annonse

annonse

Foto:

Mee Eline Eriksson, NHO Geneo

Hva betyr kommunevalg resultatet for bransjen?

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Årets kommunevalg har ført til et politisk skifte i mange kommuner rundt om i landet. Med de nye politiske sammensetningene kommer det også nye muligheter og utfordringer for treningssenterbransjen.

Det stadig økende fokuset på folkehelse og forebyggende tiltak, gir treningssenterbransjen en stor mulighet til å spille en nøkkelrolle i den kommunale helsepolitikken de neste fire årene.

NHO Geneo er en av aktørene som har jobbet aktivt med valgkampen. De har hatt møter med en rekke kommuner for å fremheve hvordan treningssentre kan bidra til det lokale folkehelseperspektivet. Med et sterkt ønske om å utvide samarbeidet mellom treningsbransjen og kommunene, ser de kommunevalgresultatene som svært positive, spesielt når det gjelder økt offentlig-privat samarbeid.

Mee Eline Eriksson, fagdirektør for forebyggende helse i NHO Geneo, mener at treningssenterbransjen har et stort uforløst potensial når det gjelder samarbeidsavtaler med kommunene. Hun understreker at treningssentre er en viktig del av løsningen når kommunene tar et aktivt ansvar for å forbedre den lokale folkehelsen gjennom forebyggende tiltak.

  • “Kommunene står overfor nye utfordringer, spesielt når det gjelder å tilby aktivitetstilbud til eldre borgere,” sier Eriksson. “Lokale treningssentre har en naturlig rolle å spille når det kommer til å gi eldre et godt treningstilbud som kan forbedre deres helse, livskvalitet, og ikke minst, gi samfunnsøkonomiske gevinster ved å redusere helserelaterte kostnader.”

NHO Geneo har allerede begynt å se positive resultater av den tette dialogen med kommunene og de nyvalgte kommunepolitikerne.

  • “Vi jobber for at treningssenterbransjen skal spille en mer fremtredende rolle i kommunenes helsepolitikk i tiden som kommer”, sier Eriksson.

Ola Eloranta, seniorrådgiver for politikk og kommunikasjon, har hovedansvaret for det politiske arbeidet med årets valg i NHO Geneo.

  • “Med de politiske skiftene i mange av landets kommuner har man nå en unik mulighet til å styrke samarbeidet mellom treningsbransjen og kommunene,” sier Eloranta. “Dette vil ikke bare bidra til å forbedre den lokale folkehelsen, men også redusere helsekostnader og skape nye arbeidsplasser innen trening og helse.”

Eloranta peker også på de økonomiske fordelene som kan oppnås gjennom dette samarbeidet:

  • “Treningsbransjen har potensiale til å bli en betydelig bidragsyter til den lokale økonomien i kommunene. Hvis vi kan øke aktivitetsnivået blant innbyggerne og redusere sykdomsbyrden, vil det ha en positiv innvirkning på kommunenes økonomi på lang sikt og samtidig komme innbyggerne til gode.”

Kommunevalgresultatene har derfor åpnet døren for spennende muligheter for treningssenterbransjen. Sammen med kommunene kan treningsbransjen nå jobbe mot et felles mål: å forbedre folkehelsen, øke livskvaliteten til innbyggerne og samtidig oppnå økonomiske gevinster.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]