annonse

annonse

FHI kjente til bransjestandarden, men tok den aldri med i vurderingen

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

I vurderingen om gjenåpning av treningssentrene opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) i sin kommunikasjon med Helsedirektoratet, at de ikke hadde tilgang til bransjestandarden utarbeidet av Virke Trening. Bransjeorganisasjonen sier på sin side at de hele 14 ganger har tatt kontakt for å følge opp. Bransjestandarden ble liggende ubehandlet.

I et nyhetsbrev til sine medlemsbedrifter skriver Virke Trening følgende:

«Det har vært gjort mange og gjentatte fremstøt mot myndighetene med bransjestandarden. At noe annet er kommunisert fra FHI, er merkelig. Vi sikter da til at det gjennom helgen har vært diskutert mye rundt det faktum at FHI på egne hjemmesider skriver at de ikke hadde vårt utkast til bransjestandard tilgjengelig, da de vurderte vår bransje for gjenåpning».

Standarden har blitt formidlet til myndighetene og FHI direkte og det er tatt kontakt med dem hele fjorten ganger for å følge opp skriftlig.

Temaet er videre tatt opp av vår juridiske direktør muntlig i nesten samtlige samhandlingsmøter med Helsedirektoratet og FHI fra starten av april frem til sist uke. Dette er møter vi har flere ganger ukentlig, de er derfor svært godt orientert om at utkastet til standard er utarbeidet, overlevert og at bransjen har hatt et ønske om videre dialog om denne».

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

«Har ikke hatt tilgang»

Fra FHI sin kommunikasjon med Helsedirektoratet og motsatt, kan man lese:

Helsedirektoratet gir herved Folkehelseinstituttet et oppdrag bestående av følgende komponenter med frist 06.05.20, kl. 12 (utdrag):

  • Vurdere åpning av treningssentre. Vurdere Virkes standard. Er den tilstrekkelig?

 

Svar fra Folkehelseinstituttet: (vi starter med slutten, red. anm.):

«Vi har ikke hatt tilgang til Virkes standard for treningssentre under besvarelsen av dette oppdraget».

Deretter følger vurderingen om åpning av treningssentre, som sikkert er kjent for mange (les hele nederst i saken), som endte med at treningssenterbransjen måtte vente til midten av juni med å gjenåpne.

Var klar over standarden

Virke anfører i sin medlemskommunikasjon at: «På bakgrunn av situasjonen som har oppstått og forskjellsbehandlingen vi nå ser, har vi umiddelbart tatt initiativ til et møte med HOD og FHI direkte, for å sørge for nødvendige avklaringer om hvorfor den (altså bransjestandarden, red. anm.) ikke har blitt ferdigbehandlet, og for å sikre at bransjen får på plass en ferdigstilling av bransjestandarden raskest mulig.»

Hva gjorde egentlig FHI? Når de fikk et oppdrag fra Helsedirektoratet hvor det svart på hvitt står at de skal vurdere Virkes standard, og om den er tilstrekkelig – kommer med en anbefaling og opplyser om at de ikke har hatt tilgang til standarden.

Treningsindustrien.no stilte FHI følgende spørsmål:

– Hvordan kan dere besvare HODs oppdrag om å vurdere standarden når dere gir svar om at dere ikke hadde tilgang til den?

– Hvordan kan dere ikke ha hatt tilgang til den når Virke hevder at de gjentatte ganger har diskutert dette med FHI?

– Kan FHI forstå at en hel treningssenterbransje føler at her har det gått litt vel fort i svingene, når dere elegant hopper over smitteverninnspill fra bransjen via Virke Trening?

Via pressevakten hos FHI fikk vi følgende skriftlige svar fra Are Stuwitz Berg i Utbruddsgruppa i FHI:

– Folkehelseinstituttet er fullt klar over Virkes bransjestandard, og vi har vært i flere møter med Virke hvor denne har vært nevnt slik du poengterer.

– De som svarte ut dette oppdraget vurderte på et overordnet smittevernfaglig nivå åpning av treningssentre i nåværende fase.

– Virkes standard vil bli viktig å vurdere når dette vurderes som aktuelt, og det har regjeringen besluttet at blir aktuelt å vurdere fra 15. juni. Det vil derfor være naturlig å vurdere denne standarden nærmere denne datoen.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Forventer snarlig ferdigstillelse

Svarene fra FHI kan ikke tolkes på annen måte enn at vurderingen om gjenåpning ble tatt uten å ofre bransjestandarden en eneste tanke. Den er ganske enkelt ikke engang vurdert. En potensiell gjenåpning ble besluttet uten at innspill fra bransjen, via Virke Trening, var en del av grunnlaget.

– Hva synes Virke Trening om at arbeidet med bransjestandarden og en vurdering av den, overhode ikke ble hensyntatt da gjenåpning i denne fasen var et tema?

– Det er svært beklagelig og helt merkelig at FHI har valgt en slik håndtering av saken som rammer en hel bransje knallhardt. Vi har ikke bare utarbeidet en bransjestandard de på uforklarlig vis har valgt å se bort fra, men også valgt å se bort fra erfaringen bransjen sitter på med å ha åpne sentre både i Finland og Sverige gjennom hele perioden, på en trygg og sikker måte, sier bransjedirektør Kjersti Oppen.

– Det ser ut som om bransjestandarden fremdeles ikke er vurdert, ref. svar fra FHI. Har dere fått noen signaler på når den skal vurderes?

– Vi tok umiddelbart kontakt med FHI og HOD etter at det ble kjent at de ikke hadde vurdert standarden, vi skal ha et møte med dem om dette nå, og forventer at bransjestandarden vurderes snarlig for ferdigstilling – slik at bransjen kan åpne 15. juni, som lagt frem av regjeringen på pressekonferansen sist uke, fastslår Oppen.

 

Vurdering rundt åpning av treningssentre (FHI): Smittepotensialet vurderes å være større på treningssentre enn mange andre steder hvor mange personer møtes. Treningssentre vil ha mange felles kontaktpunkter for de som trener, det er stor sirkulasjon av de som trener inne i et avgrenset lokale og det er mange som kommer innom sentrene i løpet av en dag.

Fysisk aktivitet i seg selv vil kunne øke dråpedannelsen fra utåndingen fra en potensielt smitteførende person. Det vil derfor være større smittepotensiale og vanskelig å identifisere og avgrense antallet kontakter dersom noen skulle få påvist smitte i etterkant, smittesporing vil være utfordrende. Treningssentre samler også mennesker fra geografiske spredte områder.

Gode smittevernplaner vil kunne kompensere for den økte smitterisikoen til en viss grad, men etter Folkehelseinstituttets mening vil det fortsatt være en betydelig smitterisiko ved slike treningssentre. Ved en åpning av treningssentre er vår vurdering at følgende må være på plass:

  • Større avstand mellom de trenende enn den generelle anbefalingen på minst 1 meter, vi foreslår minst 2 meter.
  • Forsterket hygiene
  • Håndvask/ hånddesinfeksjon lett tilgjengelig, vurdere om det skal være mellom hvert treningsapparat.
  • Streng begrensing på antall deltakere som kan være i lokalet samtidig og tilstrekkelig antall ansatte til å påse at det ikke er for mange tilstede og at avstandsoppfordringen holdes. Det må unngås kø ved inngang/ resepsjon.
  • Garderobene bør være stengt, men toaletter må være åpne

 

Åpning av treningssentre bør vurderes for åpning først når vi om noe tid har mer erfaring med hvordan øvrige lettelser påvirker smittespredningen. Man kan vurdere å gjøre geografiske differensieringer her, og åpne tidligere i områder med lite påvist smitte. Treningssentre/ -kjeder bør ha egne smittevernfaglige kompetente som kan sørge for at planer og etterlevelse av disse er ivaretatt.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]