annonse

annonse

Gode nyheter for treningsbransjen

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Vi trener mer enn før, fastslår levekårsundersøkelsen 2016 fra Statistisk sentralbyrå. Mange unge trener med treningsapparater, og styrketrening danker ut langrenn.

Fire av fem nordmenn trente minst én gang i uka i 2016. Andelen som trener ukentlig, har økt med nær 20 prosentpoeng de siste femten årene. Aktivitetsnivået har økt mest blant eldre, skriver Statistisk sentralbyrå.

Levekårsundersøkelsen 2016, som også tar for seg idrett og friluftsliv, byr på flere «godbiter» for treningsbransjen.

Ifølge undersøkelsen oppgir 83 prosent av befolkningen i alderen 16 år eller eldre at de trener minst én gang i uka. Sammenlikner vi med tidligere målinger, er aktivitetsnivået i befolkningen klart høyere enn før: I 2001 var det 66 prosent som trente ukentlig, mens andelen var 73 prosent i 2004 og 2007.

Hver tjuende trener aldri

Bare fem prosent trener eller mosjonerer aldri.

Som tidligere er unge mer aktive enn eldre. Mens mer enn 80 prosent av personer i aldersgruppen 16-66 år trener ukentlig, gjelder dette 75 prosent av dem som er over 67 år. Andelen som aldri mosjonerer, ligger mellom 2 og 5 prosent i aldersgruppene mellom 16 og 66 år, mot 12 prosent i den eldste aldersgruppen.

Samtidig har aktivitetsnivået blant eldre økt over tid, både blant menn og kvinner. Andelen kvinner over 67 år som trener ukentlig, har økt fra 51 prosent i 2001 til 73 prosent i 2016. Blant menn i samme aldersgruppe har andelen økt fra 61 til 77 prosent. I 2001 var det 26 prosent i denne aldersgruppen som oppga at de aldri mosjonerte, noe som er mer enn dobbelt så mange som i 2016.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Den vanligste treningsaktiviteten blant de eldste er raske turer: Over 60 prosent har gått rask tur det siste året. En del eldre driver også med aktiviteter som sykling, langrenn og styrketrening. Om lag 15 prosent har drevet med hver av disse aktivitetene. Kontaktidrett og høyintensitetstrening som ballspill, kampsport og jogging er mindre vanlige blant eldre.

 Styrketrening øker mest

Raske turer er også den mest utbredte formen for mosjon i befolkningen som helhet. 73 prosent oppgir å ha gått raske turer i løpet av de siste 12 månedene. Andre vanlige aktiviteter er styrketrening (40 prosent), jogging (39 prosent) og andre utendørsaktiviteter som sykling (36 prosent) og langrenn (35 prosent).

Styrketrening er den aktiviteten som har økt mest over tid. Om lag 40 prosent hadde drevet med styrketrening i 2013 og 2016, mot 24 prosent i 2004. Jogging har også blitt mer utbredt i samme periode.

Selv om sykling og langrenn er populære aktiviteter, er andelen som har drevet med dette mindre enn ved tidligere målinger. Mens 35 prosent oppga å ha gått på skitur i 2016, var andelen 44 prosent i 2004. Andelen som har vært på sykkeltur, varierer mellom 36 og 47 prosent i perioden 2004-2016, men viser ikke en systematisk nedgang. Forskjeller i værforhold fra år til år kan være en faktor som påvirker andelen som driver med slike utendørsaktiviteter.

Mange unge trener med treningsapparater

Nytt i 2016 er at det er stilt spørsmål om spinning eller annen kondisjonstrening med treningsapparater. Én av tre har drevet med slik trening i befolkningen som helhet. Denne treningsformen er populær både blant menn og kvinner, men er mer utbredt blant unge enn blant eldre. I den yngste aldersgruppen, 16-24 år, er det 53 prosent av mennene og 62 prosent av kvinnene som har drevet slik trening det siste året.

Kvinner og menn trener omtrent like mye, men det er forskjeller i type treningsaktivitet. Menn driver oftere enn kvinner med ballspill, mens kvinner oftere enn menn driver med dans og med gruppetrening som aerobic, yoga eller liknende.

Kilde SSB: Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen, 2016

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]