annonse

annonse

Etterlyser konkurranse på like vilkår i treningsbransjen

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

– Vi er glade for forlik i saken mellom det private treningssenteret Frisk3 og Vefsn kommune, men dessverre er det fortsatt mange private som opplever at de ikke har like vilkår i konkurranse med offentlige tilbydere, sier direktør for Virke Trening, Anne Thidemann.

En av de mest kjente sakene knyttet til offentlig treningssenterdrift, den såkalte Kippermoen-saken, har nå funnet sin løsning, skriver Virke Trening i en pressemelding.

LES OGSÅ: Forlik i saken mellom Drisk3 og Vefsn kommune

Saken gjelder et kommunalt drevet treningssenter tilknyttet idrettssenteret og badet ved Kippermoen i Vefsn kommune (Mosjøen). Saken var gjenstand for en årelang prosess i EFTAs overvåkningsorgan (ESA) som i utgangspunktet ble avsluttet i 2013.

ESA kom da til at finansieringen av Kippermoen treningssenter var i strid med EØS-avtalens statsstøtteregler, og Norge og Vefsn kommune ble gitt en frist til å bringe driften i samsvar med reglene.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Frisk3, det lokale private treningssenteret, gikk i etterkant av denne saken til sak mot kommunen med krav om erstatning. Denne saken er nå løst ved at det i oktober 2017 ble inngått et forlik mellom partene hvor kommunen betaler 1,2 millioner kroner til Frisk3.

Viktig med ryddighet

– Selv om denne saken nå er løst, er det fortsatt flere andre saker hvor det foreligger mistanke om at det offentlige gir fordeler til egne virksomheter. Virke har i de senere årene jobbet hardt for å oppnå like vilkår mellom private og offentlige treningssentre, og fortsetter å ha stort politisk trykk på dette, sier Anne Thidemann, direktør for Virke Trening.

– I mange saker har kommuner og andre offentlige aktører ikke fulgt de spillereglene som både EØS-avtalen og norsk rett oppstiller for offentlig næringsvirksomhet. I andre saker har det vært uklart om spillereglene er fulgt, noe som i seg selv kan føre til konflikter, sier Thidemann.

Hun mener saken illustrerer hvor viktig det er at kommuner og andre offentlige aktører sørger for å opptre ryddig når de beveger seg ut i kommersielle markeder.

– Dette dreier seg ikke bare om treningssentrenes interesser, men om samfunnsøkonomien og folkehelsa. Gjennom å slippe private leverandører til, kan det offentlige spare penger og levere mer helse og mer kvalitet per skattekrone som anvendes, sier direktøren.

LES OGSÅ: Potensial for samfunnsøkonomiske gevinster innenfor trening og fysisk aktivitet

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]