annonse

annonse

Frykter skatt på treningssenterrabatt

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Skattedirektoratet har foreslått endringer i skatteregelverket som medfører at rabatter fra treningssenter kan bli skattepliktige for arbeidsgiver. Virke Trening advarer mot forslaget.

Det var like før jul at Skattedirektoratet sendte på høring forslag til nytt regelverk for tredjemannsrabatter. Innenfor treningssenterbransjen er tredjemannsrabatter et utbredt fenomen ettersom mange sentre inngår firmaavtaler der rabatt til arbeidsgivers ansatte er en del av avtalen.

Direktoratet foreslår nå at arbeidsgiver skal bære ansvaret for å betale arbeidsgiveravgift, foreta forskuddstrekk og gi lønnsopplysninger når arbeidstaker gis denne typen rabatter. Rabatten skal unntaksvis anses som skattefri, og da bare i de tilfeller arbeidsgiver ikke har vært involvert i at rabatten gis til de ansatte.

Stiller seg undrende

Hovedorganisasjonen Virke har levert en skarp høringsuttalelse der organisasjonen advarer mot forslaget.  Direktør i Virke Trening, Anne Thidemann, mener Skattedirektoratets forslag er stikk i strid med regjeringens målsetting om å forenkle og forbedre næringslivets hverdag:

Anne Thidemann, direktør Virke Trening

– Dersom Skattedirektoratet vinner frem med forslag til nytt regelverk vil det medføre betydelig administrativt merarbeid for mange virksomheter.  Det vil også by på praktiske utfordringer i forlengelsen av at arbeidsgiver må innhente opplysninger om hvilke tredjemannsrabatter den enkelte arbeidstaker har mottatt, og hva verdien av denne er.

– Gjennom Virkes høringsuttalelse argumenterer vi for at det er urimelig å pålegge arbeidsgiver dette ansvaret, og stiller oss undrende til at forslaget i det hele tatt fremmes når regjeringen ellers er opptatt av å legge til rette for økt forenkling, sier Thidemann.

Bryter med folkehelseambisjonene

Thidemann peker også på at skatt på treningssenterrabatt vil medføre at færre arbeidsgivere finner det attraktivt å legge til rette for at virksomhetens ansatte kan bedrive regelmessig trening og mosjon.

Dette bryter med regjeringens ambisjoner på det forebyggende folkehelseområdet:

– Regjeringen har gjennom folkehelsemeldingen forpliktet seg til å jobbe for redusert inaktivitet i befolkningen. Vi har forventninger til at dette arbeidet følges opp, og at man ikke gjør det mer komplisert og kostbart for arbeidsgiver å ta sin del av ansvaret for å få flere i aktivitet, fastslår Thidemann.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Hun er tydelig på at Virke Trening savner forslag til endringer når det gjelder økonomisk støtte fra arbeidsgiver til fysisk aktivitet. På dette området hadde Virke forventet at Skattedirektoratet bidro til å rydde opp i dagens regelverk gjennom å fjerne skatt på trening:

– Dagens regelverk bidrar til en urimelig forskjellsbehandling av arbeidsgivere og ansatte avhengig av hvilken treningsform det ytes økonomisk støtte til. Dette sett i sammenheng med at økonomisk støtte fra arbeidsgiver til andre treningsformer enn treningssentertrening ikke utløser skatteplikt.  Vi fester vår lit til at politikerne ser urimeligheten i dette, når ikke Skattedirektoratet gjør det, sier Thidemann.

Sterke protester

Flere av organisasjonene som har levert høringssvar advarer kraftig mot de foreslåtte endringene fra Skattedirektoratet. Virke har med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra mange av sine medlemmer bedt om et eget møte med politisk ledelse i Finansdepartementet for å få stoppet regelendringene.

Det jobbes også aktivt på andre fronter for å unngå at treningssenterrabatter og andre tredjemannsrabatter blir skattepliktige i fremtiden.

Thidemann er betinget optimist med hensyn til utfallet av saken:

– Vi tror økt bevisstgjøring om de negative konsekvensene ved forslaget vil kunne medføre at direktoratet tenker seg om en gang til, og trekker forslaget. Det er imidlertid viktig å jobbe systematisk med dette i tiden fremover for å unngå at forslag til nytt regelverk blir vedtatt. Fra Virkes side har dette arbeidet svært høy prioritet, sier hun.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]