annonse

annonse

Gruppetrenings-gründer åpner kurs- og kompetansesenter

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

I slutten av august åpner Christina Therkildsen et eget kurs og utviklingssenter i Oslo, hvor det blir tilbudt kurs og workshops for hele bransjen.

– Vi skal også tilby kurs og gruppetrening for vanlige kunder som ønsker å teste ut en rendyrket gruppetreningsopplevelse. Jeg gleder meg over møtene jeg har med alle menneskene i gruppetimer landet over, så fokuset på gruppetimer er noe jeg jobber mye med, forteller Therkildsen.

Hun fastslår at å heve kompetansen til hver enkelt instruktør, men også gi gruppeinstruktøren mer fokus og høyere verdi i bransjen, er viktig.

– Bransjen trenger den kompetansen en rendyrket gruppeopplevelse kan tilføre senteret. Min erfaring er også at flere treningssenter satser mer på gruppetimer, så kvaliteten på gruppetrening vil være essensiell i tiden framover hvis man skal klare å skille seg ut.

– Vi trenger gode instruktører som vet hvor verdifulle de er, og som har kompetansen som skal til for å levere gode gruppetimer. Mitt bidrag er å satse på å dele kompetansen jeg har til flere. Derfor åpner jeg et eget kurs og utviklingssenter, sier hun.

Mer kompleks rolle

Therkildsens konsepter, Krønsj og Catslide, utvikler over 20 ulike treningstimer i året.

– For å sikre at disse forblir unike produkter trenger vi en base hvor timene lages, rendyrkes og kvalitetssikres.

Et av temaene som står høyt hos Therkildsen er å se hele gruppa og undervise en-til-en samtidig. I Krønsj-konseptet er dette essensielt, forteller hun.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

– Siden det i mange år har vært stort fokus på PT, så har vi kanskje glemt hvor spennende og utfordrende det er å undervise en hel gruppe, og gjøre det godt. Det kreves nemlig noe helt annet av deg når du skal undervise flere samtidig. Etter min mening er det superviktig at du kan beherske både den individuelle tilbakemelding og lede gruppen samlet gjennom økten på samme tid. I en gruppe spriker både nivå og målsetting hos de som deltar. Derfor blir rollen som instruktøren skal ha mer kompleks. Hvordan man best løser dette, er styrt av mange komponenter, egenskaper og ferdigheter du bør være klar over og øve deg på, fastslår Therkildsen.

Ser utover treningssenteret

På Krønsj kurs- og utviklingssenter i Christian Kroghsgate 2 skal det utvikles nye instruktører og samtidig tilbys rendyrkede gruppetreningsopplevelser til både bedrifter og privatpersoner i Oslo Sentrum.

– I tillegg jobber jeg mye med bevegelseskvalitet i Krønsj-konseptet, og det er spennende å ha et eget utviklingssenter å jobbe inn dette i alle våre timer. En av målsetningene med å starte opp et kurs og kompetansesenter er også og «gi noe tilbake». Så gjennom kurs og deling av inspirasjon får jeg tilfredsstilt noe av visjonen med senteret. Jeg har i tillegg lenge gått med en drøm om å undervise grupper som tradisjonelt ikke er på et treningssenter. Enten fordi de ikke har økonomi til det, eller fordi rammen på et treningssenter hindrer dem i å delta. Sammen med SubsDans, som vi deler lokaler med, blir dette et av prosjektene vi skal jobbe mye med i høst.

Stor spennvidde

– Kan du si noe mer spesifikt om hva slags kurs og workshops du skal tilby?

Christina Therkildsen.
Christina Therkildsen.

– Kursene vi tilbyr vil være både rettet mot eksisterende konsepter som jeg jobber med og tema som jeg mener er viktige. Jeg har jobbet med Fitness Brands og TRX siden 2011. TRX er både funksjonelt og i stadig utvikling, så dette er et produkt og en treningsform som mange ønsker å lære mer om. Derfor vil det tilbys flere kurs innenfor TRX i årene framover. I Norge er vi to Master Trainere, eller sertifiserte kursholdere som jobber for Fitness Brands som er distributør av TRX. Alexander Aalerud og jeg tilbyr til sammen ca. 12 kurs i året, forteller Therkildsen.

I tillegg er det selvsagt Krønsj og Catslide-kurs på timeplanen. Dette er sertifiseringskurs som spesifikt tar for seg disse konseptene. Utenom det vil Krønsj kurs og utviklingssenter tilby workshops, kveldskurs og helgekurs innen tema som instruktørrollen, tema innenfor treningslære, bevegelseskvalitet og bevegelsesanalyse i gruppetrening.

– Rent faglig brenner jeg for å hente inn kompetanse fra personer som ikke nødvendigvis jobber i samme bransje, og da vil det naturlig bli fokus på tema og erfaring fra spesifikke idretter og andre former for bevegelse, forteller Therkildsen.

Hvert år inviterer Therkildsen til Just MOVE.

– Det er en mini-convention med dem jeg mener kan bidra til både inspirasjon og økt kompetanse for alle som jobber i bransjen. Her er det plass til både PT-er, behandlere, dansere og instruktører for å lage et variert program. I tillegg til det faglige, legger jeg stor vekt på personlige egenskaper når jeg inviterer eksterne trenere, instruktører og foredragsholdere. De skal ha det lille ekstra som gjør treningsøkten eller budskapet til en opplevelse. Vi må huske på at vi alle har egenskaper som er helt unike og som inspirerer på forskjellig måte, og at alle har et stort ubrukt potensiale liggende i egen personlighet, erfaring og kompetanse, forteller hun.

Vil dele eget nettverk

– Hvor mange deltakere ser du for deg for eksempel ut året og neste år?

– Jeg ser for meg at jeg skal tilby spesifikke kurs med opptil 20 deltakere. I løpet av høsten vil det være 7-8 kurs, og 3-4 workshops. Det også rom for andre som tilbyr spennende workshops å leie seg inn i våre lokaler. I tillegg til kurs skal vi også drive utvikling av Krønsj og Catslide-timer på senteret og tilby trening for bedrifter.

Personlig gleder hun seg også til å lære mer selv.

– Vi er alle i stadig utvikling og jeg er så heldig å ha med meg et nettverk av utrolig mange dyktige folk. Jeg ønsker å lage en plattform for at flere skal få oppleve dem også. I tillegg er en stor del av motivasjonen med utviklingsdelen av senteret å gjøre Krønsj og Catslide-timene enda bedre, og utvide samarbeidet med flere sentre i Norge. Bevisstgjøring rundt konseptet og hva det er, er viktig å formidle. I løpet av 2016/2017 er målsettingen å få 5-10 nye samarbeidssentre med Krønsj og Catslide på timeplanen.

Therkildsen trekker også frem det nevnte samarbeidet med SubsDans.

– Det er en danseskole med fokus på Streetdance. Jeg har jobbet med Mathias og Camilla tidligere, og dette er virkelig personer som bidrar til dansemiljøet i Norge. De inspirerer og jobber målrettet med en solid forankring i verdier jeg har stor respekt for. Det handler ikke bare om hva du kan hente ut, profitt og kvantitet, men også hva du kan bidra med og gi tilbake. Hverdagen blir så mye bedre om man trives med det man gjør!

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]