annonse

annonse

FSC planlegger familieforøkning

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Family Sports Club skal vokse med fire nye sentre i løpet av et par år. Kjeden satser på digitalisering, for å møte fremtidens kunder.

Family Sports Club (FSC) har vært i drift siden 1998, og omfatter 14 sentre på Østlandet. Flere av senter-eierne har drevet i 30 år. Family-sentrene er eid og drevet lokalt, noen er familiebedrifter, og lederne har stor pasjon for treningsbransjen.

Jamie Sorensen tiltrådte som daglig leder av Family Sport Club-organisasjonen for ett og et halvt år siden – et kjedesamarbeid som ligner en franchise-ordning.

LES OGSÅ: Ny sjef i Familiy Sports Club-kjeden

Sentrene eier kjeden sammen og får på den måten stordriftsfordeler. Da Norge opplevde den store ekspansjonen i antall treningssentre, ble det en merkbar skarpere konkurranse og svak lønnsomhet. Men nå har FSC bedre marginer og er rustet for fremtiden.

Flere medlemmer

– Vi har en voksende medlemsmasse og nærmer oss 21 000 medlemmer, og en omsetning på 104 millioner kroner. Vi hadde sterk netto tilvekst i begynnelsen av 2018, men også vi merket det fine sommerværet. Nå i høst har det tatt seg opp igjen, og vi er optimistiske for fremtiden, forteller Sorensen.

– Etter doblingen i antall treningssentre mellom 2009 og 2014 var det tøft, med synkende omsetning og svak lønnsomhet. Senter-eierne i Family har jobbet beinhardt og har lykkes med omstilling, og vi opplever nå vekst i medlemstall og omsetning på nesten alle sentrene.

De siste 1,5 årene har kjeden fokusert sterkt på å drive god butikk og det har gitt gode resultater for sentrene. Det gir også grunnlag for å etablere noen nye.

– Vi har i utgangspunktet ingen vekststrategi, da fokuset vårt ligger i å drive de sentrene vi har godt, men når det går godt blir det naturlig å tenke ekspansjon. Vi jobber med etablering av fire nye sentre som vil være i drift i løpet av et par år.

Sterke i Østfold

FSC er konsentrert rundt Østlandet, som også vil være satsingsområdet fremover.

– Ingen sentre i Nord-Norge, Trøndelag eller på Vestlandet?

– Vi har sentre i Vest Agder, Buskerud, Hedmark og Østfold, og har på tidspunktet ingen planer om ekspansjon til andre deler av landet, fastslår Sorensen.

Family Sports Club består av tradisjonelle fullsortimentsentre med en bred målgruppe. Man ønsker å ha en lav terskel og et bredt utvalg i treningstilbudet.

– Vi skal levere god treningsopplevelser til hvert enkelt familiemedlem. Det er krevende, men vi jobber hardt med treningstilbud og kommunikasjon for å være aktuelle i de forskjellige segmentene.

– Family-sentrene er ofte lokalisert i mindre byer, og modellen vår fungerer godt. Vi har ingen intensjon om å dreie tilbudet i retning av nisje-senter eller den slags. Vi skal ha en folkelig og familievennlig profil, noe som gjenspeiler seg på sentrene.

Åtte av kjedens 14 sentre ligger i Østfold, og selv om fylket er lite, er konkurransen stor.

– Vi har en sterk posisjon i Østfold, men merker selvfølgelig at vi ikke er alene der. Det er omtrent 4 500 innbyggere per treningssenter i Østfold, så det er tett mellom sentrene.

Paraplyen som forsvant

For en tid tilbake forsøkte FSC å danne en paraplyorganisasjon; Treningsalliansen. En løsere sammenslutning av selvstendige treningssentre.

– Formålet var å samle frittstående treningssentre i en slags kjede, men uten en egen merkevare eller profil. Det primære formålet var å oppnå stordriftsfordeler. Det hadde ikke suksess og er ikke noe vi jobber med i dag, bekrefter Sorensen.

LES OGSÅ: Danner kjede for frittstående sentre

FSC-kjeden er nå primært opptatt av å bygge en fremtidsrettet organisasjon hvor teknologien skal være en sentral medspiller.

– Fremtiden er ekstremt krevende. For å oppnå en tydeligere differensiering slik at vi kan appellere til flere enn de som trener på treningssenter i dag, vil det kreve mye innen produkt, tjeneste og konseptutvikling. Ikke minst innen det digitale.

– Alle disse tingene krever mye av oss, men vi har 14 sentre og får utnyttet det slik at de tunge prosessene kan drives mer effektivt. Jeg tror det blir langt færre enkeltstående sentre i fremtiden, og at kjedene blir både større og færre. De tendensene ses allerede nå.

Digitalt kraftløft

– Hvordan satser dere digitalt?

– Alle treningssentre har elementer av teknologi, men vi har ikke utnyttet de mulighetene som er der godt nok. Vi har tatt skikkelig tak i det digitale, lagt et sterkt og godt fundament – og jobber med å bygge videre på dette fundamentet.

– Jeg beundrer virkelig lederne og teamene på sentrene som står i vanskelige implementeringsprosesser. Det er hardt når det står på, men det blir skikkelig bra, sier Sorensen.

– Med en optimal digital struktur i bunn, ser vi at stordriftsfordelen av kjede blir større. Vi setter kjederessurser på systemutvikling og systemdrift, og kan utnytte muligheter innen kommunikasjon, salg, kundeservice og tjenester som vil bety mye fremover.

– Kundene vil kreve flere og bedre tjenester av oss i fremtiden og det digitale spiller en stor rolle, fastslår Sorensen.

– Tjener dere penger?

– De aller fleste av våre sentre tjener penger, men vi har også noen som av forskjellige grunner ikke går med overskudd. Gjennomsnittlig lønnsomhet er fem prosent, beste er 25 prosent, og noen taper som sagt.

– Målet er selvfølgelig at alle skal tjene penger, så ved hjelp av kjederessurser og dyktige eksterne samarbeidspartnere, prøver vi å sikre positiv drift.

LES OGSÅ: Bransjeprofilen: Teknologinerd med måledilla

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]