annonse

annonse

Gjennomslag for bruk av plassbygde skillevegger eller pleksiglass

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Virke Trening har fått godkjenning om å ta inn plassbygde skillevegger eller pleksiglass mellom kondisjonsapparatene i den gjeldende smittevernveilederen for treningssentre. – Vi har jobbet hardt for å få dette til og er svært glad for gjennomslaget vi har fått hos myndighetene, sier bransjedirektør Kjersti Oppen.

Da smitteveilederen kom og treningssenterbransjen kunne gjenåpne i juni, var avstandsregelen på 2 meter mellom apparatene inne på senteret. Det medførte at annen hvert apparat måtte stenges og/eller flyttes – med påfølgende lavere kapasitet.

Nå har Virke Trening fått gjennomslag for at avstanden mellom apparatene, med plassbygde skillevegger – eller pleksiglass – kan reduseres til en meter.

– Dette åpner en ny mulighet for bransjen til å kunne øke volumene noe, særlig på gruppetimer innenfor mølle- og sykkelaktiviteter som spinning med mere, da det nå er mulig å gå fra to til en meter avstand.

– I tillegg vil det også ellers på sentrene kunne øke kapasitetene ved alle kondisjonsapparat. I situasjonen bransjen er nå, er det å øke mulighetsrommet ekstremt viktig, fastslår Oppen.

Hun legger til at dette også vil kunne gjøre at bransjen får flere fornøyde kunder/økt medlemstilfredshet, da man slipper å avvise folk i døren på grunn av kapasitet.

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

Må følge retningslinjene

Utfordringene vil være knyttet til økonomi, da pleksiglass og andre egnede løsninger vil ha en betydelig kostnad.

– Mange sentre og kjeder vil derfor trolig starte med å teste det ut på de mest trafikkerte sentrene. Det er også viktig å minne om at det fortsatt er fullt mulig å drive som før; det vil si med to meter avstand ved hard fysisk aktivitet, påpeker Oppen.

Bransjedirektøren understreker at Virke Trening samtidig er opptatt av at installering av plassbygde skillevegger og pleksiglass gjøres i tråd med retningslinjene i den oppdaterte bransjestandarden.

– Det er svært viktig for å opprettholde det nødvendige smittevernet. Hvis dette ikke sikres, vil det slå tilbake på hele bransjen, sier Oppen.

Her er reglene

Tillegg til smittevernsveilederen for treningsvirksomhet om bruk av plassbygde skillevegger eller pleksiglass mellom treningsapparatene:

  • Virksomheten kan vurdere å bruke plassbygde skillevegger eller pleksiglass mellom treningsapparatene, slik at man i de fleste tilfeller kan gå ned fra 2 til 1 meter avstand mellom kondisjonsapparatene. Se under for presiseringer som må følges, hvis dette skal gjennomføres.
  • Område som må dekkes: skilleveggen må dekke et område ut fra kroppen i minst 20 cm alle veier; uansett om man sitter eller står, evt. bøyer seg fremover. Veggen må være så høy at den dekker medlemmet når de står på apparatet, samt 20 cm over hodet og hele bredden av feltet der medlemmet oppholder seg under økten. For møller, gjelder dette at den må dekke hele møllens lengde.
  • Rengjøring av skillevegger: disse skal vaskes med såpe og vann daglig.

 

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

I tillegg til skilleveggene, er det svært viktig at man sikrer at lokalet fyller krav til tilstrekkelig ventilasjon, satt av fageksperter, og at den har tilstrekkelig kapasitet til å ta unna den økte pågangen i lokalet, slik at man forebygger økt risiko for dråpesmitte.

Videre er det viktig å merke seg at bruk av skillevegger ikke er utprøvd i stor skala på treningssentre før, erfaringene er begrenset, og det er derfor viktig å bruke godt skjønn for å komme frem til best mulige løsninger.

Disse må hensynta hele sammenhengen skillevegger skal brukes i; det vil si at man må tenke på helheten – ikke bare setter opp skillevegger tett med 1 meter avstand, uten å tenke gjennom avstand alle veier, ventilasjon, luftfuktighet, temperatur, rømningsveier mm.

Særlige vurderinger å gjøre knyttet til spinningsaler:

Det vil være hensiktsmessig å kunne skille mellom hva som vil være en god løsning for møller i fellesareal og sykler i spinningsaler. Gitt tettheten i mange spinningsaler og utfordringer med tilstrekkelig ventilasjon i disse, kan det kan være klokt fortsatt å opprettholde mer enn 1 meter avstand mellom syklene, gitt andre hensyn som også må ivaretas vist til over (ventilasjon, luftfuktighet, temperatur mm), for å sikre minimal risiko for dråpesmitte her.

Her kan du se den oppdaterte smitteveilederen (pdf).

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]