annonse

annonse

Skal komme tettere på det offentlige

annonse

annonse

Kommentar

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Meningsmåling

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg her.

Styreleder Tor Fredrik Kayser Berg i Virke Trening har sammen med bransjedirektøren og resten av styret i bransjeorganisasjonen, brettet opp ermene for å få treningssentrene tettere på kommunene.

Det nye styret i Virke Trening ble valgt 8. mai. Nå er det arbeidstid, og vi tok en prat med styreleder Tor Fredrik Kayser Berg om hvilke saker som prioriteres i inneværende periode – og hva slags utfordringer som er forbundet med disse.

LES OGSÅ: Nytt styre i Virke Trening

– Det er mye som videreføres fra det forrige styret, med flere prosjekter som strekker seg over lang tid: Vi jobber kontinuerlig med profesjonalisering, herunder kompetanse-prosjektet for å få enda høyere kompetanse inn i bransjen, sier Kayser Berg.

Han forteller at bransjestandarden er viktig når man møter det offentlige: – Hva slags kompetanse kan vi tilby og hva kan vi dokumentere ved de ulike sentrene? Det er en langsiktig oppgave å videreutvikle dette, sier Kayser Berg.

Synliggjøring av kompetanse

Det som helt konkret har kommet ut av dette arbeidet, og som administrasjon og nåværende styret jobber videre med, er et fallforebyggende folkehelseprosjekt, hvor Virke Trening samarbeider med Helsedirektoratet og NTNU i Trondheim.

– Der har vi blant annet jobbet med seniorer og sett på hva vi kan gjøre for å redusere og minimere fallskader blant eldre. To sentre og en kjede er pilotbedrifter og er kommet godt i gang med om lag  150 deltakere og det er ventelister på prosjektet. Dette er et konkret eksempel på hvordan vi klarer å synliggjøre hvilken kompetanse bransjen besitter, og hvordan vi kommer tettere på det offentlige, fastslår Kayser Berg.

VÅRE ANNONSØRER:

[slideshow_deploy id=’1113′]

 

I samme gate jobber administrasjonen og styret med det de har kalt kommuneprosjektet: å synliggjøre hva bransjen står for, snakke om folkehelse og forebygging av store utgifter på helsebudsjettet.

– Her kan private treningssentre spille en enda større rolle i årene som kommer. Og på bakgrunn av det vil vi ta initiativ til å støtte og hjelpe det enkelte senter med å komme i kontakt med sine lokalpolitikere, sier Kayser Berg.

Mye å hente

Prosjektet er i startfasen, men Virke Trening fikk utarbeidet en rapport som viser de samfunnsøkonomiske gevinstene ved bruk av private tjenesteytere innenfor kommunesektoren.

LES OGSÅ: Potensial for samfunnsøkonomiske gevinster innenfor trening og fysisk aktivitet

– Rapporten slår fast at man kan spare opptil 250 millioner kroner i året ved å bruke flere private tilbydere, i stedet for eller som et supplement til Frisklivssentralene.

– Vi ser at en gjennomsnittlig kostnad per bruker på Frisklivssentralen ligger på mellom 12 – 17 000 kroner. Til sammenligning er kostnaden per bruker på et treningssenter i privat regi om lag en tiendedel – så her er det store gevinster å hente hvis man kommer enda tettere på kommunene, fastslår styrelederen.

Da handler det om å synliggjøre og dokumentere kompetansen. Kayser Berg fastslår at noen har kommet langt i dette arbeidet, mens andre har en vei å gå.

– Virke Trening har laget en veileder som er sendt medlemsbedriftene. Denne viser hvordan man kan gå frem, og det håper vi skal bli et godt verktøy for de treningssentrene som ønsker å ta den ballen og gjøre noe med det.

«Privatallergi» en utfordring

Blant viktige saker trekker Kayser Berg også frem arbeidet med å fjerne treningsabonnement som en skattbar naturalytelse.

– Det er en sak Virke trening har jobbet lenge med og som vi nå ser vi får mer gehør for. Vi jobber med den kontinuerlig, men vi vet at det tar tid, forteller han.

Det er også opprettet en Facebook-gruppe for Virke Trening for å bedre kommunikasjonen og komme enda tettere på medlemmene.

– Hva er de største utfordringene i sakene dere jobber med?

Styreleder i Virke Trening, Tor Fredrik Kayser Berg.

– Det er blant annet å utfordre «privatallergien»; det å synliggjøre hvilken samarbeidspartner vi kan være for det offentlige. Det er en stor andel av befolkningen som ikke er aktive og vi ser at virkemidler som treningssentrene bruker, fungerer.

– Å komme enda tettere på og være et reelt valg når det snakkes om folkehelse, der føler jeg vi har tatt viktige steg, men vi har fortsatt en vei å gå før vi har kommet dit vi skal være. Det handler om bransjen selv, men også at politikerne blir mer årvåkne og lydhøre overfor bransjen og ser hvilket unikt produkt vi leverer.

Må vise fordelene

Medlemsvekst er også en viktig sak for det sittende styret. Virke Trening har ca. 400 medlemssentre som til sammen representerer 600 000 medlemmer. Men med ca. 1 100 treningssentre totalt sett i Norge, er organisasjonsgraden relativt lav.

– Utfordringen kan noen ganger være å synliggjøre det vi jobber med, hvorfor man skal være med i Virke Trening og de medlemsfordelene man har, sier Kayser Berg og trekker frem at bedriftene har et profesjonelt og stort apparat i ryggen gjennom sitt medlemskap i Virke/Virke trening.

– Rådgivere står klare til å gi juridisk bistand i personal- og arbeidsrelaterte spørsmål, og videre bistår Virkes advokater med råd, veiledning og annen juridisk bistand innen de fleste områder.

– Ut over dette har vi en formidabel bransjedirektør som blant annet tilrettelegger for møteplasser og nettverk for kompetanseutvikling og erfaringsdeling. Virke Trening utarbeider også statistikk og dokumentasjon som er helt essensielt i arbeidet med å synliggjøre hva bransjen står for og bidrar med.

– Personlig mener jeg derfor at det er svært mange gode argumenter for å være med, uavhengig om man er en stor eller liten aktør. Videre vil man gjennom sitt medlemskap bidra til fellesskapet. Vi må sammen klare å tenke langsiktig sikt at bransjen får en større andel av «helsekaken», sier Kayser Berg.

– Hva med de som bruker pris som motargument?

– Det meste vil alltid kunne brytes ned til kost/nytte – hva får jeg for å være med? Vi mener at den kontingenten som vi har i dag er fornuftig, og vi har ikke noen planer om å endre strukturen. Men det vi må bli enda flinkere og tydelige på, er å synliggjøre hvilke fordeler man har for å være med:

– I tillegg til det som allerede er nevnt nyter man blant annet godt av meget gunstige forsikringsordninger samt en sterkt redusert kontingentavgift til Antidoping Norge – samt de større sakene som går på resultater av å jobbe opp mot det politiske miljøet.

– Vi har respekt og forståelse for at man må se fordeler på kort sikt ved å være medlem, og det mener vi det er. Vi trenger hele bransjen til å bidra til fellesskapet, men vi må også legge til rette for at hvert senter og hver kjede ser nytten år for år ved å være med.

Mål om medlemsvekst

Arbeidet med å rekruttere nye medlemmer er på styrets bord. Ifølge Kayser Berg handler det om å få lov til presentere det Virke Trening står for overfor de som enten er litt tvilende eller ikke har fått med seg budskapet.

– På kort sikt bør vi ha som mål at 500 sentre skal være. I løpet av neste år er målet en vekst på mellom fem og ti prosent – en nettotilvekst på 20 til 40 treningssentre. Vi ser at det tar tid, men når et medlem først har kommet inn – ser vi at lojaliteten er veldig høy.

 – Hvis du må trekke frem den aller viktigste saken dere jobber med frem mot neste valgperiode?

– Man må prioritere. I forrige periode jobbet vi mye med kompetanseprosjektet. En videreføring av dette inn mot folkehelse, og komme på banen i forhold til myndigheter og synliggjøring overfor kommuner, vil definitivt være viktig, fastslår Kayser Berg.

LES OGSÅ: Bransjeprofilen: Alle treningsentres mor Anne

annonse

Partnere

Leverandørpartnere

[l_slider]