annonse

annonse

Forlenger kompensasjonsordningen og gir en mrd. til de som faller utenfor

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Regjeringen foreslår å øke støttenivået til 85 prosent og forlenge ordningen i to ekstra måneder, ut juni 2021. I tillegg bevilges det en milliard kroner til lokale virksomheter i kommuner som er særlig hardt rammet.

Regjeringen vil kompensere bransjer som er særlig hardt rammet. Midlene kan også brukes til å kompensere lokale virksomheter som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen, ifølge en pressemelding.

– Mange bedrifter som lever av å samle mennesker har lagt bak seg et svært krevende år. Disse pengene skal fordeles på en rask og enkel måte fra kommunene, og komme lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak til gode, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Ordningen skal være effektiv og fungere som en ventilordning for bedrifter som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen.

Dette tolker vi dithen at for eksempel treningssentre som ikke kommer inn under den generelle kompensasjonsordningen, vil kunne søke sin kommune om støtte.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Til lokalt næringsliv

De første 500 millioner kronene vil fordeles til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet, samt til kommuner som har innført smitteverntiltak på nivå 5 per 29. januar på grunn av det muterte viruset, ifølge meldingen.

– Kommunene kan nå raskt og treffsikkert betale ut penger til lokalt næringsliv som er rammet av pandemien og lokale smitteverntiltak, sier næringsminister Iselin Nybø.

Regjeringen vil følge nøye med på utviklingen av smittesituasjonen og det lokale næringslivets behov for kompensasjonsmidler, og foreslår at 500 millioner kroner kan fordeles på et senere tidspunkt.

Forlenger den generelle ordningen

– Kompensasjonsordningen skal hjelpe norsk næringsliv gjennom krisen, som dessverre ikke ser ut til å gå over med det første. Vi utvider derfor med to måneder og øker støttenivået. Både store og små bedrifter er viktige for norsk økonomi og arbeidsplasser.  Ordningen skal treffe bredt, med like vilkår for alle bransjer og bedrifter, sier næringsminister Iselin Nybø.

Regjeringen foreslår å utvide kompensasjonsordningen i ytterligere to måneder, ut juni 2021 og med kompensasjonsgrad på 85 prosent. Dette er i tråd med Stortingets vedtak.

I mars er det tolv måneder siden koronapandemien rammet norsk næringsliv, og det vil være nødvendig å justere beregningsmåten for omsetningsfallet. Regjeringen foreslår at beregningen av omsetningsfall gjøres ved å sammenligne omsetning i støtteperioden med samme periode i 2019. Siden det er lenge siden 2019, bør omsetningen i 2019 justeres i tråd med utviklingen i konsumprisindeksen.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]