annonse

annonse

Fremtidenes PT i støpeskjeen

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Personlig trener er ingen beskyttet tittel. Bransjen har mistet nærheten til utdanningen, men det vil Virke Trening jobbe for å gjøre noe med.

Personlig trener – PT – har blitt et populært tilbud på landets treningssentre. Men det er store forskjeller i kompetanse hos de som utøver faget. Noen har utdannelse innen fysioterapi eller kiropraktikk, mens andre har gjennomført et halvt års studier.

Oversikt over hva som er av utdanningstilbud, hvor mange som jobber som PT og hva slags utdanning de har, finnes ikke.

– Min vurdering er at bransjen har mistet litt av nærheten til utdanning i bransjen, selv om man har vært med i prosessen. Vi har ikke hatt hånden på rattet, fastslår direktør Anne Thidemann i Virke Trening.

Litt ute av kontroll

Norges Treningssenterforbund (forløperen til Treningsforbundet og Virke Trening) var opptatt av kurs og kompetanse. Sats laget sin egen utdanning, men på sikt kunne de ikke drive dette selv. Stafettpinnen ble gitt til Norges Idrettshøgskole (NIH) som etablerte Fitness i 2001, og skulle videreutvikle dette til bransjen beste.

– Dette har til dels levd sitt eget liv, mens bransjen har lent seg noe tilbake. NIH har forvaltet dette, men det er et deltidsstudium – et etter- og videreutdanningstilbud – hvor det har vært en hovedvekt av unge folk som gjennomfører, sier Thidemann.

Over tid har andre aktører sett muligheten til å etablere tilbud sammen med andre høyskoler.

– Og man har fått studier med gjennomføring på Bali og andre varme strøk. Dette har kommet ut av kontroll på mange måter, sier Thidemann – og legger til at NOKUT (nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) vurderer nå en rekke utdanningsinstitusjoner. Også innen våre fagområder.

Nivå på utdanning

Bransjen og Virke Trening har nå satt i gang et kompetanseprosjekt, hvor en rapport skal leveres høsten 2016. Vi startet opp med en workshop hvor bransjen selv skal vurdere kjernekompetanse og kjerneoppgaver til for eksempel en PT.

– Vi kan lage spesifikasjoner, og vi skal si noe om innhold, omfang og nivå, forteller Thidemann.

Hun påpeker at treningssenterbransjen i Norge henger etter resten av Europa når det gjelder et kvalifikasjonsrammeverk som sier noe om nivået på kompetansen.

– Skal vi henge oss på det europeiske systemet eller skal vi lage noe selv? Her må bransjen være med å mene. PT er ikke en beskyttet tittel, men jeg tror at fremtiden vil etterspørre om du er en PT på nivå 4, 5 eller 6. Samfunnet og kundene vil da vite mer om hva slags utdanningsnivå du har vært gjennom, sier Thidemann.

Viktig for fremtiden

For å skaffe oversikt skal Virke Trening kartlegge utdanningstilbudene på relevante institusjoner.

– Det finnes for eksempel nettstudier hvor det ikke er noen kontroll på innholdet i utdanningen. Det er mange ulike, både seriøse og useriøse, for man ser at PT er populært. Skal og bør det være slik i fremtiden, spør Thidemann.

Hun konkluderer med at treningsbransjen er en ung bransje som vil mye.

– At vi setter kompetanse så sentralt som vi nå gjør, er viktig for hva vi skal leve av i fremtiden.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]