annonse

annonse

Fitness Group øker sitt fotfeste i Oslo området

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.


Fitness Group har kjøpt alle aksjene i Sportytude Snø og styrker sin posisjon i Oslo-området. Dagens eier av Sportytude reinvesterer i Fitness Group og blir med videre.

Sportytude ble startet av lokale aktører med lang bransjeerfaring, og driftes av Katrin Rindtorff og Rune Schou Henrichsen. De startet senteret etter å ha fått en forespørsel fra Selvaag om å starte et senter i Snøbyen. De hadde da en klar visjon om at senteret skulle bli stort og ha et bredt produkttilbud.

Lars-Petter Østlie, CEO i Fitness Group, sier til Treningsindustrien at oppkjøpet er et steg mot å legge til rette for at alle skal kunne ta del i og oppleve helsemessige effekter av styrke og bevegelsestrening. Gjennom en kompetent ansattgruppe som ser og møter kundene på rett måte, skal sentrene være inkluderende og sikre et rikt mangfold av mennesker som gjør sentrene til gode og trygge sosiale arenaer.

Sportytude Snø har lyktes godt med å være et miljø for både lagidrett, toppidrett og “mannen i gata”. Fitness Group ser frem til å få Sportytude-teamet med på laget og samarbeide for å bedre folkehelsen på de over 70 sentrene de eier.
Katrin Rindtorff, leder av Sportytude, sier at de ser frem til å samarbeide med Fitness Group for å løfte bransjen til et høyere nivå, samtidig som de kan fortsette å drive senteret i tråd med visjonene de har for en lokal forankring.

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]