annonse

annonse

Har utarbeidet handlingsplan for smittetilfeller ved treningssentre

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Virke Trening står bak en ny handlingsplan som, sammen med den eksisterende smitteveilederen, setter treningssenterbransjen i førersetet når det gjelder håndtering og sporing av koronasmitte.

Treningsbransjen har sterkt fokus på smittevern gjennom smittevernveilederen som ligger til grunn for drift av sentrene og handlingsplanen for håndtering – som gir klare retningslinjer for sentrene når de får beskjed om at noen har testet positivt for Covid19, har trent på deres senter.

– På denne måten gjør vi som bransje alt vi kan for å bidra til å holde smittetallene lave og til smittesporing. Ved smitteoppblomstringsperioder som vil komme med jevne mellomrom, er det ekstremt viktig at alle slike tilfeller håndteres raskt, riktig og profesjonelt, slik at vi som bransje bidrar til å holde fullt fokus på smittevern fremover, fastslår bransjedirektør Kjersti Oppen i Virke Trening.

I førersetet

Alle sentre oppfordres til å sende handlingsplanen til smittevernoverlegen i kommunen hvor de driver treningssenter, slik at vedkommende er oppdatert på hvordan man jobber med dette – og for å legge til rette for et godt samarbeid.

Veilederen er laget for å sikre forsvarlig drift og slik at oppstått smitte andre steder ikke skal spres.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

– Vi anbefaler en god dialog med smittevernoverlegen i kommunen om dette og at man til enhver tid sikrer at både ansatte og medlemmer følger rådene tett, sier Oppen.

– Sammen med smittevernveilederen, sikrer handlingsplanen at vi nå trolig er den bransjen som har best mulighet til – og systemer for – å håndtere smittevern profesjonelt. Mange sentre har også satt på ekstra ressurser for å følge opp smittevern spesielt.

 Rask og effektiv håndtering

Handlingsplanen gir konkrete råd for smittevernhåndtering når du får vite at noen som har trent på ditt senter senere har testet positivt for Covid19. Den gjelder for både ansatte og medlemmer.

Slik sikrer du rask og effektiv håndtering:

  • Karantene ved nærkontakt: Ved smittetilfeller, skal alle som har hatt nærkontakt (mindre enn 2 meter avstand i mer enn 15 min) med vedkommende, i karantene
  • Ansatte på sentrene følger godt med og vil be medlemmer som har noen form for symptomer om å forlate senteret umiddelbart
  • Ved positiv smitteprøve hos medlemmer eller andre, ligger det overordnede ansvaret for smittesporing hos smittevernoverlegen i kommunen. Vi oppfordrer derfor alle sentre til å samarbeide tett med denne og ta kontakt med vedkommende hvis de har spørsmål.
  • Ved beskjed om smittetilfeller, skal det foretas en kartlegging av den sykes bruk av sentret den aktuelle dagen. Sentrene skal også varsle de som kan sies å være nærkontakter på grunn av avstandskravene om smittetilfellet og om karantenereglene
  • Sentrene skal foreta full nedvask av området samt fellesareal etc. som den smittede har oppholdt seg i. Når dette er gjort, kan senteret igjen drives som normalt.
  • Ved påvist smitte skal alle som har blitt sendt hjem, testes – og teste negativt før man kan returnere til treningssenteret.
  • En nedstenging av senteret skal normalt ikke være nødvendig om det oppstår enkelttilfeller og man vet at smittevernveilederen for treningssentre er fulgt.

 

Her kan du laste ned handlingsplanen (pdf).

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]