annonse

annonse

Gruppetrening og lønn

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

De siste års fokus på personlig trening og studiotrening, både i treningsbransjen og media generelt, har resultert i at gruppetrening nesten har blitt helt glemt. NHO Aktiv Helses treningssentre ønsker å sette lønninger til våre ansatte på agendaen, ved blant annet å jobbe frem en lønnsstrategi som gjør at det skal være attraktivt å jobbe som gruppetreningsinstruktør.

Innlegget er skrevet av daglig leder Tone Eide i Arena Treningssenter på vegne av 11 sentre organisert i NHO Aktiv Helse.

Det er ikke lenger like populært blant de unge å trene på gruppetimer.

Vi har også sett en tendens til forsøk på en ny prisstruktur i markedet den siste tiden, hvor man velger hva som skal inngå i medlemskapet, med det resultat at mange velger å ta bort gruppetrening. Det har også bidratt til færre potensielle brukere av gruppetrening.

Dette har gjort det mer utfordrende å rekruttere nye medlemmer til å trene gruppetrening, som er en unik måte å få nye medlemmer til å lære å trene, og ofte grunnen til at medlemmer forblir aktive og når sine mål.

Når man tar det bort før en er begynt, kan det bety for noen at de egentlig aldri kommer i gang.

Hva er det som avgjør hva en instruktør skal tjene pr time?

For å kunne bli og å være gruppetreningsinstruktør må man ha en del personlige egenskaper som formidlingsevne, engasjement, en viss fysisk form, spesifikk utdanning og kontinuerlig oppdatering av kunnskap – samt at øvelse, planlegging og forberedelser kreves for mange av timene.

I tillegg bør instruktør møte opp og være klar for kundeservice minst 15 min. før en time, og som regel bli igjen for spørsmål og rydding av sal tilsvarende etterpå.

En gruppetreningsinstruktør trener også sammen med gruppen, og må derfor dusje etterpå før man evt. kan fortsette dagen sin.

Nå ber Treningsindustrien oss om å dele lønn til gruppetreningsinstruktørene, og de ber oss skille mellom spinning og annen gruppe.

Hva tenker bransjen om det? Hvilken type instruktør er mer verdt enn den andre? Hva med små grupper, fortjener disse mer eller mindre timelønn? Hva er det som avgjør hva en instruktør skal tjene pr time?

Treningssentrene som er medlem av NHO skiller ikke mellom spinning eller annen gruppetrening.

  • Hva tenker bransjen om det å skille disse?
  • Hvilken type instruktører yter mer og fortjener høyest timelønn?
  • Hva med små grupper, skal de ha mindre lønn for disse? Eller mer?
  • Hva er det som avgjør hva du skal tjene pr time?
  • Hvordan skal kompetanser og utdanning måles?
  • Hvordan skal erfaring telle?

 

Skal Les Mills-instruktører som har de rammer med konsept og den høye kvaliteten som kreves, ha høyere eller lavere timelønn? Det er mange ting som spiller inn her, og som bransjen må ta hensyn til før den bestemmer seg for lønn.

Timelønn og lønnssystem kan gjenspeile hvilke type rekruttering vi får til bransjen, hva vi tenker er viktigst for oss. Videreutdanning og utvikling bør også telle i lønnsforhandlinger.

VÅRE TRENINGSSENTERPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

Hvordan skal oppslutning og resultat være synlig på lønn?

En «god» instruktør som fyller timene er nødvendigvis ikke alltid de med mest utdanning og erfaring, men de som er mest inspirert til å instruere, motiverende for medlemmer, og har et godt organisert program på timen.

Mye av jobben en gruppetreningsinstruktør gjør, har ikke for eksempel ikke en personlig trener.

En gruppetreningsinstruktør trener, motiverer og inspirer en stor gruppe medlemmer samtidig, ofte 30-40personer. Sammenlignet trener en personling trener stort sett 1 til 1 og 2, eller liten gruppe.

Takket være gruppetrening og instruktørene der, kan vi som treningssentre tilby store grupper (volum) med treningstid samtidig.

Vi må verdsette i mye større grad den verdien gruppeinstruktørene har på våre sentre.
Våre sentre har behov for dyktige PT-er, men like viktig er det med riktige og dyktige gruppetreningsinstruktører.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Gruppetreningsinstruktørene er nøkkelen til suksess

NHO Aktiv Helses treningssentre ønsker å sette lønninger til våre ansatte på agendaen.
Bl.a. jobbe frem en lønnsstrategi som gjør at det skal være attraktivt å jobbe som gruppetreningsinstruktør.

Dersom vi klarer å finne riktig instruktør, på rett time, med riktig kompetanse og evne til å motivere medlemmer til å komme og fylle gruppetreningssalene igjen, da er vi som senterledere også villige til å løfte lønningene.

Slå et slag for gruppetrening og bidra til at gruppetreningsinstruktører får mer rettferdig lønn. Gruppetrening og gode gruppetreningsinstruktører er nøkkelen til å få folk tilbake i gode treningsvaner etter nesten to år med koronarestriksjoner.

Gruppetrening gir motivasjon, sosialt samvær og en komplett treningsøkt, som gir resultater – noe alle våre medlemmer trenger etter lang tid på hjemmekontor.

Lønninger i bransjen må generelt opp og vi må slutte å gi bort måneder med gratis trening. NHO sine medlemssentre har høy fokus på at bransjen skal ha en fremtid hvor personalet blir ivaretatt og profesjonalitet og kompetanse er førsteprioritet.

Gruppetreningsinstruktørene er nøkkelen til suksess og bør ha mye større fokus fremover.

Hilsen oss i NHO Aktiv Helse.

LES OGSÅ: Dette er snittprisen gruppetreningsinstruktørene får i timen

LES OGSÅ: «Verdien av det vi tilbyr er lav, så klart du skal trene gratis..»

 

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]