annonse

annonse

Drar i gang bransjedebatt og convention for mer bevegelse

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Christina Therkildsen skal arrangere «Just MOVE – trening for alle» 22.-24. mars 2019. Arrangementet kick startes med en bransjedebatt som tar for seg utfordringene vi står overfor når det gjelder psykisk og fysisk helse, og hvordan treningsbransjen egentlig fremstår.

– Vi er skapt for bevegelse. Bevegelse er noe av det mest personlige vi har, det definerer hvem vi er og hvordan vi har det, men det er også et samspill mellom kropp og sjel. Hva er det da som gjør at så mange føler seg utilstrekkelige eller ikke føler seg hjemme når det kommer til å trene på treningssenter, spør Christina Therkildsen.

Hun har arrangert Conventions for instruktører bransjen i over 15 år, og i mars 2019 er arrangementet også tilrettelagt for helt vanlige mosjonister, som ønsker å trene en time eller to og delta på et foredrag.

– Vi søker alle livskvalitet, men lever mye av livet vårt i en reaktiv tilstand, hvor vi har det travelt og tenker på alt vi skal og burde gjøre, i stedet  for å være tilstede i øyeblikkene der vi kjenner at vi virkelig lever.

– Bevegelsesglede oppnår vi best når flere sanser blir stimulert samtidig og vi slipper alt annet, og bare er – her og nå, uten tanke på kroppspress eller prestasjon når vi beveger oss. Bevegelse er for alle. Alle har rett til å bevege seg, det finnes uendelig mange måter å gjøre det på – og ingen har fasiten på veien til et mer aktivt liv for deg, sier Therkildsen.

Starter med debatt

Hun mener at det er dette bransjen mangler, et arrangement som samler de aller beste instruktørene som har mer å lære bort enn trinn og øvelser; nemlig det å skape en helt unik og god treningsopplevelse for alle som deltar.

– Dette er en helt unik mulighet til å trene med noen av de aller beste instruktørene i verden. Det som kjennetegner de som blir invitert til Just MOVE er at de har en helt unik evne til å omfavne alle som deltar, lede de gjennom og skape en god opplevelse, sier Therkildsen.

Just MOVE starter allerede på fredagen med en viktig paneldebatt.

Da har Therkildsen satt sammen et potent panel for å diskutere de største utfordringene vi står overfor i Norge i dag når det gjelder fysisk og psykisk helse, og hvordan treningsbransjen best kan forholde seg til dette og være mer innbydende for en større del av befolkningen – og samtidig forbedre oppfattelsen av treningsbransjen for folk flest.

Større enn tidligere

– Det blir et annerledes event enn jeg pleier å ha, fokuset vil ligge mer på å skape en unik treningsopplevelse for alle. Tidligere har målet vært å gi instruktørene en «boost», nå vil vi gjøre det sammen med flere, forteller Therkildsen.

Vanligvis trekker Just MOVE ca. 120 deltakere, men neste års arrangement sikter mot 450. Debatten skal foregå på fredagen, mens selve convention skjer på Domus Athletica lørdag og søndag 23. og 24. mars.

– Vi har tilreisende fra Sverige og kontinentet også, og nivået på instruktører og foredragsholdere er på internasjonalt toppnivå. Dette er virkelig en unik sjanse å få med seg de aller beste i verden på kommunikasjon og gruppedynamikk, sier Therkildsen.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Panelet som skal diskutere består blant annet av Kjersti Oppen (Virke Trening), Camilla Lorentzen (Fitnok), Lasse Tufte (Tufteparken), Kjell Olav Engen (sykkelinstruktør/vært i bransjen lenge), Christine Thune (tidligere Stamina fagansvarlig), Anita Tonne (grunder i treningsbransjen), Pia Von Hirsh (psykolog), Per Markussen (internasjonal instruktør), Desiree Andersen (treningsblogger, PT opg forfatter), Ole Petter Hjelle (hjerneforsker og lege), Therese Fostervold Mathisen (forsker NIH) og Jan Schøyen (veien UT).

Debatten ledes av NRK-journalist Hanne Bernhardsen Nordvåg.

Opptatt av den gode opplevelsen

Christina Therkildsen har lenge stått på barrikadene for bevegelse og trening, uten fokus på kroppsidealer, prestasjon og utseende.

LES BRANSJEPROFILEN: Skyr kroppspresset, elsker bevegelse

– Jeg har jobbet med trening og vært i bransjen i 28 år, og jeg har vært med på en unik reise. Mye har handlet om profesjonaliseringen av bransjen, både faglig og administrativt, men jeg har også fått lov til å være med på å se og reflektere over utviklingen av bransjen fra den spede begynnelse til i dag, sier Therkildsen.

Hun har vært med på å starte nisjesenter, har jobbet i kjede, og undervist i mange land på små og store eventer.

– Jeg har gjort meg opp mange tanker om likheter og forskjeller på tvers av kultur og land, og masse mer.

– Sist men ikke minst har jeg undervist på gulvet. Jeg har aldri sluttet å undervise faste timer med faste kunder til faste tider, hver uke, uke etter uke.  Jeg har heller aldri sluttet å være opptatt av «den gode treningsopplevelsen» som til slutt skal skape livstilendring og bedre livskvalitet for så mange som mulig.

Sitter hver for seg

Therkildsen understreker at bransjen gjør en forskjell for mange, men at vi samtidig gjerne vil nå flere.

– Helse er et felles prosjekt, og vi har alle et ansvar for utfordringene vi står overfor. Både samfunnet og treningsbransjen står i dag overfor noen «nye utfordringer», påpeker hun.

Hun trekker parallellen til miljøbevegelsen som har vært flinke til å fronte miljø som et felles ansvar, men innen helse har vi ikke klart det samme.

– Der sitter vi mer på hver vår tue. Omdømmeundersøkelsen fra CrediCare var en oppvekker, den kunne slå fast at «folk som ikke trener på treningssenter tror at alle som trener/er på treningssenter kun er opptatt av kropp og utseende, og hovedvekten av de som trener på treningssenter oppgir at kropp og utseende ikke betyr noe for dem. Folk trener for velvære og helse snarere enn kropp og utseende».

– Det betyr at vi ikke treffer så godt med markedsføringen, eller fremstillingen av hva treningsbransjen er? Vi når bare 30 prosent og mange oppgir at de må «trene litt først før de melder seg inn på senteret».

– I tillegg er det mange som bare rister på hodet og mener at treningssenter ikke er noe for dem, de er ikke gode nok, eller det finnes ikke noe der for dem. Hvor kommer disse forestillingene og holdningene fra, spør Therkildsen.

LES OGSÅ: Fortsatt sårbart omdømme i bransjen

Mange store spørsmål

Det sporer an en rekke spørsmål som debattantene i panelet skal belyse.

For eksempel: Hva er de største utfordringene vi står overfor i Norge i dag, når det gjelder fysisk og psykisk helse?

– Vi vet at stressa ungdommer med muskelsmerter, hodepine, angst, depresjon, utmattelse og pusteproblemer er noe av det som kjennetegner «Generasjon Z» og dette er faktisk den generasjonen som trening bransjen vil være avhengig av i framtiden.

– Bransjen i dag, tør jeg påstå, forholder seg ikke til verken problemstillingen eller utfordringene. For de vi ser aller mest til er «Millenniumsgenerasjonen», de født på midten av 80-tallet og fram til 1995, og de er mest opptatt av seg selv. Eller, spør Therkildsen.

Hun stiller også spørsmål ved om det er for mye navlebeskuende bilder og tekster i markedsføringen der ute, som kun henvender seg til en type mennesker.

Vil lage et fellesprosjekt

I paneldebatten vil problemstillingen under tas opp til diskusjon:

  • Hvilken rolle kan og bør treningsbransjen ta?
  • Hvordan kan vi forholde oss til overvekt, stillesitting og en ny generasjon med mer utfordringer uten å spille på dårlig samvittighet og negative forsterkere?
  • Hvordan kan vi skape gode treningsopplevelser for flere, på tvers av generasjoner.
  • Hvordan øke kompetansen i bransjen uten å problematisere og framstå dønn kjedelige eller akademisk snobbete?

 

Og ikke minst; kan vi samarbeide på tvers av konkurranse og interesser for å nå flere, og gjøre noe felles for folkehelsen?

Målet er å få en konstruktiv debatt, uten for mange pekefingre og polarisering, som skal munne ut i en oppsummering om hva vi skal eller kan få ut av dette.

– Det er forslag vi ønsker å dele med resten av trenings-Norge, et prosjekt vi kan lage sammen, og foreslå for Virke Trening. Til syvende og sist tror jeg at vi mener og vil i samme retning, men vi må samarbeide, sier Therkildsen.

Overskuddet til Veien UT

Neste års Just MOVE er ikke kommersielt orientert. Hele overskuddet skal gå til stiftelsen Veien UT.

– Det er viktig for meg å ha med hjertet og verdigrunnlaget. Veien UT er valgt litt i forlengelse av at jeg synes bransjen står overfor viktige utfordringer og litt fordi jeg i det siste har hatt vanskeligheter med å finne noe som treffer meg i hjerte i bransjen vår.

– Jeg synes helt ærlig at mye av det som fronter vår bransje, spesielt i sosiale medier, er lite engasjerende – mye enveis-kommunikasjon og lite framtidsrettet.

– Jeg håper vi kan bli både berørt og rørt over å ha Veien UT med på laget, jeg er i hvert fall veldig inspirert av hvordan denne stiftelsen bruker fysisk aktivitet til å få rusavhengige rusfrie gjennom sitt opplegg, sier Therkildsen.

Her kan du se programmet for Just MOVE og melde deg på arrangementet, inkludert debatten på fredag 22. mars.

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]