annonse

annonse

Klar melding til treningssentrene

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Tren 16 arrangeres for 9. gang på rad. I år er det fokus på omdømme, og bransjen fikk klare meldinger om forbedringspotensialet.

Første dag på Tren 16 bød på en undersøkelse om treningssenterbransjens omdømme. Den viste klare forskjeller mellom de som er medlem på et treningssenter og de som ikke er det.

Hovedfunnene fastslår at treningssenterbransjen har et svakt omdømme i befolkningen. Bransjens står svakest blant menn og folk over 30 år. Samtidig viser undersøkelsen at blant de som er medlemmer er omdømmet over snittet, sett i forhold til kjente merkevareselskaper.

Et av hovedfunnene er blant annet at 70 prosent tror at folk som går på treningssenter er mest opptatt av trening og utseende, mens de som faktisk går der sier de er mest opptatt av god helse.

Credicare, som arrangerer Tren 16 og har bestilt undersøkelsen, fastslår at et sterkt omdømme bidrar til økonomisk vekst. I konteksten av undersøkelsen er det vanskelig å se for seg en reell økonomisk vekst i bransjen – drevet frem av vekst i kundemassen – uten et vesentlig løft i bransjens omdømme.

Vi kommer tilbake med en større gjennomgang av omdømmeundersøkelsen.

Spennende trender

Peggy Brønn fra Handelshøyskolen BI kom med tips om hvordan man kan håndtere omdømmeutfordringen. Hennes hovedbudskap var at om det ser ut til å være tungt, er det muligheter å gjøre noe med det.

Bransjeanalytiker Ray Algar fra britiske Oxygen Consulting, ga tilhørerne et innblikk i utviklingen mellom lavprisaktører og fullskalasentre. Han presenterte også en del eksempler på «senteraktivitet» som ligger i randsonen av det tradisjonelle treningssenter-begrepet. Hans spådom var at flere av disse konseptene også ville finne sin vei til Norge.

Treningsindustrien.no kommer med en sak om disse trendene senere.

Felles ansvar

Direktør Anne Thidemann fra Virke Trening tok opp problemstillinger knyttet til bransjens omdømme og økte krav til kompetanseutvikling for å gjøre markedet større i stedet for å holde på som nå med «verdikapring» i stedet for verdiskapning.

Hun la vekt på at omdømme bygges millimeter for millimeter, men brytes ned kilometer for kilometer, og at hele bransjen har et ansvar for å stå opp for de sunne verdiene – som en stor og viktig aktør innen norsk folkehelse.

Vi kommer med en utvidet sak om dette!

Tren 16 arrangeres av Credicare den 17. og 18. mars 2016.

 

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]