annonse

annonse

Her er den endelige smittevernveilederen for treningssenterbransjen

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

– Det endelige resultatet som nå foreligger er godt for bransjen gitt den situasjonen landet befinner seg i, sier bransjedirektør Kjersti Oppen i Virke Trening. De ubemannede sentrene må ha «jevnlig tilsyn» under åpningstiden, men slipper full bemanning.

–  Resultatet som nå foreligger sikrer at vi ivaretar smittevernhensynene på en god måte som sikrer trygg og sikker trening for alle våre medlemmer, samtidig som sentrene gis en viss fleksibilitet til å løse hvordan disse kan implementeres på best mulig måte, fastslår Oppen.

– Dette har vært svært viktig for oss, da sentrene varierer i størrelse, form, treningstilbud og tekniske løsninger knyttet til systemer for medlemmer mm. Det viktigste er god hygiene/håndvask, grundig renhold, og avstand, i tillegg kommer det bare å trene når man er helt symptomfri.

– Vi vet også fra forskningsstudien som vi nå gjennomfører på enkelte sentre at deltagerne har vært svært flinke til å overholde smittevernhensynene. Det har vært flott å se!

– I tillegg, sitter vi på erfaring og kompetanse fra Finland og Sverige, gjennom EVO og SATS, som har hatt åpne sentre der gjennom hele perioden, med strenge smittevernhensyn ivaretatt, uten noen kjente smittetilfeller.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

– Din kommentar til at dette har tatt lovlig lang tid å få på plass?

– Det er jeg helt enig i og den ballen ligger ikke hos oss. Vi har gjentatte ganger over lang tid, tatt svært mange initiativ til å få på plass den endelige smittevernstanarden for bransjen, slik at alle skulle få best mulig tid til å forberede seg på dette.

– Det har det vært vanskelig å få forståelse for, da det virker som fagmyndighetene beklageligvis ikke har hatt mulighet til å prioritere dette, før rett før endelig gjenåpning. Det er synd, da denne prosessen kunne ha vært håndtert bedre, hvis vi hadde fått på plass de nødvendige møtene om dette tidligere.

Påhviler et stort ansvar

– Hvordan skal det som står om ubemannede sentre tolkes, og hvordan ser det ut for delvis bemannede sentre?

– Tilstrekkelig bemanning åpner for at dette kan løses ved at man har jevnlig tilsyn gjennom åpningstiden, særlig knyttet til de mest populære/befolkede periodene av åpningstiden, som krever særlig skjerpet renhold, adgangsbegrensning og oppfølging av avstandskriteriene.

– Dette påhviler sentrene et stort ansvar, slik at de sikrer dette på best mulig måte. Derfor er det også et eget punkt i standarden som omhandler dette spesifikt, forteller Oppen.

For ubemannede sentre gjelder smittevernveilederen generelt, med tillegg for tiltakene beskrevet særskilt i punkt 14:

  • Økt krav til oppmerking på gulv i treningsrom, garderober etc for å markere avstand
  • Tilstrekkelig renhold iht bruk av senteret
  • Økt krav til synlige smittevernsplakater og hygieneråd
  • Begrensning på antall samtidig besøkende etter gjennomgang av lokalet for å sikre at krav til avstand overholdes til enhver tid
  • Tilstrekkelig bemanning og tilsyn slik at smittevernet ivaretas på senteret og renhold i tilknyttet virksomheten.

 

– Finnes det noe kvadratmeter-krav per medlem utover det at «man skal påse at det ikke er for mange inne/trengsel»?

– Det avgjørende er at man til enhver tid kan sørge for to meters avstand på kondisjonsavdelingen, og en meter på vanlig styrke og yoga. Hvor mange som da plassmessig kan være inne i lokalet parallelt, avhenger av utformingen av lokalene.

– I stedet for å legge veilederen på en streng og rigid kvadratmetertolkning, har vi derfor fått en veileder hvor man må se på det enkelte lokale og utformingen av dette som styrende. Er man i tvil, bør man gå i dialog med kommunelegen og få råd og tips, sier Oppen.

Her kan du laste ned veilederen!

Her kan du laste ned plakat!

VÅRE KJEDEPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]