenger selvsagt at prisutviklingen fortsetter.

4. – Investeringene vil høyst sannsynlig bli høyere totalt for bransjen, mens noen aktører drar ned, utnytter andre muligheten til vekst ved å dra opp, kanskje særlig på utstyrsparken.

5. – Det er det helt umulig å svare på, men at det kommer til å skje på flere områder, er udiskutabelt.

6. – Dette er en sak som regjeringen kommer til å slite med å implementere. Bransjen må finne andre måter å selge på og regjeringen må komme med nye tiltak for bedre folkehelsen.

Morten Hellevang, administrerende direktør EVO Fitness
Morten Hellevang (Foto: EVO)

1. – Konsolidering og oppkjøp vil prege 2019. Dersom SATS går på børs blir også det en stor hendelse. Ellers tror jeg vi vil snakke mye om helseeffekten av trening og hvordan vi kan bidra for å holde befolkningen friskere.

2. – Fortsatt marginpress og den økte takten i nyåpninger kan medføre at konkurransesituasjonen i mange områder blir knallhard. Mange aggressive franchisemodeller med lave investeringskrav vil skape mye uro i markedet. Da gjelder det å holde hodet kaldt!

3. – Den vil øke, men ikke så mye som i 2018. Kjedene vil fortsette å lede an i veksten.

4. – Investeringene vil økel.

5. – To blir kjøpt, en blir fusjonert og ingen nye blir skapt

6. – Nope.

Trygve Amundsen, konsernsjef Nr1 Fitness
Konsernsjef Trygve Amundsen i NR1 Fitness. (Foto: Nr1 Fitness)

1. – Posisjonering i sitt marked der man må være tydeligere på sin identitet, konsept og markedsgrunnlag. Man må fortsette å bli enda flinkere på å fokusere på driftsresultatene, så fortsatt fokus på kostnadene sett opp mot sitt markedspotensial, vil fortsatt være viktig for bransjen i 2019.

2. – De mindre aktørene tror jeg vil ha vanskeligheter med å følge med på tempoet i bransjen når det kommer til teknologi og konseptuelle konsepter.

– Bransjen som helhet har en utfordring med det økte usunne kroppsfokuset som blir stadig økende. Det blir viktig for bransjen at vi sammen står for sunne og gode verdier der vi sammen formidler at treningssentre er for alle!

3. – Siste års trend vil fortsette. Totalt sett svakt bedring av driftsresultat der kjedene står for økningen. Med blant annet nødvendig investering i teknologi, samt kundenes ønske om valgfrihet der man kan trene på flere sentre, vil det bli stadig tøffere å være små enkeltsentre og aktører.

4. – Noe økende. Investering på teknologi, men også på utstyr da kundene setter stadig større krav til sentrene.

5. – Med de fordelene vi selv ser etter at vi har vokst de siste årene, kan jeg ikke forstå noe annet enn at flere mindre aktører må se fordelene av å bli med i en større koalisjon. Mitt råtips et at tre kjeder finner «kjærligheten» og slår seg sammen i løpet av 2019.

6. – Nei, dessverre. På tide at politikerne får opp øynene og tilrettelegger for fysisk aktivitet på treningssentre i langt større grad!

Øyvind Lund Børresen, daglig leder GYM 2000
Daglig leder Øyvind Lund Børresen i GYM 2000.

1. – Jeg tror sentre og bransjen vil ha et mer holistisk syn på helse. Jeg tror meditasjon- og mindfulness-klasser kan komme på kalenderen i 2019. Jeg tror sentrene vil ta mer på alvor at de må gjøre en større innsats for å motivere, og være et mer fristende sted for medlemmer å besøke.

– Jeg håper mange vil jobbe mer bevisst med interiør, lyssetning og atmosfære for å skape velvære både fysisk og mentalt

2. – Lønnsomhet.

3. – Dette er så avhengig av hvilke investeringer de store gjør, men jevnt over tror jeg bransjen vil få litt bedre kontroll på prisingen sin noe som vil gi noe bedre lønnsomhet.

4. – Uforandret.

5. – En fusjon og en ny kjede.

6. – Det vil bli mye prat og lite handling igjen, er jeg redd

Jamie Sorensen, daglig leder Family Sports Club
Jamie Sorensen

1. – Oppkjøp og fusjoner, digitalisering og etableringsvekst blant «boutiques» vil oppta oss i 2019.

2. – Vi får mange utfordringer i 2019 også, og de største vil fortsatt være å få flere til å trene og redusere frafallet.

3. – For vår del ser vi en positiv utvikling på lønnsomhet, noe som også vil fortsette i 2019. Det tror jeg går igjen for flere aktører.

4. – Vi vil investere mer, og det tror jeg flere vil også.

5. – Jeg tror de største skal vokse mye i 2019, og at mye av veksten vil skje gjennom oppkjøp.

6. – Nei, dessverre. Vi lykkes ikke i å få politikerne til å forstå viktigheten av det vi driver med. Vi har 19 ministre under statsministeren, fordelt på 15 departement. Jeg lurer på hvor mange av dem som trener regelmessig på treningssenter…

Johan Ingemarsson, country manager Actic Norge
CEO Johan Ingemarsson i Actic Norge. (Foto: Actic)

1. – Jeg håper på samarbeid. At man deler mer med hverandre og jobber sammen om våre feles utfordringer. For øvrig tror jeg at PT kommer til å fortsette å ha stort fokus.

2. – Posisjonering. Hvem skal man være og hvem retter man seg inn mot? Jeg opplever at priskrigen er på vei til å avta, og at man står mer for sitt. Men det er ikke alltid like enkelt å finne riktig posisjon.

3. – Den vil øke, fremfor alt takket være de store kjedene som er mer utviklet.

4. – Cirka samme, tror jeg. Men kanskje mer innen teknologi og digitalisering, og mindre på fysisk utstyr.

5. – Flere enn i 2018. Ikke bare kjeder, men også flere små, lokale aktører kommer til å kjøpes opp. Vi ser jo allerede nå trenden med at flere sentre tilhører kjeder – og den kommer til å fortsette.

6. – Her må vi tenke nytt. Om man vil få til en forandring må man begynne med å forandre seg selv. Forhåpentlig kan den nye bransjedirektøren i Virke Trening finne nye veier. Men dette er så komplekst og sammensatt at jeg egentlig ikke har kompetanse til å uttale meg.

Kjersti Oppen, direktør Virke Trening
Bransjedirektør Kjersti Oppen i Virke Trening (Foto: Virke)

1. – For bransjeorganisasjonen, vil dette være arbeidet med omdømme for å skape vekst for bransjen, fokus på arbeidet med rammebetingelser som skatt, og fokus på kompetanse hos bransjens ansatte. Det vil også være viktig å jobbe videre med å øke omsetningen per kunde i form av PT, og å tilby nye og spennende produkter og tjenester for mersalg, mm.

– I tillegg blir det viktig å tenke nytt og kreativt rundt hvordan kombinere for eksempel inne- og utetreningskonsepter – her tror jeg mye kan gjøres for å øke totalaktiviteten, og kunne stå bedre rustet til å komme gjennom det som tradisjonelt har vært lavaktivitetsperioder for bransjen som sommerferien, mm.

2. – Overordnet, tror jeg dette vil bli å klare å rekruttere flere til oss – kort sagt appellere til å få med de som er lite aktive eller ikke aktive hos oss. Her har bransjen et kjempepotensial, da ca. 30 % av befolkningen er aktive i form av medlemskap på treningssenter, mens 70 % ikke er det.

– Dette handler om omdømme, markedsføring, lavterskeltilbud, mm. Vi må fremstå på en måte som gjør oss attraktive for enda flere. Her gjøres det allerede mye godt arbeid i dag, men potensialet er fortsatt stort. Får vi de som ikke er aktive med, ligger det en utrolig stor gevinst i det for folkehelsa.

3. – Lønnsomheten hadde en god utvikling og gikk opp sist år. Jeg tror denne utviklingen vil fortsette, da særlig flere av de store kjedene nå har gjennomført og fullført endringer som gjør at disse går vesentlig bedre. Vi ser også at omsetningen per kunde øker, for eksempel gjennom økt PT-omsetning og kjøp av flere tjenester/produkter, dette gjør at vi er optimistiske med tanke på utviklingen videre.

4. – Jeg tror vi vil se en vekst, da behovet for investeringer i digital utvikling fortsatt vil være stort, i tillegg til nytt og moderne utstyr.

5. – Utviklingen mot økt konsolidering vil fortsette, dette ble tydelig bekreftet gjennom fjoråret. Eksakt hvor mange kjeder som vil bli kjøpt, fusjonert eller skapt i 2019 vil jeg ikke spekulere i.

6. – Dette en sak bransjen har jobbet med svært lenge, og vil fortsette å jobbe for, men med nye innganger. Dette er noe vi ser på nå og vil komme tilbake til senere. Jeg tror det er helt nødvendig å tenke nytt og kreativt, skal vi komme videre å få gjennomslag her.

Espen Halvorsen, daglig leder Trimhuset Horten
Espen Halvorsen, Trimhuset Horten (Foto: Trimhuset)

1. – Fokus på PT vil øke, utvikling av nye konsepter og ikke minst tror jeg bransjen vil ha behov for et bedre samarbeid med stat og kommune. Fortsette å jobbe på det politiske så vi kan få politikere i Norge til å skjønne viktigheten av det vi driver med.

2. – Få politikkere til å skjønne verdien av det vi driver med. i tillegg tror jeg på samarbeid innad i bransjen for at vi skal kunne utvikle oss sammen.

3. – Lønnsomheten vil øke, men er bekymret for at mer og mer blir kjedestyrt.

4. – Investeringer bør øke så medlemmer får det beste vi har å tilby av utstyr i tillegg til alle de flotte folkene som jobber i bransjen.

5. – Tre.

6. – Se svar på 1 og 2. Ja, la oss håpe at dette spørsmålet bli besvart i 2019.

Øyvind Tranøy, salgssjef Exceline
Salgssjef Øyvind Tranøy i Exceline (Foto: Privat)

1. – Økt profesjonalisering og ikke minst fremvisning av den kompetansen som faktisk finnes på sentrene. Samtidig vil tilgjengeligheten for mannen i gata bli enda enklere med flere sentre og større grad av selvbetjening.

2. – Største utfordring vil være å fortsette å ta seg betalt som fortjent – kvalitet, bemanning og service koster.

3. – Den vil forhåpentligvis fortsette i riktig retning – med større fokus på lønnsom drift.

4. – Jeg tror det vil normalisere seg, og at vi ser en utflating i det høye nivået som har vært.

5. – Jeg antar vi ser større bevegelser på om lag 10 kjeder i 2019. Flere av de mellomstore vil vokse med sentre som ønsker mer bistand.

6. – Nei, det har jeg liten tro på.

Atle Arntzen, PT-sjef SATS
Atle Arntzen.

1. – Å beholde medlemmene. Å tiltrekke seg nye medlemmer er alltid viktig, men jeg tror at vekstmulighetene er store ved å bli flinkere til å ta vare på dem vi har

2. – Å beholde medlemmene.

3. – Jeg tror den vil fortsette å utvikle seg i positiv retning, dog en svak sådan. Forhåpentligvis skyldes dette at færre melder seg ut, samt at omsetning per medlem øker – spesielt i form av økt PT-penetrasjon.

4. – Tipper de vil holde samme nivå som 2018, kanskje litt opp

5. – Her tror jeg vi vil si en større utvikling enn før, der sentre enten vil bli kjøpt opp eller at sentre slår seg sammen.

6. – Nei, dessverre.

Anita Koot, daglig leder Aktiv Otta
Anita Koot, Aktiv Otta

1. – Jeg håper det er å profesjonalisere bransjen ytterligere og formidle det til omverdenen for å øke bransjens omdømme.

2. – For oss er det å holde på medlemmene over sommeren. Det er store sesongsvingninger, utslaget blir stort særlig på små sentre med liten driftsmargin.

– For bransjen i sin helhet er det å få økt omdømme for å kunne få nye kundegrupper inn på sentrene, for eksempel på henvisning fra leger. Drømmer om at frisktrening får like høy status som behandlingsform på lik linje med tabletter, kirurgi og andre behandlinger.

3. – Jeg regner med at lønnsomheten for vårt treningssenter vil være uforandret med en liten pluss i 2019. For bransjen generelt ser vi nok en økning, særlig for større kjeder som driver godt.

4. – For vårt senter vil investeringene være uforandret og jeg ser at det har vært gjort store investeringer i bransjen. Regner med at det stagnerer eller er en liten økning i bransjen for 2019.

5. – Det blir færre og større kjeder. Flere enkeltstående treningssentre vil bli med i kjeder.

6. – Satser på at Virke Trening får gjennomslag hos myndighetene at forslaget om skatt på trening kuttes.

Kjetil Rygh, CEO Mudo Gym Norge
Kjetil Rygh i Mudo-kjeden. (Foto: Mudo)

1. – Lønnsomhet er et stikkord denne bransjen bør være enda mer opptatt av i tiden fremover. Da tror jeg også bruk av teknologi for å måle lønnsomhet opp mot de grep man gjør i selve driften har mye å si.

2. – Å skille seg ut i mengden. Det kommer stadig nye treningssentre og konsepter til markedet, noen er gode og andre mindre gode. Jeg har tro på nisje-markedet, som vi i Mudo Gym jo er endel av.

3. – Jeg tror den vil bli noe bedre, men ikke stor endring. Det kommer helt an på om det blir fryktelig mange nye etableringer. Da går lønnsomheten ned, før den begynner å stige igjen.

4. – Høyere. Mer teknologi gir en høyre prislapp.

5. – En håndfull, tenker jeg…

6. – Det tror jeg, dessverre, at vi vil se. I feil retning for bransjen.

Kolbjørn Rydvang, daglig leder Idrettssenteret
Kolbjørn Rydvang, Idrettssenteret (Foto: Idrettssenteret)

1. – Bransjen vil være opptatt av å tydeliggjøre sine konsept og ulike tilbud for å styrke sin posisjon i markedet.

2. – Den største utfordringen blir å øke andel nye medlemmer til bransjen i tillegg til at vi våger å øke medlemspriser.

3. – Lønnsomhet vil øke i 2019 på grunn av fusjoner og oppkjøp, bedre markedstilpasning og høyere mersalg.

4. – Noe høyere investering i 2019.

5. – Tre kjeder vil bli kjøpt eller fusjonert i 2019, i tillegg til 40 nye sentre.

6. – Nei, dessverre. Det positive er at flere aktører i bransjen som har kompetanse innenfor helse, i sterkere grad vil fokusere på «treningshelse» som en del av sitt bedriftstilbud som ikke rammes av skatt.

Tor Fredrik Neumann-Berg, konsernleder Aktiv 365
Tor Fredrik Neumann-Berg.

1. – Jeg håper og tror en samlet bransje fortsatt vil være opptatt og ha fokus på å bygge omdømme. Økt profesjonalitet og utvikling vil komme alle til gode.

2. – Som i fjor må jeg svare at det er vanskelig å peke på en enkelt utfordring som dekker en hel bransje. Tror fortsatt at digital utvikling med løsninger som blant annet bidrar til en enda bedre interaksjon og oppfølging av medlemmer, blir viktig i årene som kommer.

– Ellers har vi som resten av bransjen opplevd en solid vekst i salg av personlig trening. Tilgangen av kompetent personell virker derimot å være en knapp faktor, noe vi registrerer blant annet slår ut i at det lokkes med «sign on fee» for å få ansatte til å bytte beite. Er skeptisk til om dette er en vinnende strategi på sikt.

3. – Tror trenden vi har sett de siste årene vil fortsette hvor driftsresultat fortsatt vil øke, om ikke i samme takt som i 2017/2018.

4. – Med bedre marginer følger ofte økte investeringer. Tror således på høyere investeringer i 2019

5. – Vanskelig å spå, men mye tyder på at konsolidering i bransjen vil fortsette.

6. – Vi har i en årrekke argumentert for at skatt på trening bør fjernes for å kunne stimulere til at flere vil drive med regelmessig fysisk aktivitet. Dessverre ser det ikke ut til at bransjen får gjennomslag for sine synspunkter.

Ida M. Perez, markedssjef Fitness Brands Norway
Markedssjef Ida Perez. (foto Fitness Brands)

1. – Være attraktive i lokalmiljøet og drive med lønnsomhet – beholde og få nye medlemmer – levere treningsopplevelser tilpasset forskjellige målgrupper levert med treningsglede.

2. – Utfordring nr. 1 – få folk opp av sofaen og inn på senteret. Utfordring nr. 2 – lavterskel tilbud. Utfordring nr. 3 – de erfarne medlemmene blir stadig mer krevende med tanke på treningsvariasjon, ansattes kompetanse og fasiliteter.

– Utfordring å beholde og bygge kompetanse på ansatte på senteret for å lansere nye treningsformer og konsepter for å nå nye målgrupper og beholde eksisterende. Viktig ikke å glemme allerede eksisterende kundegrunnlag, samtidig som man møter økende konkurranse i bransjen.

3. – Tall og fakta fra Virke Trening viser at vekst og lønnsomhet i bransjen er i positiv utvikling, spesielt hos kjedene. Lønnsomheten skiller seg positiv ut for de som klarer å få mer omsetning ut av hvert enkelt medlem, blant annet ved hjelp av PT eller ulike prismodeller og medlemskap.

– Driftsmarginene hos frittstående treningssentre har over tid stått jevnere sammenlignet med kjedene.

4. – Etter en periode med lav lønnsomhet, peker pilene nå oppover med lønnsomhetsforbedringer og allerede gryende økning i investeringer, spesielt hos kjedene. Mange har innsett at det må investeres i folk og infrastruktur for å skape opplevelser som kundene er villig til å betale mer for.

5. – 2018 viste oss at for første gang er kjedene større enn de frittstående, den ballen fortsetter nok å rulle. Konsolideringsbølgen er godt i gang i treningsbransjen, hos alle aktører; produsenter, leverandører og treningssenter.

– Nye konstellasjoner skapes og nye forretningsmodeller, som utfordrer etablert bransje, vil komme. Dette er en naturlig utvikling i alle bransjer som modnes og vil mest sannsynlig fortsette en god periode til.

6. – Det er ingen signaler som tyder på at bransjen vil få gjennomslag for endringer i skatteregimet i 2019. Vi må støtte opp om og sette vår lit til det arbeid som blir utført i Virke Trening, som jobber med å sikre optimale rammebetingelser for bransjen.

Lars Helander, partner Life Vision
Lars Eirik Helander

1. – Lønnsom vekst vil fortsatt oppta de fleste. Samtidig ser vi at treningsbransjen jobber målrettet med å få ned medlemsflukten. Det hjelper lite å få mange nye medlemmer når det er like mange som slutter.

2. – Bygge medlemslojalitet og redusere medlemsflukt.

3. – Driftsresultatet vil øke. Dagens bruker er villig til å betale mer for tjenestene som tilbys. Utfordringen for bransjen vil være å synliggjøre merkevarens verdi.

4. – Slik markedet er nå så tror vi at investeringen vil være høyere

5. – Slik vi ser trenden har utviklet seg til nå, tror vi på flere konsolideringer. Samtidig tror vi også at det vil bli mer rendyrkede konsepter.

6. – Ingen ting hadde vært bedre. Vi må jo bare håpe at myndighetene setter enda tydeligere fokus på dette fremover.

Hilde Thommesen Holck, administrerende direktør 3T
Hilde Thommesen Holck i 3T.

1. – Å få flere til å trene og enda flere til å trene mer.

2. – Å motivere de som starter som medlem til å fortsette å trene hele året gjennom.

3. – Den vil øke.

4. – På 3T blir den høyere, så jeg tror høyere for hele bransjen.

5. – Det vil mulig kjøpes og fusjoneres noe, men interessen for å starte så mange nye har nok minket. Det har vel vist seg at det ikke bare er å sette inn litt utstyr i hvilket som helst lokale, og så står folk i kø for å betale.

6. – Jeg håper virkelig det, men har ikke helt trua. Siste utvikling med nye de skattereglene for 2019, synes jeg er et tilbakeskritt. Håper man får øynene opp for at trening kan skattlegges annerledes enn andre naturalytelser for motivere til trening og holde arbeidsstyrken i Norge i arbeid lengst mulig.

Kjetil Larsen, daglig leder Sterkhelse
Daglig leder Kjetil Larsen i Sterkhelse.

1. – 2018 har totalt sett vært et mer positivt år enn på lenge i bransjen. Få konkurser og bedre driftsresultat tyder på at bransjen er på rett spor og drifter sentre sunnere. Jeg tror bransjen som helhet vil fokusere på å levere sunn drift i 2019.

– Noen aktører har bedret økonomi, slik at 2019 også kan by på investeringer og nye konsepter og tilbud. Ser vi på trender fra Europa og USA, vil teknologi og utvikling av systemer som kan bedre kundeopplevelsen digitalt på senteret, stå sentralt.

– Her vil kjedene i større grad kunne påvirke enn frittstående klubber, da kostnadene for slike tiltak blir for høye for de fleste selvstendige.

2. – Jeg tror den største utfordringen fremdeles er å vinne kundene. Antall kunder på treningssentre har stått relativt stille de senere år. At 2018 er et bedre år, skyldes snarere at man tjener mer penger per kunde, basert på høyere medlemskapspris eller på øvrige mersalgskomponenter.

– Jeg tror bransjen generelt må få inn flere kunder på senteret, og finne tiltak for å «lokke» flere kunder enn de 30 prosentene vi alle i dag kjemper om. En stor utfordring er da å ikke miste kunder til ulike nisjeprodukter, men kunne tilby det kunden vil ha på et senter.

– Jeg tror dessverre ordinære treningssentre fort kan bli for «kjedelig» i 2019, og vi har en jobb å gjøre med å gjøre totalopplevelsen mer spennende. Tiltak vil være gruppetrening i ny drakt, henvende seg i større grad til helsemarkedet etc. De som klarer dette vinner kundene!

3. – Jeg tror generelt at driftsresultatet samlet vil øke noe i forhold til 2018. De som tør å øke medlemspris i stedet for utelukkende å konkurrere på pris, vil stå igjen som vinnere her. Jeg er overbevist om at vi ikke i stor grad vinner nye eller flere kunder per senter generelt sett, så inntjening per medlem må opp for å sikre lønnsomhet.

– Generelt tror jeg tiden for å øke lønnsomhet ved å kutte kostnader er over, så gevinst på økte inntekter er nødvendig. Tror bransjen også i 2019 vil tjene prosentvis mer på økte inntekter på støtteprodukter som personlig trening med mer.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

4. – De sentrene og kjedene som har brukt 2018 til å bedre likviditet, vil i større grad investere mer. Kjedene står fremdeles sterkt i Norge, og etter flere år med beskjedne investeringer, tror jeg disse vil bruke mer penger i 2019.

– Noen vil investere i utstyr, men tror de fleste større investeringer vil dreie seg om oppkjøp og konsolidering.

5. – I og med at særlig kjedene i 2018 viser til bedre tall, tror jeg på et større oppkjøp av en av disse. På mange måter viser regnskapstall at enkelte av de større kjedene har benyttet 2018 til å «pynte bruden», og slik lukter det salg av.

– Andre kjeder vil investere mer, og forsøke å rendyrke sin profil og markedsposisjon tydeligere. Tror ikke det kommer noen større, ny kjede inn i markedet, men at en av de større vil posisjonere seg tydeligere i markedet ved å kjøpe seg opp eller inkludere flere frittstående som blir kjøpt opp.

6. – Her ligger ansvaret på flere parter, politikere må se verdien av trening og aktivitet som det helseforebyggende tiltaket trening er. Generelt har politikere sett mer på rehabilitering enn forebygging, selv om de samfunnsøkonomiske godene av forebygging er vesentlig større på sikt.

– Når det er sagt, er det bransjen og dens seriøsitet som i større grad må bevisstgjøre de som tar beslutningene. Treningssentre må slutte å fokusere på kosmetikk, og heller vise frem tall, forskning og historier på at trening virker. Seriøsiteten i bransjen må generelt opp, og det gjør vi med høyere kompetanse internt, og større vridning mot helse.

– Bedrifter som benytter seg av trening må hjelpe oss å reklamere videre for hvor gode gevinster de henter av å holde de ansatte i bedre form. Er helsegevinsten og økt produktivitet for en bedrift stor nok, tror jeg de fleste vil gi dette godet uavhengig av skattespørsmål, og videre eventuelt hjelpe oss med politisk press for å hindre at slike tiltak skattlegges.

Margot Jacobsen, PT-sjef Fresh Fitness
Margot Jakobsen i Fresh Fitness. (Foto: Fresh Fitness)

1. – Bransjen har under de siste årene fokusert på hvordan kjedene kan oppnå høyere markedsandeler ved å gå nye veier istedenfor å bytte medlemmer med hverandre. Jeg tror at dette arbeidet vil fortsette i 2019.

– Hva skal til for å dekke behovet til dem som i dag ikke ser gymtrening som et alternativ, slik at de velger å bli medlem hos oss? Vi blir stadig mer opptatt av å bygge tillit hos ikke-medlemmer ved å gi dem et forståelig verdigrunnlag via markedsføring.

– Jeg tror vi vil se enda flere herlige medlemshistorier i sosiale medier fra samtlige kjeder i årene som kommer.

2. – Utfordringen vil bli å bygge tillit hos den andelen mennesker som ikke er medlem hos oss i dag. Vi må få «turgåerne» til å innse hvilket utbytte man har av å være medlem på et treningssenter.

– I tillegg må vi jobbe for at de som begynner hos oss faktisk får et utbytte av medlemskapet sitt. Hva kreves av oss i bransjen for at så mange medlemmer som mulig faktisk klarer å komme i gang og skape nye vaner?

3. – Jeg tror at jobben vi gjør for å bygge tillit og bry oss om den totale medlemsopplevelsen vil virke positivt på driftsresultatene.

– Fokus på effektiv drift vil alltid finnes, men hvorvidt lønnsomheten øker avhenger av om vi klarer å rekruttere medlemmer til senterne våre som aldri har trent på gym før, kombinert med økt salg av tilleggstjenester som PT og gruppetrening – og at vi evner å holde på medlemmene vi allerede har.

4. – Jeg tror vi fortsatt vil se en økning totalt sett i bransjen. De mindre kjedene vil fortsette å fokusere på å etablere seg på nye lokasjoner, mens de eldre og etablerte kjedene vil ha et varierende behov for å utbedre utstyrsparken og «freshe» til allerede eksisterende sentre.

5.

6. – Virke trening har allerede lagt ned en del arbeid vedrørende temaet skatt på trening, men hvorvidt man vil komme frem til en løsning i år er vanskelig å forutsi.

Tone Eide, daglig leder Arena Treningssenter
Tone Eide.

1. – Vi må finne vår vei, forstå både hvem vi er og hva våre medlemmer ønsker fra oss. Det må større differensiering til, slik at det blir tydeligere for nye kunder hvem de skal velge.

2. – Når det gjelder drift for oss som jobber i sentrene er nok den største utfordringen gammel moro/gjeld. Den andre store utfordringen er å få de 70 prosenten som ikke trener i dag til å bli medlem.

3. – Lønnsomheten vil øke, vi har smertefullt lært av våre feil. Kunden har også blitt bevisst på ulikheten mellom fullservice og nøkkelgym.

4. – For å være med i bransjen trenger vi jevnlig å gjøre investeringer.

5. – Her er jeg svært usikker.

6. – Nei, tror dessverre ikke det.

Espen Arntzen, administrerende direktør AFPT
Espen Arntzen, AFPT

1. – Det vil bli et skille mellom de som trener for prestasjon og de som trener for helse. Utover det vil skattespørsmålet på trening bli et stort tema.

2. – Å kunne skille seg ut fra mengden og tiltrekke seg kunder, spesielt med fokus på kostnadskutt som medfører personalkutt. Å opprettholde servicenivået vil bli den største utfordringen.

3. – Den vil trolig stige noe grunnet gode resultater fra de store kjedene. På individuelt nivå vil den trolig gå ned da kjeder tar over mer og mer.

4. – Tror de vil være litt lavere grunnet antallet senter som er etablert allerede.

5. – Trolig vil tre av de største kjedene bli kjøpt eller fusjonert i 2019.

6. – Forhåpentligvis blir det så hett tema at politikerne ikke kan annet enn å endre. I en kamp for å øke aktivitetsnivået i befolkningen er dette totalt feilslått politikk og fremgangsmåte.

Jørn Stian Dahl, PT Manager Stamina Trening
PT Manager Jørn Stian Dahl. (Foto: Stamina Trening)

1. – Jeg tror det blir omtrent som i 2019, hvor fokuset fortsatt vil være å skape gode treningsopplevelser for medlemmene våre, herunder hvordan differensiere seg i markedet. Bransjen vil nok fortsatt måtte jobbe med churn-problematikk, hvor det store spørsmålet blir hvordan beholde medlemmene i et konkurranseutsatt marked.

– Jeg håper og tror at vi som bransje vil utvide markedet og ikke sloss om den samme andelen av mennesker som tradisjonelt har benyttet våre tjenester til nå. Tror vi vil se nye produkter og tjenester som møter andre – og trolig større – behov i et utvidet marked.

– Det blir en spennende reise vi alle får bli med på. Skatt på trening og implementering av nye regler for arbeidsavtaler er to enkeltsaker som vil oppta oss fremover.

2. – Det smerter å si det, men trolig det å drive med positiv bunnlinje. Det er medlemmer vi lever av, og konkurransen er allerede stor, men samtidig fortsatt økende. Det blir avgjørende å ikke bare sloss om de samme kundene, men også klare å tiltrekke seg nye kundesegmenter.

– De som klarer dette først vil også bli ledende. Jeg tror mange sentere synes dette er utfordrende, og opplever at denne type tematikk har fått gradvis større oppmerksomhet utover i 2018.

3. – I beste fall uforandret. Jeg tror vi vil se konsolideringer og investeringer gjennom oppkjøp i 2019 og 2020, og økt lønnsomhet vil først komme som en konsekvens av dette utover i 2020 og videre fremover gjennom drifts-optimaliseringer. Det vil bety økt omsetning og samtidig bedre kostnadskontroll.

4. – De vil nok være høyere i 2019.

5. – Vanskelig å spå, men jeg tror det vil bli mer fokus på konsolideringer og oppkjøp, enn nyetableringer.

6. – Ja, og Virke Trening kommer sterkere på banen.

Christina Therkildsen, Krønsj
Christina Therkildsen.

1. – Jeg tror bransjen vil bli enda mer opptatt av å nå nye kundegrupper til senteret i tillegg til å øke «servicen». Så vi vil se flere oppgraderinger. Det finnes mange senter som henvender seg til nøyaktig den samme kunden, det vil være viktig å få inn flere typer kunder for å overleve.

– Jeg tror også det vil være viktig for alle sentre som tilbyr gruppetrening og ha fokus på innhold og kvalitet på gruppetreningen for å «få det til». Gruppetrening er en av de viktigste aktivitetene for å få kunder til å komme jevnlig på trening. I tillegg er gruppetrening den absolutt viktigste menneskelige faktoren på et senter, som gjør at medlemmer blir.

– En gruppetreningsinstruktør er den som har jevnlig og personlig kontakt med medlemmene på et senter. De trenger påfyll, jeg ser allerede nå at det er fokus på å utvikle ennå bedre miljø gjennom å utvikle nettopp gruppetreningen. Håper dette er et fokus som fortsetter i 2019.

2. – Treningssentre i mellom tror jeg dette handler om at kjedene vil bli større og mer dominerende, det vil være flere oppkjøp og kjedene blir større.

3. – Litt opp, men håper jeg tar feil og at oppgangen blir større. Dette kommer an på om vi lykkes med å få inn nye typer kunder, og lykkes med å fornye oss – klare til nye utfordringer.

4. – Litt opp, jeg håper spørsmål 2 og 3 henger sammen. I tillegg håper jeg det er større vilje til å satse, for å bygge noe solid og bra. Til å tenke nytt.

– En av de største utfordringene vi står overfor i samfunnet generelt er fysisk og psykisk helse. Så det er på tide det blir mer fokus på hvordan vi kan tilrettelegge for nye krav og behov til treningsbransjen, spesielt med tanke på eldrebølgen og en helt ny generasjon som vokser opp og er mer deprimert enn noen gang.

– Jeg også håper på mer samarbeid også, på tvers av konkurranse. Da står vi sterkere til å løse problemene.

5. – Flere enn i 2018!

6. – Nei.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]