annonse

annonse

Få gjenværende restriksjoner for treningssenterbransjen

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

(saken er oppdatert 2. februar kl. 11.15)

Treningssentrene skal fremdeles drives smittevernfaglig forsvarlig, men begrensningen på gruppestørrelser for innendørstrening er borte. – Det innebærer i praksis full gjenåpning, sier bransjedirektør Mee Eline Eriksson i Virke Aktiv helse.

Det var knyttet stor spenning til kveldens pressekonferanse rundt smitteverntiltakene i samfunnet. Forrige uke ble det kjent at Virke Aktiv helse sendte brev til helseminister Ingvild Kjerkhol med krav om full gjenåpning.

LES OGSÅ: Virke Aktiv helse ber om full gjenåpning

Og slik ble det, i alle fall nesten, for treningssenterbransjen. Fra klokken 23.00 tirsdag 1. februar vil man kunne ha så mange man vil på gruppetreningstimer igjen, gitt at sal/lokale gir rom for smittevernfaglig forsvarlig drift.

– Det er en kjempestor gladnyhet! Dette trenger bransjen og vi håper nå på en sen «januar-boost», sier Eriksson.

Hun legger til at det er fint at helseministeren vet hva treningssenterbransjen driver med.

– Synlighet og kommunikasjon er tingen, fastslår Eriksson.

I første versjon av denne saken skrev vi at meteren er historie, men det er ikke korrekt. Man skal fremdeles legge til rette for at man kan holde en meter avstand til mennesker som ikke er i samme husstand og tilsvarende nære, ifølge den oppdaterte forskriften. 

Bransjedirektør Eriksson mener at ordlyden er en oppmykning i forhold til tidligere. Man skal legge til rette for meteren, og da gjelder det for den enkelte å “bruke hodet”, slik at de som trener føler seg riktig i varetatt.

Regjeringen meldte 1. februar at det vil bli foretatt en ny vurdering i løpet av uke 7.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

Dette er de nasjonale tiltakene

(Utdrag fra alle reglene. Full liste her.)

Avstand og sosial kontakt

 • Det anbefales å holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Se noen unntak fra denne anbefalingen/kravet under punktene om høyere utdanning og arrangementer og sammenkomster og organiserte idretts- og fritidsaktiviteter.
 • Anbefalingen om 1 meter avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole
 • Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper
 • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør skjerme seg, men ikke isolere seg. Det er viktig med sosial kontakt.
 • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør være spesielt forsiktige med, eller unngå store forsamlinger og samlinger på serveringssteder hvor det erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand og unødvendige reiser til områder med mye smitte.
 • Ingen anbefalt antallsbegrensning på gjester hjemme.
 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

 

Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter

 • Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig.
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

 

Arrangementer og sammenkomster

 • Ingen antallsbegrensninger på private sammenkomster
 • Offentlige arrangementer
 • Ingen antallsbegrensninger
 • Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift
 • Krav til arrangør om at arrangøren skal gjøre seg kjent med relevante standarder om smittevern og bør følge disse.
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak fra dette kravet når en sitter i faste tilviste plasser. Det gjør det mulig å fylle alle plassene i en sal når alle i publikum sitter på en tilvist plass. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet. Det er også unntak for kravet om å sørge for at alle kan holde 1 meters avstand for noen grupper, blant annet for utøvere på kultur- og idrettsarrangementer, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. Arrangøren bør omtale og begrunne avvik fra smitteverntiltak omtalt i relevant standard om smittevern.

 

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet, inkl. høyere utdanning.
 • Følgende øvrige virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende.

 

VÅRE TRENINGSSENTERPARTNERE:

[slideshow_deploy id=’11726′]

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]