annonse

annonse

Frisklivssentraler i Norge

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nylig publisert rapporten «Frisklivssentralar i kommunane».

Det er en kartlegging og analyse av forebyggende og helsefremmende arbeid i norske kommuner 2013 – 2016.

Frisklivssentraler er en ikke-lovpålagt forebyggende helsetjeneste som skal tilby kunnskapsbasert og effektiv hjelp til å endre levevaner og mestre sykdom og helseplager, og er ment å være en formålstjenlig måte å organisere forebyggende helsearbeid i kommunene.

I tillegg er det en målsetting at frisklivssentraler skal bidra til å motvirke sosiale forskjeller i levevaner og helse i befolkningen.

Stadig flere etableres

I rapportens sammendrag heter det at:

«Kartleggingane av frisklivssentralar som blei gjennomført av SSB for rapporteringsåra 2013 og 2016 gjer det mogleg å sjå nærare på denne førebyggande helsetenesta i kommunane både når det gjeld etablering, organisering, personellressursar, aktivitet og samarbeid med andre aktørar etter ulike regionale bakgrunnskjenneteikn».

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Resultatene viser at stadig flere kommuner etablerer frisklivssentraler, og at tallet på personellressurser og deltakere øker.

Samtidig er det regionale forskjeller både når det gjelder delen som har etablert tilbudet, personellressurser og deltakere. I 2017 hadde 60 prosent av kommunene etablert frisklivssentraler.

I perioden 2011-2017 har det vært over en dobling av kommuner som har fått tilbudet.

Se hele rapporten hos SSB.

 

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]