annonse

annonse

Foto:

Erlend Svardal Bø - Høyre

En seier for folkehelsen: Høyre fremmer fysisk aktivitet i Folkehelsemeldingen

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Et viktig gjennomslag for Høyre på Stortinget kommer i form av en økt fokus på fysisk aktivitet i Folkehelsemeldingen. Partiet argumenterer for at fysisk aktivitet skal foreskrives på samme måte som medisin, en strategi som har vist seg effektiv i forebygging og behandling av en rekke diagnoser og tilstander.

Erlend Svardal Bøe forteller til Treningsindustrien at i dag kom det store nyheter fra Stortinget: Høyre fikk gjennomslag for sitt forslag om å øke bruken av “grønn resept” og undersøke nye modeller for oppfølging. Dette kommer i kjølvannet av behandlingen av Folkehelsemeldingen, og representerer en potensielt betydelig utvikling i kampen for en bedre folkehelse i Norge.

Høyre har lenge kjempet for at fysisk aktivitet skal bli en mer sentral del av helseforebygging og -behandling i Norge. Fysisk aktivitet har en velkjent effekt på helse, og kan bidra til å forbedre livskvaliteten og bekjempe en rekke helseproblemer, blant annet depresjon, høyt blodtrykk og diabetes.

Ved å øke bruken av ordningen med grønn resept, håper Høyre på å oppmuntre flere til å engasjere seg i fysisk aktivitet. De håper også på å utvikle nye oppfølgingsmodeller for grønn resept, for eksempel ved å gi mer veiledet hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet eller til å forbedre kostholdet.

Dette er et viktig skritt for Høyre, som har jobbet utrettelig for å fremme slike helseinitiativer. Det er et stort øyeblikk for folkehelsearbeidet i Norge, og for Høyre spesielt, som nå ser deres innsats materialisere seg i form av reelle politiske endringer, forteller han.

I lys av økningen i inaktivitet, fedme og overvekt blant befolkningen, er det et høyst nødvendig skritt. Etter et langt og hardt arbeid på Stortinget, ser Høyre nå frem til å fortsette arbeidet for å forbedre folkehelsen i Norge. Det er et bevis på at politikk kan og vil endre seg i takt med behovene til folket den er ment å tjene, avslutter Svardal Bøe.

Mee Eline Eriksson fra NHO Geneo synest det er gledelig at fysisk aktivitet anerkjennes som et forebyggende virkemiddel mot ikke-smittsomme sykdommer. Vi forventer nå at Helsedirektoratets Aktivitetshåndbok tas i bruk og at spisskompetansen hos treningssentrene tas i bruk.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]