annonse

annonse

Fresh Fitness sier farvel til over 100 ansatte

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Onsdag kunngjorde ledelsen i Fresh Fitness en endring i selskapets strategi, som vil føre til at over 100 ansatte mister jobben. Gruppetreningskonseptet ved kjedens sentre i Stor-Oslo avvikles, og instruktørene, tilsvarende åtte årsverk, får muligheten til å fortsette som instruktører i Sats. Beslutningen begrunnes med ønsket om å rendyrke Fresh Fitness som en lavprisaktør.

Over 100 instruktører, tilsvarende åtte årsverk, vil stå uten jobb som et resultat av denne strategiske endringen. Ledelsen informerte de ansatte om beslutningen under et digitalt allmøte klokken 11:00 samme dag.

Bakgrunnen for denne drastiske omleggingen er en endring i selskapets strategi, der Fresh Fitness innen 2024 skal rendyrkes som en lavprisaktør. Selskapet mener at gruppetreningstilbudet er ulønnsomt, da det har lav deltakelse blant medlemmene.

Sats forsikrer at alle instruktørene som mister jobben i Fresh Fitness, vil få tilbud om videre ansettelse i Sats.

Sats-eide Fresh Fitness, etablert i 2010 som et lavprisalternativ til andre treningskjeder, ble lønnsomt i 2017 etter kostnadskutt. De siste tre årene har imidlertid selskapet gått med underskudd. Styret i Fresh Fitness mener at avviklingen av gruppetimetilbudet, vil gjøre selskapet mer lønnsomt og legge til rette for fremtidig vekst.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]