annonse

annonse

Derfor er folk medlem på treningssentre

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Medlemmene er mest opptatt av å sikre god helse. Ikke-medlemmer tror medlemmer er mest opptatt av trening og utseende. Også når det gjelder sentrenes betydning for folkehelsen, spriker oppfatningene.

Omdømmeundersøkelsen i regi av Credicare viser at det er stor forskjell på oppgitte drivere for hvorfor folk er medlem på et treningssenter og hva de som ikke er medlem på et senter, tror om de samme driverne.

Blant medlemmene er den desidert viktigste driveren å sikre seg god helse. Driverne «ønsker å være sporty, er sporty og sosial arena», ligger på bunn.

Ikke-medlemmer tror medlemmer er mest opptatt av trening og utseende («ønsker å se bra ut»).

Muligheter og potensiale

Tre av fire medlemmer sier at de er medlem for å sikre seg god helse. Kun seks prosent oppgir at de er medlem fordi senteret er en sosial arena. Ca. en av fire medlemmer oppgir «ønsker å se bra ut» som en driver.

Blant ikke-medlemmene tror 30 prosent at de som trener på et senter, gjør det fordi det er en sosial arena, og hele 55 prosent mener driveren «ønsker å se bra ut» er viktig. På topp troner «er opptatt av trening».

Oppfatninger: De som har versus de som ikke har medlemskap.
Oppfatninger: De som har versus de som ikke har medlemskap.

Klarer ikke treningssentrene å kommunisere klart nok hva de er for hvem?

– Bransjen har åpenbart en stor mulighet og potensiale i å etablere konsepter og en kommunikasjon som korrigerer befolkningens oppfatning av hva et treningssenter er, og hva disse kan tilby, sier administrerende direktør Hugo Mølmesdal i Credicare.

Han legger til at bransjen dessverre ikke har klart å lage konsepter og kommunisert dette på en slik måte at tilbudet er attraktivt for alle.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

– Jeg vil si at vi i bransjen selv er ansvarlig for at bildet er som det er, men da har vi også mulighet til å korrigere dette fremover. Få frem folkehelsehistoriene og demp fokuset på det perfekte sluttresultat, da tror jeg vi er på god vei, fastslår han.

Nøkkelen er treningsfaglig kompetanse

Når det gjelder nettopp folkehelse er det også forskjeller på medlemmer og ikke-medlemmer når det gjelder treningssentrenes bidrag til den norske folkehelsen: Blant medlemmene sier 45 prosent at bidraget er svært eller meget viktig. Hos ikke-medlemmene sier kun 15 prosent det samme. I den samme gruppen mener omtrent en av fire (24 prosent) at bidraget ikke er spesielt viktig.

Gruppene enes på «ganske viktig». Blant ikke-medlemmene (50 prosent) og medlemmene med 45 prosent.

Det ser ut som bransjen har en kommunikasjonsutfordring mot folket i forhold til sin betydning som folkehelseaktør?

Anne Thidemann, direktør Virke Trening
Anne Thidemann, direktør Virke Trening

– Ja. Bransjen, representert med hver enkelt aktør, har et ansvar for hva de kommuniserer – og hvordan. Å synliggjøre seg tydeligere via treningsfaglig kompetanse er avgjørende for å få legitimitet og troverdighet hos så vel folket som myndigheter, sier direktør Anne Thidemann i Virke Trening.

Hvordan kan sentrene bidra for å få frem dette?

  Profil er et stikkord. Det er helt avgjørende at de i sin markedsføring – og da spesielt via sine nettsider, ikke har overdreven kroppsfokus. Jeg savner også en tydeligere profilering hos mange på helsegevinsten ved trening, fastslår Thidemann.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]