annonse

annonse

Ergospirometri: – Et nøyaktig mål av livet

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Måling av oksygenopptak under belastning gir treningsbransjen den beste indikasjonen på et medlems helse og fysiske kapasitet. Det gir også PT-er viktig informasjon om hvor god eller dårlig form kundene faktisk er i. Og det kan by på meromsetning for treningssentrene.

Timik AS (tidligere AkuMed) er en stor nordisk leverandør av medisinteknisk utstyr. I over 30 år har firmaet levert utstyr for måling av oksygenopptak til sykehus, universiteter, høyskoler, Olympiatoppen, Idrettshøyskolen og det private markedet. Sistnevnte omfatter nå også endel treningssentre.

– Vi ser at det er et potensiale for å gjøre mer av denne type ergospirometri-testing i treningsbransjen, sett i relasjon til hva myndighetene krever av dokumentasjon for hva treningsbransjen gjør for folkehelsen, sier Product Manager Espen Wagener i Timik Medical.

– Her ønsker også myndighetene en grenseoppgang i forhold til kroppsanalyse, som kan gi feil testutslag på endel kunder. Vi mener at en fullverdig fysiologisk testing vil gi en mye bedre kredibilitet og kvalitet på det som treningsbransjen leverer.

– PT-ene begynner nå å teste mer på fysiologi og hva som skjer i kroppen under trening, istedenfor bare å måle kroppens sammensetning og hvordan den ser ut, fastslår han.

Hjertehelse

Treningssentre har begynt å anskaffe fullverdig ergospirometri-utstyr som måler gassutveksling, hvile/energiomsetning, maksimale verdier og submaksimale verdier. Man måler altså oksygenopptak når man er aktiv og når man hviler.

Dette gir en direkte fysiologisk måling på hva du forbrenner av fett, karbohydrater og proteiner.

– Man får for det første nøyaktige fysiologiske målinger, fordi man måler gassutvekslingen i kroppen i sanntid. Forskningen har vist at maksimalt oksygenopptak er den mest begrensede faktoren i forhold til kapasitet og utholdenhet og en sterk predikator i forhold til helse og levetid.

– Når vi måler maksimalt oksygenopptak så måler vi hjertets slagvolum, altså hjertets evne til å pumpe blod. Hjertehelse og oksygenopptak har veldig sterk korrelasjon til levetid og fysiologisk alder, forteller Wagener.

Viktig info for personlige trenere

Det er gjort mye forskning på oksygenopptak. Studier gjort på NTNU og andre steder i verden viser sammenhengen mellom maksimalt oksygenopptak, alder og kjønn. Oksygenopptaket kan også indikere om man er hjertesyk, har KOLS eller om man har kreft.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

– Ligger oksygenopptaket under gjennomsnittet for den friske befolkningen, er sjansen for å få livsstilsykdommer 7-8 ganger større enn om man er på gjennomsnittet eller over. En personlig trener som får en ny kunde bør teste kundens oksygenopptak i forkant av treningsopplegget.

Espen Wagner (Foto: Timik)

– Hvis kunden ligger under gjennomsnittet i forhold til sin alder, bør det ringe noen varselklokker. Da er det viktig å øke utholdenheten og kapasiteten til kunden, som bør begynne med kondisjonstrening og intervalltrening slik at han blir andpusten minst 2-3 ganger i uken, sier Wagener.

Målingen av oksygenopptak vil indikere hva som må være riktig trening for kunden, og informasjonen man får fra testen gir også tall for hvor kunden bør ligge i puls og intensitet for å få den nødvendige effekten.

– Vi anbefaler at PT-en tester kunden i forkant og deretter i etterkant av for eksempel 10 PT-timer. Slik kan man dokumentere at PT-timene har gitt effekt ved at kunden har fått bedre kondisjon og dermed bedre helse.

Ergospirometri vs. kroppsanalyse

Selve målingen skjer ved at kunden har på en ansiktsmaske mens han går, sykler eller eventuelt løper på en tredemølle. Gjennom masken måler man hvor mye oksygen som blir tatt opp i kroppen og hvor mye karbondioksid som utåndes. I tillegg måles pustefrekvens og ventilasjon, dvs. hvor mye luft man puster i lungene, samt måling av puls.

– Hva skiller ergospirometri fra kroppsanalyse?

– Kroppsanalyse måler hvordan kroppen er sammensatt; hvor mye fett, vann, ben og muskler man har i kroppen. Ergospirometri måler hva som faktisk skjer inne i kroppen under aktivitet. Den måler de fysiske parameterne mens kroppen jobber. Dette gir en helt annen grundighet.

– Endel treningssentre bruker kroppsanalyse og kommer opp med et tall på en fysiologisk alder. Vi mener at å beregne hvor gammel kroppen er på bakgrunn av hva den er sammensatt av og hvordan den ser ut, er et altfor tynt grunnlag, og med risiko for feilkilder.

– Ergospirometri måler hva som fysisk skjer og gir mye bedre tall på fysiologisk alder og hvor bra tilstanden er inne i kroppen, da spesielt kapasiteten til hjertet.

På begynnerstadiet

Wagener sier at de har økt fokuset på salg av ergospirometri-utstyr til treningsbransjen. Per i dag er det 10-12 treningssentre i Norge som har utstyr til å teste fullverdig ergospirometri. Han forteller at det dessverre også er noen sentre som tror de tester fullverdig ergospirometri, men som har utstyr som kun måler oksygeninntaket, og ikke karbondioksid tilbake.

Ergospirometri-testing. (Foto: Timik)

Da får man feilmarginer som er for store til å kunne bruke målingene til treningsveiledning.

– Vi er på begynnerstadiet, men vi tror at potensialet er veldig stort hvis sentrene gjør dette på riktig måte og greier å implementere det inn i hele driften. Vi tilbyr leasing av utstyret til en pris av 6000 kroner per måned, så man trenger ikke å utføre mange tester i løpet av en måned før man går i pluss.

– Hva må for eksempel en PT ha av kompetanse for å utføre testene?

– Som leverandør gir vi opplæring og kursing av PT-er, som da blir i stand til å utføre testene og gi veiledning i forhold til resultatene. Opplæringen tar 2-3 dager, med oppfølging etter behov. PT-er har noe varierende kunnskaper i forhold til fysiologi og utholdenhetstrening, men nivået her er stigende.

Selger mer PT-timer

Timik samarbeider for øvrig med Melina Magulas, som er idrettsfysiolog og Performance Coach på Magnat Center i Oslo hvor hun har en testlab.

– Hun underviser i tillegg kommende PT-er, og hun har jobbet hardt for å få utholdenhetstrening inn i PT-utdannelsen. PT-er burde lære mer om fysiologi og ha fokus på utholdenhet, der har vi en vei å gå både i Norge og utlandet, påpeker Wagener.

– Hvordan vil ergospirometri-testing kunne lønne seg for et treningssenter?

– Jeg kan vise til Human Performance og Trimhuset i Horten, hvor PT-ene nå selger mer personlig trening. Etter å ha vært i testlaben vil kundene også ha med PT på kondisjonstrening, i tillegg til styrketrening, for å nå mål og resultater raskere.

– Medlemmer som før trente styrke med PT en gang i uken, trener nå styrke og kondisjon to ganger i uken. Dessuten tjener senteret penger på selve testingen. Utstyret er en investering og sentrene må ta betalt for å utføre testene. Prisen for en test ligger på rundt 1000 kroner.

– Det avhenger selvsagt om man vil pakke testen inn i et komplett PT-tilbud, eller om man tar betalt separat. Førstnevnte modell ser ut til å lykkes best, sier Wagener.

Opplever interesse

Anders Haakenstad og Kim Aske driver den idrettsmedisinske testlaben Human Performance. Den ligger i lokalene til Trimhuset Horten, hvor de hovedsakelig tester treningssenterets kunder.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

– Vi har utført ergospirometri-testing siden januar. Jeg er treningsfysiolog og har gjort slike studier under studietiden og vet hvilken predikator ergospirometri er for helseutsiktene – og ikke minst for prestasjonene i en rekke idretter.

– Vi så en mulighet til å introdusere ergospirometri i et marked hvor det ikke er helt utbredt ennå, til tross for at det er veldig viktig, sier Anders Haakenstad.

– Hvilke erfaringer har dere gjort så langt?

– Folk er veldig interessert, særlig de som er opptatt av helse. Vi tilbyr ergospirometri for måling av biologisk alder, noe det er stor interesse for. Oksygenopptak er den sterkeste predikator for at man dør tidlig av hjerte- og karsykdommer. Amerikanske helsemyndigheter anbefaler at alle som jobber innenfor helse har kjennskap til pasientenes oksygenopptak, forteller han.

Haakenstad sier at en rekke kunder i etterkant har kjøpt seg pulsbelte og begynt å trene på grunn av at det er målt for dårlig oksygenopptak.

– Vi gir dem tips om hvordan de kan forbedre resultatene sine. Da er det intervalltrening med høy intensitet som gjelder og de kjøper gjerne dobbelt så mange PT-timer for å få hjelp til å oppnå effekten.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]