annonse

annonse

– En av markedets beste betingelser for PT-er

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Slik karakteriserer den nye PT-sjefen i Fresh Fitness, Jørn Stian Dahl, resultatet av kontraktsfornyelsen kjeden har gjennomført. En topp-PT kan fakturere 82 prosent av timeprisen.

Etter fjorårets påtrykk fra Arbeidstilsynet vedrørende arbeidsavtaler i bransjen, har Fresh Fitness nå kuttet ut «franchiseavtalen» PT-ene levde med tidligere – til fordel for en oppdragsgiver/oppdragstaker-avtale mellom kjeden og PT-ene.

Tidligere måtte PT-ene betale en fast avgift til kjeden, og det var vanskelig å drive egen butikk utover avtalen med Fresh. Nå skal hverdagen bli mye enklere, ifølge PT-sjefen.

Nå kan Fresh-PT-ene fakturere kjeden ut i fra hvilket nivå de er kategorisert under; fra nivå 1 til 4.

– Er man på det høyeste nivået kan man fakturere opptil 82 prosent. Det er nok, slik jeg vurderer det, og med alle forhold tatt i betraktning, en av markedets beste betingelser for PT-er, sier Dahl.

Kompetanse skal betale seg

På nivå 1 – definert som trainee – er faktureringsgraden 70 prosent. Mellom 70 og 82 prosent er det en stigemodell.

– Hvor lang erfaring må man ha for å være på nivå 4?

– Det kommer helt an på utgangspunktet. Vi har en inntreden på nivåene som er avhengig av formalkompetansen man har. Hovedhensikten med denne nivåreguleringen er å ta hensyn til de som har høy kompetanse. De starter automatisk på nivå 3 eller 4, avhengig av hvor mange studiepoeng de har, sier Dahl.

Han legger til at det hittil har vært slik at de med høy kompetanse, ikke har fått like godt betalt for den. En PT med fysioterapeututdannelse vil nå for eksempel automatisk plasseres på nivå 3 ved start, mens en PT med treningsfaglig eller relevant helsefaglig mastergrad, vil kunne starte på nivå 4.

I tillegg er det også andre kriterier som ligger til grunn uansett nivå, som for eksempel praktisk audition, gjennomført PT 100 skole osv.

– Hva med de som nå nettopp har fullført et ettårig PT-studie?

– De vil gå inn på nivå 1 eller 2, avhengig om de er ferdig utdannet.

Fresh har åpnet opp for at de kan ta inn trainees, under tett oppfølging av PT-spesialister, når de har fullført minimum 50 prosent av utdannelsen – forutsatt at de tar eksamen på normert tid.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Kompetanseløftet fortsetter

Etter at kompetanseløftet ble satt på agendaen av bransjen selv, via Virke Trening, er standarden i dag minimum ettårig studie for PT-er.

– Nøkkelen til dette tror jeg er at vi som faktisk ansetter og rekrutterer PT-er i bransjen begynte å stille krav. Tidligere var det nesten utelukkende utdanningsinstitusjonene selv som satte egne forventninger og hva som var akseptert nivå på sine utdanninger og kurs og vi driftere og eiere var ikke nok «på ballen». Men nå opplever jeg at forventningsavklaring og samarbeid fungerer veldig bra.

Dahl tror den utviklingen kommer til å fortsette.

– Det bør være et felles mål for bransjen og utdanningsinstitusjonene at vi jobber opp kompetansen og statusen til PT-ene, slik at det blir en profesjon.

Gir garantikompensasjon

I prosessen med gjennomgangen av PT-kontraktene har Fresh også fått på plass en garantikompensasjon de første tre månedene, for – ifølge Dahl – å senke terskelen for PT-er som ønsker å satse på fulltid.

– Avhengig av nivå PT-en kommer inn på, kan de få opptil 10 000 kroner per måned i garantikompensasjon de første tre månedene. Det forutsetter at de ikke produserer for mer enn 10 000 kroner. Gjør man det får man ikke kompensasjonen. Den kommer med andre ord ikke på toppen.

– Er ikke det ganske lite? 10 000 i månedslønn er ikke all verden.

– Det er slik i denne bransjen at det er mange PT-er som bruker lang tid på å bygge kundeportefølje, og så er det noen som bruker veldig kort tid – og er oppe i 100 timer i måneden i løpet av et par måneder.

– Dette er et forsøk fra vår side på å gi noe tilbake til de som ønsker å satse – et slags minimum man kan klare seg med, sier Dahl – og erkjenner at summen i seg selv er lav, men understreker at målet ikke er at de skal leve av denne garantikompensasjonen.

PT-sjef Jørn Stian Dahl i Fresh Fitness.

Den relativt lave summen skyldes også måten bransjen er skrudd sammen, ifølge Dahl. Fåtallet ansetter PT-ene, ei heller Fresh.

Dahl har erfart begge deler, men ser at det spesielt i oppstartsfaser kan være lite bærekraftig å ha ansatte PT-er, fordi man da må betale lønn selv om det ikke kommer noen produksjon i andre enden.

– Mange arbeidsgivere vil kanskje ikke ha marginer nok til dette. Vi håper å gi en viss trygghet til PT-ene våre gjennom ordningen om garantikompensasjon, selv om de er selvstendig næringsdrivende og slik sett er ansvarlig for egen virksomhet. Kall det gjerne en risikodeling, da vi ønsker å stimulere til et langt samarbeid.

– Vi ser på PT-en som en oppdragstaker. Vi gir en bestilling, de har en kompetanse som er attraktiv for oss – og så leverer de jobbene deretter. Vi må ha betingelser som gjør at de kan tjene penger på det de holder på med, og synes det er attraktivt – også økonomisk.

I tillegg gir den nye avtalen mulighet til å søke om årlig støtte til videreutdanning, hvor søknadssummen avhenger av hvilket PT-nivå de i utgangspunktet er på.

– Vårt felles mål er å kontinuerlig jobbe med kompetanseheving, og derfor tilbyr vi også flere gratis kjedeinterne kurs og fagsamlinger for PT-ene våre fremover, allerede fra høsten 2020, forteller Dahl.

Målet er å øke fra 70

Siste ledd i kontraktsfornyelsen Fresh har gjennomført er mer frihet enn tidligere. Ifølge Dahl ønsker flere å utvikle sin egen virksomhet med flere oppdragsgivere, og ikke være låst til kun en.

– Det har vi nå åpnet for så lenge det ikke er i direkte konkurranse med Fresh sine produkter. PT-ene kan med andre ord bygge sitt eget «brand» – og det oppfattes som positivt fra de vi har om bord og henvendelser vi får.

Fresh Fitness har i dag ca. 70 PT-er. Flere er signert i det siste og målet fremover er å øke antallet, men Dahl ønsker ikke å tallfeste dette.

– Vi har veldig god kapasitet på sentrene, og de er ganske store med til dels imponerende medlemsmasser. Vi har i dag alt fra 1-5 PT-er per senter, og mitt mål er å gi et godt grunnlag for flere PT-er per senter. Dette vil skape en bedre og sterkere PT-kultur i Fresh.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

PT Skolen lever videre

Fresh-konseptet PT 100-skolen lever også videre.

– Der har vi startet en spennende prosess. Jeg liker tanken om å få PT-ene opp i 100 timer per måned så raskt som mulig, men skolen må videreutvikles innen flere områder.

PT-sjefen har startet med en tofase-modell, hvor fase en er et onlinekurs, obligatorisk for alle Fresh-PT-er. Det bygger på samme nivå som et 60-vekttallskurs, men drar tematikken mer inn mot kjedespesifikke tema.

– Det er et fint onboarding-program, og det utfordrer i tillegg en del myter og sannheter rundt det å jobbe som PT i praksis. Nivå to er live undervisning over fem dager og tar nivået videre utover det som undervises i utdanningen.

– I tillegg til det rent treningsfaglige er det økt fokus på relasjons- og kommunikasjonskompetanse, samt bedriftsøkonomi og tema rundt det å drive sin egen virksomhet, forteller Dahl.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]