annonse

annonse

Kniven på strupen for 35 Actic-sentre

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

De sentrene som ikke oppnår sine lønnsomhetsmål innen ni måneder vil bli solgt eller lagt ned.

Det kommer frem i en børsmelding fra selskapet.

Actic har gjennom flere år etablert og kjøpt individuelle treningssentre og kjeder for å bygge klynger.

Gjennom en klarere konseptualisering av tilbudet, hvor support og drift effektiviseres og forenkles, og hvor stordriftsfordeler utnyttes, er det et betydelig inntjeningspotensial som ennå ikke er realisert, heter det i meldingen.

En tydeligere konseptualisering

Strategisk fokus for Actic fremover er en tydeligere konseptualisering av tilbudet, hvor support og drift effektiviseres og forenkles for å oppnå stordriftsfordeler og synergier for økt lønnsomhet.

I første fase av arbeidet har Actic gjort endringer i organisasjonen. Delvis i konsernledelsen der nye roller er opprettet, og dels innenfor økonomiavdelingen hvor personell er erstattet og sentrale støttesystemer er byttet ut.

På kort sikt medfører dette endringsarbeidet økte kostnader, som er belastet de to siste kvartalene med økte kostnader på totalt 10 millioner kroner. Majoriteten av disse kostnadene har bestått av personellendringer, innleid erstatningspersonell og økt IT-støtte for å forenkle og forbedre kvaliteten på økonomistyring og rapportering.

De økte støttekostnadene på 5 millioner kroner per kvartal løper også i inneværende kvartal, men forventes å utfases i tredje kvartal – som et første trinn mot å komme tilbake til fjorårets kostnadsnivå.

Vil bli solgt eller stengt

I tillegg til konseptualisering har Actic identifisert ca. 10 sentre som ikke er lønnsomme og ytterligere 25 sentre som ikke oppfyller det interne lønnsomhetsmålet.

Actics handlingsplan for å oppnå god lønnsomhet er å utnytte felles plattform og stordriftsfordeler, og få hjelp av de mest fremgangsrike senterlederne.

«Om ikke de ulønnsomme sentrene ikke når sine mål innen ni måneder, vil de bli solgt eller stengt. Effekten av dette arbeidet vil resultere i en resultatforbedring i størrelsesorden 12-15 millioner svenske kroner årlig», ifølge meldingen.

Ytterligere strategiske tiltak for økt lønnsomhet gjennom konseptualisering vil bli kommunisert i andre halvår, opplyser selskapet.

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]