annonse

annonse

Foto:

Asker-ordfører Lene Conradi klippet nylig snora på et nytt Feelgood-senter i Sætre og er svært fornøyd med hva folkehelsetrening kan tilføre kommunens eldre befolkning.

Folkehelsetrening begeistrer kommmune-Norge

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Både Oslo og Asker viser nå stor interesse for Feelgoods rolle i å bedre folkehelsehverdagen til kommunens voksne befolkning.

– Asker kommune har alltid hatt en helhetlig tilnærming til folkehelse. Vi vet at god fysisk og mental helse henger sammen. Det er derfor gledelig å se lavterskeltilbud som Feelgood, som tilbyr både styrketrening og en sosial møteplass i nærmiljøet, sier Lene Conradi, ordfører i Asker.

Conradi var en av innlederne under folkehelseseminaret “Helsa vår – ditt eller mitt ansvar?” Hun understreket at med en aldrende befolkning må ansvaret for egen helse i større grad legges på individet, samtidig som det offentlige tilrettelegger og støtter.

– Å delta i aktiviteter som Feelgood er en investering i egen helse, poengterte Conradi.

Etablert samarbeid

Asker kommune har allerede et etablert samarbeid med kommunens Feelgood-sentre gjennom prosjektet “Aktiv på dagtid”. Dette er et aktivitetstilbud på dagtid for mennesker i aldersgruppen 18 – 67 år som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet.

Christian Bache, markedssjef i Feelgood og Mee Eline Eriksson, fagsjef i NHO Geneo, er samstemte om at folkehelsetrening er “the missing link” for å øke aktiviteten hos den eldre delen av befolkningen

Mee Eline Eriksson, fagsjef i NHO Geneo, roser samarbeidet:

– Feelgood-trening har skapt en unik plattform som engasjerer spesielt den eldre delen av befolkningen. Dette er verdifullt både for enkeltindividene og for samfunnet som helhet.

Hun presiserer at kommunene må utfordres til å investere mer i forebygging.

– I dag bruker kommunene bare 1,7 % av sitt helsebudsjett på forebygging, mens det i statsbudsjettet settes av 3 % til dette formålet.

Oslo vil vite mer

I Oslo kommune tas denne utviklingen på alvor. Nå har bystyret i Norges hovedstad også fattet interesse for hvordan Feelgood kan bidra til å øke den fysiske aktiviteten hos grupper – spesielt eldre – som sliter med inaktivitet.

Christian Bache, markedssjef i Feelgood og Knut Blom, gründer av omsorgsvirksomheten 2Care og eier av Feelgood Frogner, var nylig invitert til helse og sosialutvalget i Oslo for å fortelle om Feelgood-trening generelt og spesielt om Feelgood Frogner, som er en integrert del av seniorbofellesskapet Gabels Park. (se video fra seansen under)

– Vi ble tatt veldig godt i mot, og det vi hadde å fortelle var såpass interessant for bystyret å jobbe videre med, at helse og sosialutvalget nå har invitert seg selv på besøk hos Feelgood Frogner. Det er svært gledelig at det offentlige også er i ferd med å se det vi har visst i lang tid: at Feelgood-trening er en sentral del av løsningen for å sette folk i stand til å klare seg selv lengre, sier Christian Bache.

Overbevist fastlege

Fastlege Sissel Lingaas (bildet) er en av dem som er blitt overbevist av effekten ved Feelgoods folkehelsetrening og henviser gjerne pasienter til denne formen for aktivitet.

– Fysisk aktivitet er viktig gjennom hele livet, og det å gå fra inaktiv til aktiv kan ha stor helsegevinst. Litt er alltid bedre enn ingenting, og jeg anbefaler ofte Feelgood fordi det er en lokal, enkel og morsom måte å komme i aktivitet på, spesielt for de som ellers ville hatt høy terskel for å trene, sier Lingaas.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]