annonse

annonse

Historisk dom: Frogn kommune taper stort i kampen mot lokale aktører!

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Fredag den 6. oktober 2023 markerte en betydningsfull milepæl for treningsbransjen i Norge. Etter en ankebehandling i Eidsivating Lagmannsrett ble det klart at EVO, Family Sports Club og Drøbak Yogastudio vant søksmålet mot Frogn kommune. Dommen fastslo at kommunen hadde gitt ulovlig økonomiske fordeler til sitt eget kommunale treningssenter, og dermed brutt EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Alle treningsaktørene fikk erstatning, noe som aldri er blitt gitt i en sak om brudd på EØS-reglen reglene om offentlig støtte.

Den historiske avgjørelsen kaster lys over betydningen av konkurranse på like vilkår i treningsbransjen og skaper presedens ved finansieringen av kommunale treningssentre over hele landet.

Ulike konkurransevilkår i bransjen

Saksøkerne, representert av EVO, Family Sports Club og Drøbak Yogastudio, argumenterte sterkt for at Frogn kommune hadde gitt sitt eget treningssenter økonomiske fordeler som andre private treningsaktører ikke kunne nyte godt av. Dette, hevdet de, skapte en urettferdig konkurranseposisjon som var i strid med EØS-avtalens regler.

Frogn kommune på sin side hadde tidligere avvist disse påstandene og argumenterte for at deres mål var å tilby rimelige helse- og velferdstjenester til lokalbefolkningen. De hevdet også at det ikke var tilstrekkelig etterspørsel etter flere private treningssentre i området.

Konsekvenser for den kommunale treningssentervirksomheten

Den endelige avgjørelsen vil sannsynligvis ha betydelige konsekvenser for driften av det kommunale treningssenteret i Frogn. Dommen vil også sende et signal til kommuner over hele landet om å vurdere sine egne treningssenter og deres forhold til private konkurrenter.

Uavhengig dommen har den nye politiske ledelsen i Frogn kommune sagt at driften av det kommunale treningssenteret skal driftes privat, dersom det reelt sett medfører en økonomisk gevinst for kommunen. Dette er et viktig skritt for å sikre at konkurransen blir mer rettferdig og at private aktører har muligheten til å konkurrere på like vilkår.

En viktig stemme for bransjen

Mee Eline Eriksson, nå fagdirektør for forebyggende helse i NHO Geneo, spilte en avgjørende rolle i denne viktige rettssaken. I sin tidligere stilling som bransjedirektør for aktiv helse i Virke, tok hun initiativ til tidlig dialog med kommunen, men bidro også rettslige skritt da dialogen ikke førte frem. Hun fulgte også rettsakten tett under Lagmannsrettens behandling.

Eriksson kommenterte dommen til Treningsindustrien og sa: “Dette er en historisk seier for treningsbransjen i Norge. Det har vært en lang og utfordrende kamp, men denne dommen sender et sterkt signal om viktigheten av rettferdig konkurranse i helse- og treningssektoren. Vi må sørge for at denne dommen forvaltes riktig for å gi best mulig resultater for bransjen og for forbrukerne.”

Videre sier Eriksson: “Nå er det opp til bransjen, kommunene og myndighetene å arbeide sammen for å sikre at disse prinsippene blir etterfulgt i praksis. Denne dommen markerer begynnelsen på en ny æra for treningsbransjen, og vi må kollektivt jobbe for konkurranse på like vilkår.

Dommen fra Eidsivating Lagmannsrett har etablert et solid grunnlag for en mer rettferdig konkurranse i treningsbransjen. Den gir oss håp om en fremtid der alle aktører, enten de er offentlige eller private, kan konkurrere på like vilkår for å tilby helse- og treningsmuligheter til befolkningen. Det er en gledelig utvikling som vi må bygge videre på.”

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]